De Kaart

 

 

 


Laatste update: 26-12-2023
Teller: 185 onderwerpen over 548 pagina's

Hoera daar ligt mijn Vaderstad.
Mijn oud en trouw Roermond.

(tekst uit het Roermonds Volkslied)

 

Wij trachten om inwoners en bezoekers van Roermond op een interactieve manier kennis te laten nemen van het heden en verleden van onze stad.

Zoeken in Historie Roermond:

Google
WWW Historieroermond.nl

 

Zoekt U specifieke informatie kijk dan eens onder Onderwerpen in de bovenbalk.
Of bezoek het Kalendarium Ruraemundense, waarin in chronologische volgorde, een overzicht van de gebeurtenissen in en om Roermond worden gegeven.
Via onze zoekmachine kunt gericht zoeken binnen onze site en ons logo linksboven brengt U weer terug op de hoofdpagina. Regelmatig ontvangen wij van diverse auteurs een bijdrage.

Historisch Platform Roermond is opgericht in samenwerking met Historie Roermond.
Ook Stichting Rura is vertegenwoordigd op het internet en wel onder www.rura.nl.
Na jaren van samenwerking heeft ook Stichting Ruimte haar eigen plek.
Breng eens een bezoek aan het Historiehuis Roermond.


Men is nooit klaar om te vertellen over een stad, vanuit welk historisch standpunt men het ook wel wilt zien.
Daarom zullen wij regelmatig updaten en staan open voor Uw suggesties en opmerkingen.

Onder het hoofdstuk NIEUWS vindt U de diverse informatie over de laatste update.

Heeft U iets te melden dat wat niet verloren mag gaan, klik dan hier.

Misschien heeft u interesse in een stukje mysterie ! kijk dan eens bij de Da Vinci Code van Roermond?

Sinds geruime tijd vindt u bij ons ook BOEKBESPREKINGEN met als thema Roermond en zijn geschiedenis.

Historie Roermond is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen in de lijst van digitaal erfgoed Nederland.

Dagje Roermond! deze Kerken en Monumenten zijn gratis te bezoeken.

De Kathedraal elke dag geopend!!!
Maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Munsterkerk is voor publiek: in de periode 1 april - 1 november elke dag geopend van 14.00 - 17.00 uur (op zaterdagen van 14.00 - 16.00 uur); tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig.
Het voorportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur voor het opsteken van kaarsen.

Caroluskapel
is van 1 april tot en met 1 november iedere woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 14 tot 17 uur voor bezoek geopend.

Minderbroederkerk
is elke zaterdag van eind juni t/m september. Van 14.00-17.00 uur. In de maande augustus meestal ook op zondagmiddag open. Tijdens de open middagen kan koffie/thee worden gedronken in de koffieruimte. (€ 1,–) De toegang voor deze middagen is altijd vrij.

Synagoge
is elke 1e zondag van de maand geopend tussen 14.00 en 17.00 uur..
In de maanden juli en augustus is de synagoge iedere zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur geopend.
Kapel in ’t Zand, dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur.

Rattentoren is in de periode juli t/m augustus iedere zondag tussen 14.00u en 17.00u te bezoeken

Ons doel is om de geschiedenis van Roermond zoveel mogelijk toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen aan een ieder die in deze geschiedenis is geïnteresseerd.
Echter:
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, en onder vermelding van www.historieroermond.nl.

Uw opmerkingen en ideeen zijn van harte welkom per E-mail postmaster(at)historieroermond.nl

Tram 339

Rob Derksen en zijn cabaret Jubelen:

„DAAR IS DE TRAMWAGEN!”

Groep jongeren speelt alleen voor bejaarden.

Lees verder ....>>>>

 

Maria is terug van vakantie, wat er aan vooraf was vindt u hier.

Lees verder....>>>>>


Dionysius de Kartuizer

Dionysius de Kartuizer, gestorven in 1471 in Roermond, was een beroemde geleerde en mysticus. Hij behoorde tot de monnikenorde van de kartuizers. Hoewel hij nooit officieel is zalig verklaard wordt hij niettemin wel als zodanig vereerd.

Schrijn Dionysius bevat inderdaad schedel.

Als er niets in het kistje zit, geeft dat ook antwoord op een vraag.” De bekende Vlaamse geneticus Maarten Larmuseau voert de spanning zaterdag in de Caroluskapel in Roermond nog verder op. De vraag die iedereen in de kapel bezighoudt, is of er een schedel in het houten kistje zit dat met slot en oranje strik op een tafel staat.

Lees verder ....>>>>


Oude Watertoren Roermond

De stads- en regionale bussen vertrekken in Roermond vanaf halteplaatsen ten noorden van de hoofdingang van het treinstation. Bij graafwerkzaamheden op deze plek voor de aanleg van een nieuw busstation kwam geleidelijk een kolossaal achthoekig bakstenen muurwerk aan de oppervlakte. (zie foto werkzaamheden) Niet duidelijk was of dit behoorde tot de middeleeuwse stadspoort naar Maasniel, tot een van de oude bolwerken van de vesting of tot de 19e eeuwse stoommeelfabriek van Smeets.

Lees verder....>>>>

 

ROERMOND en zijn (Kermis/Dans) ORGELS

Wie weet er niet dat Roermond een Kermis- en Orgelverleden heeft.
Hoe en wanneer dat ontstaan is, is niet meer te achterhalen maar het is gewoon een feit.

Lees verder....>>>>

 

Kinderen van Rurae Update 19-07-2022

" Kinderen van Rurae is een studie naar families die vernoemd zijn naar de stad Roermond. Met behulp van transcripties uit de middeleeuwen tot en met het heden wordt stap voor stap ontrafeld waar de thans levende families vandaan komen en wat ze deden voor de kost. In deze nieuwste versie is het gelukt enkele enkele losse takken aan de stamboom te koppelen en is de leesbaarheid van het document sterk verbeterd. "Lees verder ....>>>>

English version ....>>>>

 

Reactie op Bomenkap Kapellerlaan Februari 2021
Ik las een artikel in de Limburger over de gekapte bomen en toen realiseerde ik me ook dat ik het aanplanten nog had meegemaakt. Vervolgens op Wikipedia terecht gekomen over de Kapellerlaan en toen maar eens gezocht op Bertrams Hub Bertrams was een voor Roermond een belangrijke Architect.
Dit wordt keurig vermeld. Wat er niet staat is wat mijn ouders altijd vertelden. Harrie Caris, muziekleraar aan de Ambachtsschool in Roermond woonde namelijk op de Kapellerlaan 213 te Roermond. En ik dus al jongen samen met mijn zus ook.

Lees verder....>>>>

 

Proeve van den bouw eener Concertzaal te Roermond.

Het vraagstuk van den bouw eener concertzaal te Roermond heeft de laatste tijd weer volle aandacht, van voorstanders zoowel als van tegenstanders. Wanneer eenmaal zal zijn gemaakt, óf er een concertzaal zal worden gebouwd - het moge dan geschieden zonder al te groote aderlating van den belastingbetaler – komen nog de vragen aan de orde: waar zal zij worden gebouwd en volgens welk plan. Beide vragen zullen nog aanleiding geven tot breedvoerige gedachtewisseling.

Lees verder ....>>>>

 

08-09-2020

Update Bloete- of Bloote Kempke

Bij het onderzoek naar de betekenis van het toponiem “Bloete Kempke” of “Bloote Kempke” in het “Roermondse Veld” komen we in het kadasterboek onder “plaatselijke benaming” beiden toponiemen tegen.
Op de kadasterkaart E 117 (zie hieronder) uit 1843 staat echter “Bloete Kampke”.
Dit “Kempke” of “Kampke” ligt aan het einde van de weg naar het “Gebroek”.
Bij raadsbesluit van 5 februari 1916 werd dit de huidige “Emmalaan”.
Deze laan ligt nu ingesloten tussen de “Hendriklaan” en de “Kapellerlaan”

Lees verder >>>>

 

12-12-2019

Wighelkiendj

In Limburg en met name in Roermond was het 19e en begin 20e eeuw, tot de Tweede Wereldoorlog, traditie bij de geboorte van een kind maar ook in de midwintertijd, rond Oud en Nieuw, en op Vastenavond aan vrienden en kennissen een wikkelkindje of bakerkindje te geven. Het wikkelen diende in ons land om het kind te beschermen tegen tocht tijdens de weg naar de kerk, waar het kind gedoopt zou worden. Het geboortebrood werd met een keurig roze of licht blauw lint versierd.

 

Lees verder ....>>>>

 

Middeleeuwse voetsporen gevonden in Roermond

09-03-2018  Redactie De Limburger

Bij de voorbereiding van het planten van een boom op de Neerstraat in Roermond, zijn middeleeuwse voetsporen aangetroffen.

Naast de voetsporen werden er ook nog andere archeologische vondsten gedaan. Zo werd vlak bij de waterpomp die er staat de kruin van een kelder gevonden. Op een stadsplattegrond uit circa 1565 stonden op die locatie huizen getekend, maar het is nu voor het eerst dat het bestaan ook kan worden aangetoond, meldt de gemeente.

Lees verder >>>>

 

Cahier Stadsvorming en -vormgeving

In mei dit jaar verscheen het, vooralsnog, laatste cahier in de serie architectuurhisto-rische verkenningen.
Het eerste deel, De Amsterdamse architect Eduard Cuypers en zijn ‘Bouwbureau Roermond’ zag het licht in 2014; deel 2, Architecten en ateliers, dwarsverbanden in de Roermondse kunstsector, verscheen in 2015.
Er zit een zekere hiërarchie in de opeenvolgende delen: van zeer specifiek - de relatie van één architect met één atelierhouder – naar een algemenere beschouwing tussen architecten en ateliers en ten slotte een analyse van de vormgeving (en vormgevers) van de stad door de eeuwen heen.
In dit laatste cahier wordt vooral gekeken naar de onderscheidende kenmerken van Roermond, wat is karakteristiek voor de stad?

Er worden vijf soorten bebouwing onderscheiden, die weliswaar ook in andere steden voorkomen, maar die in Roermond beeldbepalend zijn, vooral door hun aantal en onderlinge verhouding: de kloosters en kerken, de stadspaleizen en overheidsge-bouwen, de ateliers en kunstinstellingen, industriële bebouwing en de singelbebou-wing. En dit dan uiteraard naast detailleringen als onderdoorgangen, gatsen, putbeelden en ander straatmeubilair.
Wist u dat Roermond, naast Maastricht, de enige ‘Gründungsstadt’ (de hoogste categorie in de typologie van de historische stad) van Limburg is? En dat de stad rond 1400 behoorde tot de 10 grootste steden in de Noordelijke Nederlanden? En dat blijkens een overzicht uit de Atlas Ned. Gemeenten de stad behoort tot de 20 meest monumentale van Nederland (vooral gebaseerd op het aantal monumenten in de binnenstad)?
Ondertussen staat nu juist ook die binnenstad onder toenemende druk van bijvoorbeeld hoogbouw, verkeer, e.a. grootschalige ingrepen. Die monumentale positie is dan ook geen vanzelfsprekendheid maar vereist onderhoud, oftewel een proactief en dynamisch monumentenbeleid.
Dat daar nog het nodige werk ligt wordt ook in het cahier geanalyseerd.
Naast aandacht voor de vormgeving, met nadruk op de moderne tijd (vanaf 19e eeuw), is er ook aandacht voor de vormgevers (architecten) door de eeuwen heen, waarvan een aantal extra voor het voetlicht wordt gehaald, evenals voor enkele hedendaagse initiatieven voor verbetering in de vormgeving, leefbaarheid en uitstraling van de stad.
Het geheel, net als de vorige twee cahiers ook weer fraai vormgegeven door Joep Pohlen van Uitgeverij Fontana, wordt afgesloten met een register.

 

De delen zijn verkrijgbaar bij de auteur ( mardecar@xs4all.nl ) voor resp. € 12,50, € 17,50 en
€ 17,50. Bij een bestelling in één keer geldt een reductieprijs (excl. porto ad € 3,90) van € 35,-.

 

Twee nog niet bekende munten van de stad Roermond
Jos Benders

In 1472 kreeg de stad Roermond het recht om munten te slaan. Met onderbrekingen
zijn er tot eind achttiende eeuw stedelijke munten geslagen. Onlangs
bleek dat de collectie van het Historiehuis in Roermond twee in de literatuur
nog niet eerder beschreven types bevatte.

Lees verder ....>>>>

De bom in de Ernst Casimirkazerne
Je geeft een stukje van je vrije tijd, voor als het erop aan komt, en wordt vrijwillig soldaat bij de Nationale Reserve. Samen met een flink aantal andere NATRES-militairen draai je een meerdaagse oefening en op zaterdag ga je moe maar voldaan naar huis. Om lekker wat slaap in te halen denk je.

 

Lees verder ....>>>>


De muntslag van de stad Roermond, 1486-1489
JOS BENDERS, WILLEM VAN DEN NIEUWENHOF, THEO NISSEN EN RONALD
WIENTJES


Van der Chijs schreef in 1853 dat de stad Roermond in 1486 toestemming
kreeg om halve stuivers te munten (Van der Chijs, 1853: 84). Deze informatie
was hem toegespeeld door notaris Charles Guillon (1811-1873). Guillon was
een verwoed verzamelaar van oudheden, en tevens amateurhistoricus en politicus.

Lees verder ....>>>>


Excerpt Architecten en ateliers.
Auteur: Willem Cartigny

 In oktober 2015 verschijnt het tweede cahier in de reeks Architectuur, getiteld: Architecten en ateliers. Dwarsverbanden in de Roermondse kunstsector in de 19 e en 20 e eeuw.

Het eerste cahier ( De Amsterdamse architect Eduard Cuypers en zijn 'Bouwbureau Roermond ', 2014) behandelde grofweg de relatie tussen één architect, Eduard Cuypers, en één atelierhouder, August Hermans.

Dit tweede cahier, dat nauw aansluit op het thema van Open Monumentendag dit jaar (Kunst & Ambacht), bekijkt de ateliervorming vanaf medio 19 e eeuw in Nederland ruimer en maakt daartoe een vergelijking tussen kunstcentra als Delft, Utrecht en Roermond, waarbij aandacht wordt besteed aan een kwantitatieve onderbouwing van die status als kunstcentrum.

In de uitwerking wordt gekeken naar de dwarsverbanden tussen de diverse kunstvormen en vooral tussen architecten en ateliers van beeldhouwers, glazeniers en schilders in Roermond. De hausse aan ateliers in de 19 e eeuw had een grote invloed niet alleen op de werkgelegen-heid maar ook op de stedelijke ruimtelijke ontwikkeling. Een vijftal ateliers (Cuypers, Nicolas, Thissen, Oor en Windhausen) wordt nader bekeken, ook aan de hand van nieuwe gegevens. In de afsluiting is er dan nog aandacht voor de inbreng van vrouwelijke kunstenaars vanaf de 20 e eeuw. Het geheel wordt afgerond met een register.

Het definitieve verhaal is daarmee nog niet verteld, en dat geldt met name voor de opzet om het ateliergebeuren in Roermond in extenso weer te geven, al was het maar qua aantallen ateliers. Ook daartoe is enkel een begin gemaakt met het benoemen van de ateliers die in het betreffend tijdsbestek actief waren.

Cahier 02 is rijk geïllustreerd met vele foto's en tekeningen, verschijnt in okt. 2015 en is te koop bij boekhandel Boom te Roermond, uw eigen boekhandel dan wel de auteur ( cartigny@xs4all.nl ).

Het cahier telt 40 pagina's en kost € 17,50; bij gezamenlijke bestelling van cahier 1 (€ 12,50) en 2 bedragen de kosten € 25,- (excl. porto).

 

Balans van het ‘heksenjaar' 1613-1614

Nergens anders in de Lage Landen zijn in een korte tijd zoveel vermeende heksen voor het gerecht gebracht en terechtgesteld als in Roermond en omgeving. In de loop van het ‘heksenjaar', dat duurde van najaar 1613 tot najaar 1614, maakte een ware heksenjacht daar minstens 75 slachtoffers. Door dit grote aantal is het mogelijk om patronen in kaart te brengen en om te toetsen of gangbare verklaringen voor de heksenvervolging ook op Roermond van toepassing zijn.

In dit artikel willen we daarom proberen de balans op te maken van het ‘heksenjaar' 1613-1614. Daarbij verwijzen we steeds naar de gegevens in ons vorig jaar gepubliceerde artikel ‘Kroniek van het “heksenjaar” 1613-1614'. Eerst willen we nagaan in hoeverre de Roermondse procesreeks kan worden verklaard door invloeden ‘van bovenaf', van overheden en gezagsdragers dus. Daarna kijken we naar mogelijke invloeden vanuit de regio. Tot slot proberen we invloeden ‘van onderaf', dat willen zeggen vanuit de bevolking, in kaart te brengen.

Lees verder....>>>>

 

Opperwachtmeester Nico De Jong:
idealist, lastige horzel of klokkenluider?

Nico de Jong werd geboren in Dreumel op 16 april 1919 en overleed in Herten op 08 mei 1997. Hij was opperwachtmeester in Herten en daarna gemeenteraadslid en wethouder in Herten/ Roermond. Zijn Dreumelse voorouders waren schippers, planters en landarbeiders. Generaties lang hebben zij gewoond en gewerkt in een gebied, geklemd tussen de onstuitbare Maas en Waal. De voortdurende strijd die zij en de andere rivierbewoners in het rivierengebied tegen het water moesten leveren vormden hun karakters en kijk op het leven. Over de De Jong(h)'s werd in Dreumel gezegd: “…het zijn eigenzinnige mensen met een zeer goed geheugen.” Maar Nico de Jong had méér: hij was alert, onverzettelijk en onbevreesd.

Lees Verder ....>>>>

 

Vernieuwde uitgave van het boek ‘DOOD, MAAR NIET VERGETEN’
Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond

 

De stad Roermond behoorde van 1716 tot 1794 tot de Oostenrijkse Nederlanden. Het was keizer Joseph II die in 1784 een decreet uitvaardigde dat er niet meer in kerken of op kerkhoven binnen de stad begraven mocht worden. Ook Roermond viel onder deze maatregel en zo werd in 1785 ‘den nieuwen kerckhoff’, nu het Oude Kerkhof, in gebruik genomen.

 

 

Lees verder ....>>>>

 

De Amsterdamse architect Eduard Cuypers en zijn 'Bouwbureau Roermond';

een samenvatting

Naast een kort overzicht van Cuypers' ontwikkeling als succesvol architect en de activiteiten van zijn Amsterdamse bureau zal er aandacht zijn voor zijn ontwerpen begin 20e eeuw in Roermond. Daarbij zal de nadruk liggen op het tot nu toe onbekende gegeven dat hij rond 1920 een dependance stichtte van zijn Amsterdamse kantoor, het zogenaamde Bouwbureau Roermond.
De oprichting van het regiokantoor geschiedde vooruitlopend op de herinrichting van het Munsterplein en de vrijlegging van de Munsterkerk in Roermond, een icoon van de stad, maar ook van de familie Cuypers, waar niet alleen Pierre Cuypers zijn levenswerk van maakte.
Naast uitgebreide aandacht voor die vrijlegging van het Munsterplein (met stedenbouwkundige plannen van zowel Ed Cuypers als zijn neef Jos Cuypers, de bemoeienis van figuren als Kalff en Berlage, etc.) is er ook beperkt aandacht voor twee andere grotere ontwerpen, het Ursulinenpensionaat (en de andere architecten die daarbij betrokken waren) en de stadsvilla Ernst Casimir.
Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door de werkzaamheden van het Bouwbureau Roermond, waarbij dan vooral aandacht is voor de nadere zoektocht naar Cuypers' 'filiaalhouder', de kunstschilder en latere architect August Hermans. Wie was Hermans, hoe kwam hij in contact met Cuypers (waarschijnlijk via het familielid van Cuypers, de kleinzoon van Pierre Cuypers en A'dams architect Theo Taen), waar heeft hij met Ed Cuypers samengewerkt (naast Roermond o.a. in Nijmegen, Heerlen en Tilburg), wat waren zijn werkzaamheden als kunstschilder/glazenier en, in beperkte mate, als architect. Ook al is Hermans als kunstenaar, en zeker als architect, zo goed als vergeten, zijn rol(wisseling) in deze jaren twintig, vooral als intermediair tussen Ed Cuypers, diens familielid Theo Taen en Roermond is interessant. In de conclusie wordt e.e.a. samengevat en is er nog kort aandacht voor verdere plannen van het bouwbureau, die mede door Cuypers vroegtijdig overlijden niet meer tot uitvoering kwamen en voor de rol van de gemeente, zowel in heden als verleden, ter zake het behoud van Ed Cuypers' erfenis.

Willem Cartigny, 2011

Meer info vindt U in de flyer....>>>>

 

Keulse potten van Lebon & Suilen Update juli 2014
In de periode tussen 1947 en 1952 maakten de ceramisten Octave Silvain François
Gislain Lebon en Emmanuel Hubertus Suilen grote hoeveelheden gebruiksaardewerk
in de traditie van de zogenaamde “keulse potten”.

Lees verder ....>>>>

 

 

Kroniek van het ‘heksenjaar’ 1613-1614

Roermond staat bekend als de stad van de heksenverbrandingen. Tot in hedendaagse schoolboeken is het verhaal doorgedrongen dat er in 1613 in Roermond 64 heksen ter dood zijn gebracht. Vaak wordt daarbij over het hoofd gezien dat het gaat om heksenprocessen in 1613 én 1614. De procesreeks begon in oktober 1613 en eindigde een dik jaar later in november 1614.

Lees verder ....>>>>

 

 

 

Roermond een van de oudste centra van aardewerkproductie

Roermond was al heel vroeg een centrum van aardewerkproductie. Lang voordat andere steden als Venlo, Tegelen, Maastricht of Sittard een dergelijke industrie opbouwden, floreerde die in Roermond al sinds de stichting van de stad. Dat bleek vandaag toen de Werkgroep Archeologie Roermond een lijvige inventarisatie van vondsten uit opgravingen overhandigde aan wethouder Gerard IJff. Het rapport Roermond centrum aardewerkproductie ,Roermondse Rijkdom' omvat alle archeologische opgravingen die de afgelopen 30 jaar in Roermond zijn gedaan. Uit de vondsten blijkt dat Roermond als een van de eerste steden in Nederland een eigen en florerende aardewerk-industrie had.

 

Lees verder....>>>>

 

Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht en haar voetstappen in Roermond (1912-2013)
Maandag 27 mei 2013 overleed de veelzijdige kunstenares Gisèle van Waterschoot van der
Gracht. Zij ontwierp schilderijen, beeldhouwwerken, grafiek, tekeningen, aquarellen. En het vak
van glazenier leerde zij van Joep Nicolas.

Lees verder ....>>>>

 

Relieken
Onderzoekers hebben in de Roermondse Munsterkerk een reliekenschat gevonden. Meer dan 50 schedels, botten en twee complete skeletten, van de zogenoemde 11.000 maagden van de heilige Ursula, werden uit een altaar gehaald. In eerste instantie werd gerekend op ongeveer 10 relieken. Deken Rob Merkx (foto) van Roermond spreekt van „een bijzonder aangename verrassing”.
foto Maartje van Berkel

Lees verder ....>>>>

 

Planologisch Erfgoed Regime (PER) gemeente Roermond, een vervolg


Het was Charlotte Ruijs die me jaren geleden attent maakte op een bijzonder pand in zowat haar achtertuin. Charlotte bewoont met haar man het gemeentelijk monument Varkensmarkt 6/6a.
Het grote en monumentale object, centraal gelegen binnen het carré Varkensmarkt/Markt/Sjietbergske en Bergstraat, dat we gemakshalve zullen aanduiden met Pakhuis (vanwege de deuren op de verdiepingen in de oostelijke kopgevel, met een hijsinstallatie in de nok) kent geen enkele status maar is mogelijk in oorsprong (laat-) middeleeuws, met een vroeg 19e eeuws casco en jongere kapconstructie.

 

 

Lees verder ....>>>>

 

Een fantastische geschiedenis
Zoektocht naar de ware Sint-Christoffel

Gerard van de Garde

Sneu voor alle Roermondenaren die Tof of Sjtuf heten, maar Christoffel is geen echte naam. Het Griekse woord christophoros is een omschrijving en betekent ‘hij die Christus draagt’. De echte naam van de martelaar die onder zijn bijnaam Christophorus beroemd zou worden, is onbekend.
De bijnaam verwees naar zijn bekering en doop: hij die Christus in zijn hart draagt. Maar in later tijd werd christophoros letterlijk opgevat. In de fantasie van de gelovigen groeide de martelaar uit tot een reus die het Christuskind op zijn schouders veilig de rivier over zette, en vervolgens tot de beschermer van veerlieden en reizigers. Deze Christoffel had weinig meer te maken met de anonieme historische martelaar. Daarom heeft het Vaticaan hem in 1969 van de algemene heiligenkalender afgevoerd.

Lees verder ....>>>>

 

De oorlogsbelevenissen van Mia Bremmers
in de periode 11-11-1944 tot en met 8-5-1945

Lees verder ....>>>>

 

 

 

PDF-bestandvan de Koninklijke Bibliotheek in den Haag

Her origineel vindt U in het Gemeentearchief Roermond
Bron: 128, Copyright:
Voor informatie: Gemeentearchief Roermond

 

ZOMAAR EEN HUIS:
Ch.Ruijs-Janssen 29-09-2012De Aardbeving: een geluk bij een ongeluk?
Dat dit huis (Varkensmarkt 6-6a te Roermond) niet zomaar een huis is was ons
altijd al duidelijk. Achter de “nieuwe” voorgevel zat een eeuwenoud, schots en
scheef, oergezellig “levend” huis en oeroude kelders. (Waarvan er een pas in de
80er jaren werd ontdekt).

Lees de update ....>>>>

 

 

 

 

Stadsmuur blootgelegd aan Roersingel
bron: Stichting Ruimte 11 april 2012

Bij de werkzaamheden aan de Roersingel en Roerkade, is vandaag ter hoogte van de ingang van de parkeergarage aan de Roersingel, een deel van de oudste stadsmuur van Roermond blootgelegd. Feitelijk betreft het drie tegen elkaar aangebouwde muren, die daar waarschijnlijk in twee bouwfases zijn geplaatst.

Het oudste deel bestaat uit breuksteen, dateert waarschijnlijk al uit de dertiende eeuw, en is ter plaatse 1,30 meter dik. Deze zware muurdelen staan helemaal rechtsonder op de foto. Daar is later een dubbele muur tegenaan gezet van mergel (aan de binnenkant) en baksteen.

Deze dubbele muur van baksteen en mergel was ongeveer 60 centimeter dik.

Waarom de tweede muur er tegenaan is gezet, is (ons) niet bekend. De enorme dikte van het breukstenen gedeelte, wil niet zeggen dat de muur overal zo dik was. Mogelijk maakte dit 1,30 meter dikke stuk deel uit van de fundering, en waren hogere delen van de muur minder zwaar.

Het bekijken van de oude muren maakt in ieder geval in een klap duidelijk hoe duur de omwalling in de dertiende eeuw moet zijn geweest. De natuurstenen komen niet uit de directe omgeving en moesten dus naar Roermond worden vervoerd. De mergel zal in Zuid-Limburg zijn gedolven en goedkoper zijn geweest. De klei voor de bakstenen kwam uit de Maas, de stenen werden waarschijnlijk dicht bij de plaats van verwerking gebakken.

Meer info Stichting Ruimte


Schedels in Munsterkerk gevonden.

Het vermoeden bestond al langer dat er relieken lagen verstopt
van volgelingen van de heilige St. Ursula in de Munsterkerkin Roermond.
Door middel van een minuscule camera heeft onderzoeker Erik Caris ze nu ook gevonden.

Lees verder ....>>>>

Een ongepubliceerd muntje van de stad Roermond

Lees verder >>>>

 

AARDBEVINGEN IN EN OM ROERMOND

Roermond ligt op een breuklijn, de zg Roerdalslenk, een onderdeel van een heel complex van breuken die door Duitsland, België en Nederland loopt. Een slenk is een gebied langs een breuklijn dat daalt.
Bij iedere beving daalt het meer. Daar waar dat gebeurt vormen die slenken een natuurlijke bedding voor veel grote rivieren. Onze Roer volgt zo’n breuklijn vandaar de naam Roerdalslenk.

 

Lees verder ....>>>>

Archivalia (nalatenschap Huijsmans)

Jan Huijsmans (1879-1969) werd als bouwopzichter bij een Cuypersproject in Bergen op Zoom
door Pierre Cuypers in 1913 naar Roermond gehaald om leraar (en later directeur) te worden aan de Teeken en Ambachtsschool. Zijn verzamelwoede betrof niet alleen allerhande antiquiteiten, die veelal in het Museum terecht kwamen, maar ook boeken, devotionalia, volks-en heemkunde, affiches, almanaks, documenten van de familie Cuypers, etc.

Lees verder ....>>>>

Kunstschat in keldertje

Onderzoeksbureau SOB Research presenteerde 16 maart 2011 in Roermond de grootste archeologische glasvondst ooit in Nederland. Ongeveer 1,5 miljoen glasfragmenten, waarvan 8400 ‘uiterst zeldzame’ stukken gebrandschilderd glas uit de dertiende tot en met de zestiende eeuw.

Lees verder ....>>>>

 

 

Het Roermondse Slachthuis, als één van de eerste moderne abattoirs in Nederland


Het Gemeentelijk slachthuis in Roermond, dat in 1899 zijn deuren opende, was een van de eerste moderne slachthuizen in Nederland, maar daar was meer dan een halve eeuw lang plannen maken aan voorafgegaan. Hierbij wat nadere informatie over de ontwikkeling die tot de gemeentelijke slachthuizen leidde, de voorgeschiedenis van het Roermondse slachthuis, de architecten-en locatiekeuze, en het verdere verloop van dit instituut dat de eeuw van zijn bestaan net niet vol maakte.

Lees verder ....>>>>

 

DE ROERMONDSE VLECHT VAN MARIA MAGDALENA
Update Charlotte Ruijs-Janssen

Ons aller Frans Jansen is voor ons in Spanje op zoek gegaan naar de Roermondse vlecht van Maria Magdalena.
Zie: De Da Vinci Code van Roermond.


De Moderkerk sjteit in de brandj!!

 

Op 20 mei 1892 sloeg de bliksem in de toren van de Kathedraal en enkele uren later stond de gehele kerk in lichterlaaie.
Ofschoon men het inslaan van de bliksem bemerkt had – ’t gebeurde omstreeks kwart voor zeven ’s avond tijdens
een kort onweer – kon men het vuur in het z.g. loden kamertje onder het Christoffelbeeld niet meer stuiten,
hetgeen in 1819 wel nog gelukt was. Een kwartier later brandde de torenspits als een fakkel.
De consternatie in de stad was groot.

Lees verder>>>>

 

Kermisprimeur blijkt ordinair jatwerk

Het was een revolutie in de kermiswereld van begin vorige eeuw: de cakewalk.
Gerrit Wegkamp uit Roermond was in 1909 de eerste exploitant die de nieuwe attractie in Nederland introduceerde. Rijk is hij er waarschijnlijk niet van geworden, vermoedt
amateur-historicus Ruud Lamboo.
Maar de Roermondse kermisexploitant GerritWegkamp heeft er wel mooi het predikaat ‘eerste exploitant van een cakewalk in Nederland’ aan over gehouden. „In 1909 op de kermis
in Hengelo”, stelt Lamboo. Daar stondWegkamp voor het eerst met zijn cakewalk.
Enkele maanden later verscheen de nieuwe attractie ook op de kermis in Roermond.
„Twee in tegenovergestelde richting bewegende bruggen”, zegt Lamboo. Meer was het eigenlijk niet. Maar voor die tijd was dat zeer spectaculair. Overgewaaid uit Amerika, waar het toestel werd uitgevonden als een soort mechanische variant van dedans de cakewalk. Daarbij werden wilde sprongen en bewegingen afgewisseld met plechtig en overdreven deftig lopen.

Lees verder >>>>


Joodse geschiedenis in Roermond in steen.
Bewerking en uitbreiding met een hoofdstuk geschiedenis
van een eerder artikel in 'Ruimtelijk', maart 1999.
Willem Cartigny, 2008

Lees verder >>>>

 

Bloete- of Bloote Kempke

Bij het onderzoek naar de betekenis van het toponiem “Bloete Kempke” of “Bloote Kempke” in het “Roermondse Veld” komen we in het kadasterboek onder “plaatselijke benaming” beiden toponiemen tegen.
Op de kadasterkaart E 117 uit 1843 staat echter “Bloete Kampke”.
Dit “Kempke” of “Kampke” ligt aan het einde van de weg naar het “Gebroek”.
Bij raadsbesluit van 5 februari 1916 werd dit de huidige “Emmalaan”.
Deze laan ligt nu ingesloten tussen de “Hendriklaan” en de “Kapellerlaan”

Lees verder >>>>

 

Opbouw “Kapelse molen” kwam voor Agnes Bauer te laat.

Het is 6 mei 1884 als de heer “Van den Brekel”, van beroep molenaar, de windmolen aan de Kapel van de familie Milliard koopt. Hij legt hier 2.500 gulden voor neer. Echter hij heeft zich aan enige voorwaarden te houden.

Pionier Mathieu Cordang zette Roermond in 1896 al op de wielerkaart.

Roermond is van oudsher verweven met de wielersport.
Renners en koersen zijn er in de regio altijd geweest.
Absolute pionier is Mathieu Cordang, die Roermond in 1896 al op de wielerkaart zette.

Lees verder ....>>>>

 

Voorouders uit Midden-Limburg
Midden-Limburg en zijn bewoners in de vorige eeuwen


Fragment lijst schatheffer Beesel 1647. Zie ook hoofdstuk over "schout en schepenen"
Hoe leefden de mensen in vorige eeuwen in Nederlands Midden-Limburg? Al de verhalen spelen zich af in het tegenwoordige Limburg, of net over de Duitse grens. De algemene geschiedenis van deze streek, die in de geschiedenisboeken nauwelijks aandacht krijgt, hoort daar ook bij. De vaak schokkende gebeurtenissen in deze contreien, de dubieuze rollen van veel overheden en de talrijke intriges ten koste van de gewone man: over al dit soort dingen lees je in de onderdelen "de geschiedenis van Limburg 1500-1900". Veel origineel materiaal uit met name Roermond laat het verleden echt leven.
Als je je wat verder in het onderzoek stort, ontkom je er niet aan om ook randgebieden te bespreken, zoals de Republiek der Nederlanden of de graafschappen en hertogdommen die tot het Rijk van Karel V geleid hebben, waar Limburg grotendeels ook bij hoorde.

Daarnaast verduidelijken historische kaarten allerlei aspecten, waarbij vooral de kaarten van Landmeter Smabers heel direct iets vertellen over veel familieleden aan het eind van de 18e eeuw. Simons, Stienen, van Keeken zijn een aantal namen van mijn eigen voorouders waar ik steeds meer materiaal over begin te krijgen. Zij kwamen uit Beesel en Swalmen, twee dorpen net ten noorden van Roermond in Midden-Limburg. Hoe waren de leefomstandigheden van deze mensen, wat is er nog bewaard uit die tijd? Een deel van de website stort zich op dit onderzoek. Er komt voortdurend nieuw materiaal bij!
© Pieter Simons (geboren 1950 in Swalmen)

De site van Pieter Simons is meer dan een bezoek waard. ....>>>>

 

Wederopbouwarchitectuur/architecten te Roermond
Periode 1940-1965

Onlangs kon u op deze site de bijdrage ‘Herrijzend Roermond’ van Stg. Ruimte zien, waarin vanwege het spoedeisend karakter van een al lopende actie van Bond Heem-schut, een eerste verkenning werd gegeven van categorieën van wederopbouw, zoals ze o.a. ook op rijksniveau gehanteerd worden. De architecten die daarbij een rol spelen kwamen er mede door die spoed nogal bekaaid van af. Daarom en ook als vervolg op de serie over architecten zoals die onlangs verscheen in het gedenkboek ‘De luis in de pels’ en op deze site hierbij een aanvulling waarbij tevens en stukje voorgeschiedenis.

Lees verder ....>>>>


Diederik, voogd van Roermond (* circa 1245 † circa 1305)
door Gerard van de Garde en Charlotte Ruijs-Janssen


‘Dit es den stryt van Woeronc’, de slag bij Worringen op 5 juni 1288. De Geldersen en hun bondgenoten verloren de slag en onder meer voogd Diederik van Roermond werd gevangengenomen en naar Keulen afgevoerd. De ridder links op de voorgrond met de rode lelies op zijn witte mantel is niet de voogd van Roermond, maar een Brabander, de bastaard van Wezemael. Deze voerde in zijn blazoen drie lelies met afgesneden voet in dezelfde kleuren als de lelie van de Roermondse voogden.
Jan van Boendale, Die Brabantsche Yeesten deel IV, Handschrift-Affligem, 1445 (KBR, IV 684).

Lees verder....>>>>

 

De vellen- en huiden(loods) problematiek van Goudsmit

Bijdrage R. Lamboo-Louwarts

Op 14 april 1879 vraagt Jonas Goudsmit, koopman in huiden, vergunning, voor het invoeren van verse en gedroogde geitenvellen en kalfsmagen. Die huiden komen uit Duitsland en worden via de grenskantoren Venlo, Swalmen en Posterholt ingevoerd. Hij mag de vellen invoeren, indien in Duitsland geen besmettelijke veeziekte heerst, of sedert de 3 laatste maanden geheerst heeft. Bovendien moet bij elke invoer een verklaring zitten, van de bevoegde autoriteit van de plaats van afzending of herkomst van de vellen of magen.
Op 23 december 1879 doet hij een zelfde verzoek tot invoer vanuit België van gedroogde kalfs - en geitenhuiden en kalfsmagen. Onder die zelfde voorwaarden krijgt hij toestemming.

Lees verder....>>>>

Kleipijpen en Zouaven.
Een bijdrage van Jos Engelen


Weliswaar geen bedevaartpijpen, gekoppeld aan een bedevaartsoord, maar toch pijpen met een sterk religieuze inslag, zijn de zogenaamde Zouavenpijpen.

Kleipijpen en zouaven >>>>

 

Gaat het dan nooit goed?

Dit is dan eerste gedachte die opkomt. We hebben in het verleden al genoeg rampen gehad zowel in het verre verleden als in de laatste jaren. Villa Maxima, de stadsmuur als parkeer ingang, het Roercenter project en laatst nog het pand Lechner op de neerstraat. Men vind nog steeds dat het historisch verleden plaats moet maken voor het commercieel heden.

Deze week stond het regionaal Dagblad de Limburger nog vol van de sloop van de stadsmuur aan de Jezuitenstraat. Men maakte zich zorgen op de manier hoe deze muur werd gesloopt. Een leembed vangt de stenen om die op een later tijdstip weer op te bouwen tot een originele muur. Het project had al genoeg geld gekost was de ondertoon in dit artikel.

We hebben eens een kijkje genomen bij de afbraak en we mogen stellen dat de twee foto’s die we hebben genomen nou niet het vertrouwen geven dat eerder in een krantenartikel werd verteld. Misschien moet de steiger met geselecteerde stenen enig vertrouwen brengen, wij hebben in ieder geval onze twijfels.


 

Nogmaals Pand Lechner

In de week dat wij als Roermond streden om 1.000.000€ binnen te halen voor de restauratie van de Cattentoren werden we weer even met de neus op de feiten gedrukt.
Toeval of niet, deze week kregen we twee video-opnames ter beschikking gesteld van de sloop van het pand Lechner in de neerstraat. Een echtpaar uit Rheden maar ook de overburen hadden toevallig de camera bij de hand.

 

Zie hier hun verslag.........>>>>

Cuypers, Beeldhouwers en de Kermis van Roermond

In het kader van het officiële “Cuypers-jaar” 2007/2008, werd tijdens het Draaiorgelfestival Roermond aandacht besteed aan de relatie tussen de bouwmeester Cuypers en draaiorgels.Een brochure, namens het Team Draaiorgelfestival Roermond samengesteld, door Charlotte Ruijs

 

SCHEEPSMOLEN VERSWOLGEN DOOR DE MAAS Jan Hendrik Hartjes vraagt in 1847 bij Burgemeester en Schepenen te Roermond vergunning om een graan-pel, en looiwatermolen op een schip in de Maas te mogen aanleggen.
In een brief (11-1-1848) gericht aan de gouverneur te Maastricht schrijft
B & W van Roermond, dat ze eerst “de verscheide hoogtens der Wateren in De rivier te moeten afwachten.”Lees verder.........

 

E-Mailtje van Drs. Pierre CuypersVia onze site zijn we al jarenlang in contact met Dhr Pierre Cuypers, de achterkleinzoon van de Roermondse architect Pierre Cuypers. Wat is er toch veel gebeurd sinds te tijd dat wij de allereerste keer contact hadden: Het familiegraf zo práchtig gerestaureerd en nu zelfs een compleet Cuypers-jaar! Wie had dat toen durven dromen!
Op onze vraag hoe hij de presentatie van de nieuw verschenen boeken over zijn voorvader in de Munsterkerk en de opening van de tentoonstelling in het Museum op Zondag 16 september 2007 heeft ervaren kwam het volgende zeer treffende antwoord. Een eerste reactie van iemand waarvan de voorvader "openbaar bezit" is geworden.
Lees hier zijn e-mail.............

 


Naar de kaart
Wij trachten om inwoners en bezoekers van Roermond op een interactieve manier kennis te laten nemen van het heden en verleden van onze stad.
Via De Kaart kunt U op interactief bezoek gaan door Historisch Roermond en per muisklik ontdekt U veel wetenswaardigheden over onze stad.

Klik hier! Via deze site willen Jeroen Kunnen en Richard van Kessel de geschiedenis van Roermond tijdens de tweede wereldoorlog makkelijk en toegankelijk maken voor iedereen.


Zoekt U specifieke informatie kijk dan eens onder Onderwerpen of bezoek het Kalendarium Ruraemundense, waarin in chronologische volgorde, een overzicht van de gebeurtenissen in en om Roermond worden gegeven.


Onder het hoofdstuk NIEUWS vindt U de diverse informatie over de laatste update.


Pand Lechner is "omgevallen"!
Sinds 3 september 2007 kwam er steeds meer gruis naar beneden en begon de achtermuur te wankelen. In overleg met de autoriteiten is toen besloten de veiligheid voorrang te geven en het proces van instorten een duwtje te geven. Toevallig hadden ze daar een machtige machine voor.

Dit verhaal is door omwonenden tot ons gekomen.
Lees verder...........


Heeft U iets te melden dat wat niet verloren mag gaan,
klik dan hier.


Stadsgids Roermond met toeristische wandeling uit 1907
en advertentie's van den middenstand.

De Kattentoren een bijdrage van Gerard van der Garde.Aanvullende informatie over dit onderwerp.

 


ZOMAAR EEN HUIS.
De Aardbeving: een geluk bij een ongeluk?
Dat dit huis (Varkensmarkt 6-6a te Roermond) niet zomaar een huis is was ons altijd al duidelijk.
Achter de “nieuwe” voorgevel zat een eeuwenoud, schots en scheef, oergezellig “levend” huis en oeroude kelders.


Vestingwerken verklaard tot Rijksmonument
Bron: De Limburger; Ruud Linssen vrijdag 10 september 2004
Bijna de complete vestingwerken van Roermond zijn tot Rijksmonument verklaard. Het is aldus de Rijksmonumentenzorg "zeer bijzonder'' dat dergelijke middeleeuwse vestingwerken binnen een beschermd stadsgezicht liggen. Lees verder...............

 

Bezoek de online beeldcatalogus van het Gemeentearchief Roermond.Via dit systeem kunt u gedigitaliseerde afbeeldingen uit de collectie van het Gemeentearchief opzoeken, bekijken en eventueel bestellen. Reproducties van afbeeldingen worden naar keuze als foto, dia of als digitaal bestand geleverd.

Bezoek: Gemeente Archief Roermond
( U word doorgelinkt naar de site van de Gemeente Roermond)


WEEDER-DOOPEREN IN 'T JAER 1580

Bron: Arend van Slichtenhorst: Boeken van de Geldersse geschiedenissen,
1654: XIV. Boek, Folio 551

Dit jaer is daeren boven vermaerd door den dood van den drollighen kabouter Jan Willemssoon van Ruermond.
Lees verder.....


Computer een 20 eeuws begrip?Kom nou !

Lees verder........

 

Kijk een live op de historische markt van Roermond.

klik hier: Webcam Gemeente Roermond


KUNKELS ROETSJBAAN

Rond 1905 verscheen Johannes Hubertus Kunkels op de kermissen met een eigen bedrijf, de zgn. Tobogan of roetsjbaan, waarvan de herinnering is bewaard gebleven d.m.v. een liedje, dat in 1977 op een grammofoonplaat werd opgenomen.
Bekend is ook het Kunkels-orgel, dat vroeger aan de familie Kunkels toebehoorde. Het is een juweel van een kermisorgel, dat thans prachtig is gerestaureerd en met ere de naam van de familie in herinnering houdt.

Lees verder........

Hieronder vind u een greep uit onze Cuypers onderwerpen.

Monumentale status voor huizen 't Veld

"De huizen in de Vondelstraat en de Lovaniostraat in 't Roermondse Veld verdienen in plaats van sloop juist een monumentale status.
Dat vinden de cultuurhistorische stichting Ruimte en het Cuypers Genootschap.
Ze willen dat het college de woningen op de gemeentelijke monumentenlijst plaatst. Bouwvereniging Wonen Zuid en de gemeente Roermond willen deze woningen echter platgooien om er nieuwe woningen voor terug te zetten.
Deze arbeiderswoninkjes zijn mede ontworpen door een nazaat van Pierre Cuypers en horen daarom bewaard te blijven, zo luidt het argument van Ruimte en het Genootschap. De gemeente heeft hun verzoek in behandeling genomen.
In de oorspronkelijke plannen zouden de woningen na de bouwvakantie worden gesloopt. Dat is nog niet gebeurd. De Stichting Ruimte heeft overigens samen met een aantal bewonersverenigingen ook een rechtszaak aangespannen tegen de sloopplannen. De zittingsdatum daarvan is nog niet bekend."Dit was een bericht uit de Limburger van zaterdag 27 augustus 2005, ook wij blijven deze zaak volgen.

Men zaet waal ins: "Jao; de eine is de angere nog neet, mér veer zeen waal greuts op waatse gedaon höbbe."


Lees meer hierover in:
Uit het hart van ’t Roermondse Veld
Bijdrage van: Rita van der Molen
Sloop van het tuindorp van J. Cuypers is een feit geworden.Lees het dagboek van Kop van Jut, over hoe een stukje historie van de stad voor altijd verdwijnt, in de Jutkrant.
Deze bijdrage ontvangen wij per e-mail van een van de bewoners van de getroffen wijk. Jutkrant......

 

 

"Roermond anno 1700" is een aquareltekening,
gemaakt door Wim Luinge.

Deze afbeelding laat Roermond zien in vogelvlucht, gezien vanuit het zuiden, zoals de stad erbij lag op 1 mei van het jaar 1700. Aan de plaat is ongeveer een jaar gewerkt.De plaat is te koop op vijf plaatsen in Roermond: het Stedelijk Museum, de VVV, de firma Ruys aan de Varkensmarkt, NEO in de Bakkerstraat en boekhandel Boom in de Neerstraat, voor de prijs van 20 euro. Inbegrepen in de prijs is een zwart-wit brochure van 16 pagina's, gemaakt door de tekenaar zelf, met afbeeldingen en uitleg over de totstandkoming van de plaat, plus informatie over de vele dingen die erop te zien zijn.Wilt u de plaat liever per post ontvangen, neem dan kontakt op met:
Boekhandel en Antiquariaat Boom
Neerstraat 31a
6041 KA Roermond
tel: 0475-334665
e-mail: boomboekhandel@freeler.nl
Lees verder.........


KUNKELS ORGEL NU OFFICIEEL NEDERLANDS CULTUURBEZIT.

Haarlem mei 2007- Eindelijk is het zover! Het Kunkels Orgel, tezamen met het originele repertoire is nu door het ministerie van OCW aangewezen tot beschermd voorwerp in de zin van artikel 2 van de Wet tot behoud van Cultuurbezit. Deze, door minister van de Hoeven ondertekende brief, vervult ons met trots. Eindelijk is er serieuze erkenning door de overheid voor het door onze stichting behouden kermis/ concertorgel, het grootste van Europa!

Lees verder...............

Onderzoek door Charlotte Ruijs en Gerard van der Garde naar de heksenvervolging in Roermond.Lees het artikel uit De Limburger van 14 april 2007.

 


Heksen in RoermondBron: L1 "de geschiedenis van Limburg"Naar aanleiding van een artikel door Gerard van de Garde en Charlotte Ruijs over de heksen vervolging in Roermond.

St. Nicolaas inkoopswandeling uit 1891

Om onze lezeressen en lezers eenigszins tot gids te verstrekken, brachten wij een bezoek aan de verschillende étalages en namen van allen den indruk mede, dat zij ruimschoots gelegenheid aanbieden om zoowel de kleinste als de meer kostbaarder voorwerpen te bekomen, zoodat men niet naar buiten de stad behoeft te gaan om zijne inkoopen te doen.Nieuwsgierig waar men in 1891 terecht kon voor St. Nicolaas inkopen?
Ruud lamboo kwam deze bijdrage tegen in het gemeente archief van Roermond.

Lees verder........


De Galgenberg was dé executieplaats van Roermond.
De Galgenberg is niet zomaar een berg: het is een berg met een roemrucht, en een luguber verleden.
De Galgenberg was dé executieplaats van Roermond.
Vele mensen zijn hier schuldig, maar ook onschuldig, ter dood gebracht.

Roermondse Gilden en Putten Een aanvulling op de Heilge Kalender.

Lees verder........


Heiligen en weerspreuken kalender Wie kent ze niet de weerspreuken waar veel boeren wijsheid in zit.
Tegenwoordig vraagt men "Wie kent ze nog"?
Ook deze wijsheden behoren tot ons erfgoed en dienen daarom ook bewaart te blijven.Lees verder........


De Voogden van RoermondVoogdijgebouwen (anno 1671)Als je met de geschiedenis van Roermond bezig bent ontkom je niet aan begrippen als “De voogden van Roermond” of “ De Voogdij”. Dus werd het tijd dat we eens gingen onderzoeken wat daarmee eigenlijk bedoeld werd, maar dat bleek moeilijker dan je zo op het eerste gezicht zou verwachten omdat deze Voogdij reeds ontstaan blijkt te zijn in een tijd waarvan nauwelijks nog documenten bewaard zijn gebleven. We moeten daarvoor helemaal terug reizen naar de ontstaansgeschiedenis van de stad Roermond!

Lees verder..........

NAAMSDAGEN:Wat is eigenlijk het Limburgse fenomeen van “naamsdagen”?
De oudsten onder ons herinneren zich nog wel dat men vroeger niet z’n verjaardag vierde maar z’n “Naamsdag”. De meeste onder ons kennen dat gebruik nog wel en weten ook wel hun naamsdag, maar viert tegenwoordig alleen nog zijn verjaardag. De jongsten onder ons weten meestal niet wat een naamsdag is, laat staan dat ze hun naamsdag vieren. Het is jammer dat dit typische gebruik langzaam maar zeker verloren gaat. Daarom leek het ons hoog tijd hier ook eens een keertje aandacht aan te besteden.
Wat viert men eigenlijk op een naamsdag: De feestdag van zijn Patroonheilige.
Wie was dan die patroonheilige: De Heilige waarvan men de doopnaam droeg.
Wat is een doopnaam: de naam die men bij de kerkelijke doop als baby gekregen had.

Lees verder.........

De Da Vinci Code van Roermond…
Door Ch.Ruijs-Janssen.Bij het lezen van deze titel zullen er wel lezers zijn die schrikken maar ik kan u geruststellen: Dit verhaal over de Da Vinci Code in Roermond is GEEN verdediging van het zeer omstreden boek!
Het gaat NIET over de Da Vinci Code van Dan Brown! De rede van de keuze om mijn relaas zo te noemen ligt hem puur in het feit dat ik, veroorzaakt door de beschrijving van de roos van de Tempeliers, opeens de overeenkomst met de Gelderse Roos zag en men in mijn naaste omgeving begon te roepen: “Het lijkt de Da Vinci Code wel, maar dan in Roermond!”Lees verder...........

 

Kleine industrie van Roermond

 
Beltjens verkoopt brouwerij op de Varkensmarkt

In de “Marktberichten” No.8 van 14-2-1846 komen we de volgende advertentie tegen.Lees verder.......
Een tijd geleden kreeg Ad Jansen een mailtje van Ruud Lamboo-Louwarts. Hij vroeg hierin of hij iets wist van de lucifersfabriek van Gabriëls, Geelen & Co. in Roermond. Ik heb inderdaad in het verleden onderzoek gedaan naar deze fabriek. Lees verder.....
Boterfabriek “Hillen” geeft geheimen prijs!
Degene die met de trein vanuit Roermond richting Sittard gaat, zal de bouwactiviteiten aan de oude boterfabriek niet ontgaan. Heeft men echter de gelegenheid het pand van zeer nabij te bekijken, dan valt een ingemetselde steen (gezeten in de hoek spoor/overweg) op, die als tekst
o.a.: “Verbruggen” “Vrancks” “Luik” bevat, met als datum “28 augustus 1883”. Lees verder.....Suikerfabriek Kasteel Heel in Moutfabriek ontdekt!
Lees verder...........Parfumeriefabriek Mallmann in de voormalige “Wiks”fabriek
Op 17 oktober 1892 schrijft Willem Mallmann aan de gemeenteraad van Roermond.......Lees verder.......Roermond en zijn Kleipijpenfabrieken.
Door Jos Engelen
Roermond heeft in de 19 de eeuw 2 Kleipijpenfabrieken gekend.
Lees verder..............

 

Roermond vanuit de lucht
Gedrukte vogelvluchtkaarten uit de 16e en 17e eeuw

Bijdrage van Gerard van de GardeSinds april is de originele kaart van Herman Janssens uit 1670-1671 te zien in de vaste tentoonstelling van het Gemeentemuseum. Hij toont de na de stadsbrand van 1665 herstelde of herbouwde gebouwen (rood), de lege plaatsen van de and gesloopte gebouwen (wit) en de niet-beschadigde gebouwen (blauw). Het is een vogelvluchtkaart met een tweedimensionale plattegrond waarop alle gebouwen in een driedimensionaal schijnperspectief zijn ingetekend. Dit soort kaarten werd tot ongeveer 1800 gemaakt; daarna kwamen de veel nauwkeuriger kadastrale kaarten.
Janssens maakte zijn kaart tijdens de bloeitijd van de Nederlandse prentkunst. Hoe gaven de wereldberoemde Antwerpse en Amsterdamse drukkers-uitgevers uit de 16e en 17e eeuw Roermond weer? Kijk goed en oordeel zelf.

lees verder.......Onbekende schilderijen over de moord op de Karthuizers van Roermond ontdekt!!

Tot nu toe was hier in Roermond maar èèn schilderij over de moord op de Karthuizers bekend:
het immense schilderij dat altijd in het Seminarie in de Swalmerstraat heeft gehangen en nu in het Stedelijk Museum in de “Roermond Zaal” hangt. (Juist ja, dat waarop dat bloed spuit)
Maar wat schetst onze verbazing: er blijken er meer te bestaan!
Lees verder...........


A Roermond mysterie in America.

Zoals wij al vaker vertelden krijgen wij regelmatig verzoekjes binnen voor informatie.
Zo goed als we kunnen proberen wij deze verzoekjes positief te beantwoorden.
Af en toe is de vraag voor een groter publiek interressant ook de volgende E-mail en foto's die we binnen kregen.

Stadsreus Sjtuf is waarschijnlijk ‘600 jaar oud’Bij de meeste volkeren treffen wij mythen aan over reuzen, die over de aarde rondzwalkten en met draken of goden de strijd aanbonden. Reuzen zijn geen louter ‘heidens’ verschijnsel. In de bijbel komen indrukwekkende figuren voor als Samson en Gideon. Wie kent niet het verhaal van David en Goliath. De laatste zou ongeveer 4,50 meter lang zijn geweest.

Lees verder........

1945 Remunjs bevrijdingsliedteks: Sjra Houwen en Sjeng Breuer
Meziek: : De Roermondsemars" van
Max Guillaume

Klik hier voor een vergroting

Remunjse Jeugd rond 1950-1957

In ieder geval een bezoekje waard.

Hoe begon de Tweede Wereldoorlog in Roermond


Spreekbeurt van Rens Breugelmans.
Leerling groep 8 2004

Verwarring op de markt.Donderdagmiddag 4 november 2004.
Bij de reconstructie werkzaamheden op de markt werden restanten gevonden van ?.
We weten het niet, in ieder geval de restanten van een fundament van iets dat op geen enkele oude kaart van Roermond voorkomt. (Dus van vóór 1500). Een fundament van mergelsteen, te dik voor een woonhuis, passend bij een voornaam gebouw van de Stad.
Misschien de Lakenhal, zoals in Erklenz op de markt. Men wist het nog niet.Lees ons dagboek.
Een persoonlijk verslag aangevuld met berichten verschenen in de media .

 

Een hoed, een oude kaart en een kapelletje.In het Rijksmuseum in Amsterdam wordt deze hoed bewaard. Bij het zien hiervan zal er misschien geen schok van herkenning door u heen gaan. Maar als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Roermond, zou u toch eens in Amsterdam moeten gaan kijken.

Lees verder.........

Roermond Hanze-stad.
Roermond was een belangrijke handelsplaats aan de Maas en het was dan ook niet verwonderlijk dat zij zich, als eerste Limburgse stad, aansloot bij de Hanze. De Hanze was een uit de 13e eeuw stammend Genootschap van reizende handelslieden dat zich later ontwikkelde tot een Genootschap van handeldrijvende steden.

Lees verder;

Hanze-stad Roermond
Hanze-community Roermond
Hanse-stadt Roermond
In de jaren 1966-1981 vonden in Roermond de "Hammerveld Jazz” festivals plaats. Dit was het eerste, internationale openlucht jazzfestival in Nederland. In 1966 voor de 1e keer op het sportcomplex "Hammerveld" (waarnaar het festival genoemd is) en de volgende jaren verhuisde het festival naar de omgeving van het kasteeltje Hattem. De organisatie was in handen van een Stichting waar o.a. bekende Roermondse journalisten deel van uitmaakten. Het enthousiasme van deze mensen en vele vrijwilligers zorgde ervoor, dat ieder jaar in augustus of september een heel weekend lang een programma werd voorgeschoteld, dat klonk als een klok.
In een artikelenreeks zal het ontstaan, de glorie en de teloorgang van dit festival worden beschreven. Lees verder..........

Schuin straatje.

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom er zo’n raar schuin pad loopt van de hoek Minderbroederssingel / Graaf Reinaldstraat naar de hoek Dr. Leursstraat / Bisschop Boermansstraat? Het pad loopt diagonaal door het woonblok heen en vindt zijn voortzetting in de al net zo schuine Dr. Leurszijstraat. Lees verder......

Bent U "in den Vreemden" en overmand door heimwee.
Peter Houwen, De Sjnats, weet er alles van.
Luister met weemoed naar zijn relaas.................

Deze opname komt uit de privé collectie van Peter Houwen
en is door hem aan ons beschikbaar gesteld.
Tekst: Pierre Huyskens.
Muziek: George Moustakis.

DE RELIEKENSCHAT UIT DE MUNSTERKERK VAN ROERMONDRob Dückers en Evelyne Verheggen

In de zomer van 2001 werd op de zolder van de sacristie van de Munsterkerk in Roermond een opmerkelijke vondst gedaan. In een kast werd een kist aangetroffen met menselijke resten. De gevonden botten bleken relieken (of relikwieën) afkomstig uit de Munsterkerk. Dat deze kist er stond was reeds lang bekend. Verschillende personen hadden er wel eens een blik in geworpen maar waren door de dikke lagen stof en de grote hoeveelheid botten afgeschrikt. Na het ontmantelen en bestuderen van de aangetroffen restanten, bleek het te gaan om een zeer bijzondere kerkschat. Hier lag een grotendeels middeleeuws restant van de oude reliekeninventaris van de kerk, die een geheel nieuw licht bleek te werpen op de geschiedenis van de Munsterkerk en de bijbehorende cisterciënzerinnenabdij.