Hoofdpagina

 

 

Middeleeuwse voetsporen gevonden in Roermond

09-03-2018 Redactie De Limburger

Foto ter illustratie. Foto: iStock

Bij de voorbereiding van het planten van een boom op de Neerstraat in Roermond, zijn middeleeuwse voetsporen aangetroffen. Naast de voetsporen werden er ook nog andere archeologische vondsten gedaan. Zo werd vlak bij de waterpomp die er staat de kruin van een kelder gevonden. Op een stadsplattegrond uit circa 1565 stonden op die locatie huizen getekend, maar het is nu voor het eerst dat het bestaan ook kan worden aangetoond, meldt de gemeente. Oudste stuk wegdek
Vlak ernaast troffen archeologen een maaskeienwegdek aan met daarin verwerkt houten balkjes. Vermoedelijk stamt dit wegdek uit de vijftiende eeuw. Daarmee is het tot op heden het oudst aangetroffen stuk wegdek in de stad en ook een aanwijzing dat de Neerstraat toen al een belangrijke straat was. Omdat het een niet al te groot stuk betreft is het verklaarbaar waarom het niet is aangetroffen bij eerdere bestratingswerkzaamheden. Verrassing
De verrassing bevond zich echter onder het maaskeienwegdek. Daar werd een nog ouder stuk straat aangetroffen van klei. In de klei werden zeldzame voetsporen aangetroffen met daarnaast pootafdrukken van vermoedelijk een varken dan wel een ander huisdier. In de bodem bevonden zich ook aardewerkscherven. Volgens een voorlopige datering stammen de stukken uit het jaar 1000. Opvallend, omdat tot op heden de aanname was dat Roermond pas rond 1150 opkwam als nederzetting. Volledig vrij gelegd
De vondsten zijn volledig vrij gelegd en gedocumenteerd. Pas dan zijn definitieve conclusies te trekken en ook zal op dat moment pas bekeken worden hoe de vondsten het beste bewaard kunnen worden, zo laat de gemeente weten.