Hoofdpagina

HAMMERVELD
JAZZ
ROERMOND

 

De eerste 3 jaren

De glorieuze jaren
1969-1975

De laatste jaren
1976 - 1981In de jaren 1966-1981 vonden in Roermond de "Hammerveld Jazz” festivals plaats. Dit was het eerste, internationale openlucht jazzfestival in Nederland. In 1966 voor de 1e keer op het sportcomplex "Hammerveld" (waarnaar het festival genoemd is) en de volgende jaren verhuisde het festival naar de omgeving van het kasteeltje Hattem. De organisatie was in handen van een Stichting waar o.a. bekende Roermondse journalisten deel van uitmaakten. Het enthousiasme van deze mensen en vele vrijwilligers zorgde ervoor, dat ieder jaar in augustus of september een heel weekend lang een programma werd voorgeschoteld, dat klonk als een klok.
In een artikelenreeks zal het ontstaan, de glorie en de teloorgang van dit festival worden beschreven.
(Oorspronkelijk is, met toestemming, gebruik gemaakt van een 2-tal artikelen1. Door eigen naspeuringen zijn deze artikelen gecorrigeerd en aangevuld.)

De artikelen zijn in (eerste instantie) gepubliceerd in het Nederlands Jazz Archief bulletin (ISSN: 0928-8120) en wel in de 3 navolgende artikelen:

· Verhagen Peter, ' “Hammerveld Jazz Roermond” festivals. Deel 1: de eerste jaren', Nederlands Jazz Archief bulletin (nr. 47, maart 2003) 32-38.

· Verhagen Peter, ' “Hammerveld Jazz Roermond” festivals. Deel 2: de glorieuze jaren 1969-1975', Nederlands Jazz Archief bulletin (nr. 49, sept. 2003) 28-36.

· Verhagen Peter, ' “Hammerveld Jazz Roermond” festivals. Deel 3: de laatste jaren 1976-1981 (slot)', Nederlands Jazz Archief bulletin (nr. 52, juni 2004) 30-34.