Hoofdpagina

 

 


St. Nicolaas inkoopswandeling uit 1891

Om onze lezeressen en lezers eenigszins tot gids te verstrekken, brachten wij een bezoek aan de verschillende étalages en namen van allen den indruk mede, dat zij ruimschoots gelegenheid aanbieden om zoowel de kleinste als de meer kostbaarder voorwerpen te bekomen, zoodat men niet naar buiten de stad behoeft te gaan om zijne inkoopen te doen.

Wenscht men snoeperijen voor de kinderen, dan brenge men een bezoek aan de étalages der heeren Raymann-Heijnen en Hilgers, H. Geeststraat, Kerbosch-van Hooff en Hilgers, Steenweg. Ceulemans en Reijnders, Markt, Clout-Hover en Th.Linders, Swalmerstraat, Jeukendrop, Schoenmakersstraat, Langenhoff,Bergstraat, Lucie Scheepers en G. Loven, Marktstraat. Basten Brugstraat, Frans van der Borch, Niessen en ten Dijk, Neerstraat, Wed. Janssens, hoek Oliestraat, Hilgers, St. Christoffelstraat, H. de Man, Minderbroedersstraat, G.Lohmeijer, Bakkerstraat, Bertrams, Swartbroek, Wassenberg, Boulevard, Hénuy, Godsweerdersingel, Geisler, Kruisheerenstraat, Geraedts, Veldstraat, Dohmen, Stationsplein, Dahmen, in de Steeg, Lintjens, Werf, en Ledoux, voorstad St. Jacob.
Al deze magazijnen en nog meer anderen zijn rijk voorzien van speculatie, suiker-en chocoladewerken, terwijl bij eenigen zeer verrassende surprises te bekomen zijn.
De speelgoed-magazijnen van de heeren van Leent-Kerbosch, Markt, en firma van Hooff Swalmerstraat, Veith en Gubbels-van Beesel, Neerstraat, bieden u tot ongekend lage prijzen de meest volledige collectie kinderspeelgoederen aan, zoodat men daar niet lang behoeft te zoeken om zijn gading te vinden.
Wil men het nuttige aan het aangename paren, dan brenge men een bezoek aan de rijke étalages der heeren van der Marck, Steenweg, Wed.Welsch, Varkensmarkt, Timmermans, Bergstraat, Karel Groels, Neerstraat, J.J. Küppers, Hamstraat, J.H. Lucas en J.J. Romen & Zonen, Schoenmakersstraat, waar men al hetgeen tot veredeling van geest en hart kan dienen, kan vinden zoals fraaie lees-en prentenboeken, kerkboeken en luxeartikelen in duizende soorten, enz.enz., te veel om op te noemen.
Wenscht men geschenken van blijvenden aard, dan vergete men niet de magazijnen der heeren Bingen-Rietjens, hoek Steenweg, J. Rijken-Wartenbergh, Marktstraat, Felix Janssens, Markt, Jos Raemaekers, Varkensmarkt, van Herpen, Swalmerstraat, H. van den Bongaert, H. Geeststraat, Singer's
Naaimachine - dépôt en van Dick-Vincken, Schoenmakersstraat, Gebr. van den Hoff, Roersingel, J.Krieger,Swalmerstraat, Pauli-Rouleau, Neerstraat, enz.
Hier vindt men voorwerpen van kunst, smaak en nut, waarmede men menig huismoeder, vriend of vriendin kan verrassen.
In de magazijnen van manufacturen van de heeren L. Corsten, Steenweg, H. Nozeman & Co. Jos Heijnen, Cato Veltmans, Wed. Geurts-Smits, Henssen-Smitshuijsen, Story, Eyck-Locher van Koch, allen aan de Markt, Gez. Hendriks en Gez.Jansen, van der Velden firma Fouquet, Schreinemacher, Marktstraat, Schönkes, Saes en Puts, Bergstraat, Wed. Acket en Routs-Körner, Neerstraat, Henri Stark, Hamstraat, Knarren en Agnes Walraven, Schoenmakersstraat, en meer andere, vindt men zowel de goedkoopste als de kostbaarste artikelen geschikt voor cadeaux.
Heeft men in de bovenstaande magazijnen nog geen keuze kunnen doen, dan brenge men een bezoek aan de goud-en zilvermagazijnen van de heeren Frans Plaghki, Munsterplein, W. Wouters en R. Voss, Schoenmakersstraat, J. Loven, Markt, of aan de uurwerkmagazijnen van de heeren Rechter en Scholberg, Markt, Scholberg en Eyck, Swalmerstraat, Voldenberg, hoek Brugstraat. Als men hier niet slagen kan, dan moet men zonder twijfel veeleischend zijn.
Wenscht men surprises uitsluitend geschikt voor dames, dan beschouwe men de étalages der heeren F. Mühlenbruch, H. Geeststraat, Stevens, Marktstraat, Lienaerts, Kraanpoort en zijn broeder hoek Veldstraat, en men zal naar keuze kunnen slagen.
Onze wandeling verder voortzettende, ontwaren wij nog de pleterij-magazijnen van de heeren Jac. Timmermans en H. Heijnen, aan de Markt, alwaar een prachtige collectie voor groote en kleine kinderen uitgestald zijn en men veel artikelen kan bekomen welke het lichaam tegen de winterkoude kunnen beschutten.
Ook het magazijn van den heer J. van Dijk, Kruisherenstraat, mogen wij niet vergeten.
Niet alleen vindt men hier eene ruime collectie fluweel, zijde en satijn voor damestoilletten, maar ook een groote hoeveelheid kleurige schakeeringen van coupons om poppen te kleeden is daar aanwezig en tegen uiterst billijke prijzen te verkrijgen.
Wenscht men een cadeau, bijzonder geschikt voor heeren, dan brenge men een bezoek aan de vele aanwezige sigarenmagazijnen, waar men de geurigste soorten aan concurreerende prijzen bekomen kan.
Na alle neringdoenden een voordeelige, en onze lezeressen en lezers eene goede St. Nicolaas te hebben toegewenscht, nemen wij afscheid van hen, in de hoop het volgend jaar hen weder op hunne wandeling te mogen begeleiden.

Uit de Maas & Roerbode van 28 november en 1 december 1891.