Hoofdpagina

 

Suikerfabriek Kasteel Heel in Moutfabriek ontdekt!
Ruud Lamboo-Louwarts

De laatste kasteelheer, P.C.H. Hermans uit Heel, verplaatst de in de vijftiger of zestiger jaren begonnen suikerfabriek op zijn kasteel Heel naar Roermond. Tijdens werkzaamheden aan de moutfabriek (Beltjens) zijn duidelijk herkenbaar de buitenmuren uit 1878 zichtbaar geworden.
Vergelijking met de plattegrond, welke hij bij zijn aanvraag van 1 augustus 1877 voegt, maakt dit duidelijk.


Nu te herkennen, het bredere middenstuk van de fabriek

Aan de onderzijde van bovenstaande tekening, bouwt Hillen-Verbruggen in 1883 een roomboterfabriek (gelegen tussen de suikerfabriek en het spoor)

Links van de suikerfabriek, de fabriek uit 1883.


Dat de suikerfabriek in 1878 reeds in gebruik is bewijst onderstaande advertentie.

Maas en Roerbode van 18 mei 1878

De caramel dextrinefabriek, oftewel de aardappelmeelfabriek, was niet de enige in de stad.
Hubert Geelen & Co krijgt 14 augustus 1877 ook toestemming voor de oprichting van zo’n aardappelmeelfabriek fabriek op de Schuitenberg.
Bij de verkoop, op 23 december 1879 uit de fabriek van Hermans, treffen we een interessante opsomming plaats van gereedschappen etc. die te koop worden aangeboden.:

Gegoten ijzeren verwarmingstoestel (calorifère) en een dito van geslagen ijzer,
6 groote geslagen ijzeren ketels,
droogoven,
24 ijzeren platen,
ijzeren buizen en ander ijzerwerk,
koperen pomp,
balken en ander houtwerk,
3 houten bakken,
kuipen,
bak met lood bekleed,
filtreerpers,
2 ijzeren bakken,
2 roodkoperen filters,
ijzeren ketel,
een roodkoperen verdampingstoestel (bassine),
veel lood,
koperen kranen,
lantaarns,
voorts nog 2 groote eikenhouten glasramen
en hetgeen verder zal worden bijgebragt.

Het al een uur voor den verkoop ter plaatse te bezigtigen.
Koopen tot f 5,- en daar beneden à contant, het overige
op crediet mits goede borgstelling.

Alexander Hillen (een latere eigenaar van de fabriek) koopt een kiezelzeef voor 1 gulden. Hubert Geelen (aardappelmeelfabriek Schuitenberg) koopt drie ketels samen voor 10 gulden, terwijl doctor Haegen (Haagen) onder andere een persmachine voor 107 gulden koopt, een koperen filter voor 60 gulden, en een ketel voor 21 gulden.
Doctor Haegen koopt voornamelijk de duurdere spullen op voor zijn in 1869 gestart bedrijf.

De fabriek wordt voor 4.500 gulden verkocht aan leden van de familie Hillen te Grave.
Bij akte van 12 december 1879, verleden voor notaris Laurens Linssen te Roermond.
De suikerfabriek is amper een jaar in werking geweest. Voordat Hillen de fabriek kocht, was er zelfs sprake van, om er een opslagplaats voor petroleum te maken.
Roermond had hier dringend behoefte aan. En deze plek leende zich bij uitstek hiervoor.

Maas en Roerbode 3 augustus 1878

Kasteel Heel in 1740. In 1804 werd de familie Hermans eigenaar van het Kasteel