Hoofdpagina

Augustus 2011

April 2013

Diverse foto's

 

 

Schedels in Munsterkerk gevonden.
door Bram van der Heijden,
bron: de Limburger 12 augustus 2011

Het vermoeden bestond al langer dat er relieken lagen verstopt
van volgelingen van de heilige St. Ursula in de Munsterkerkin Roermond.
Door middel van een minuscule camera heeft onderzoeker Erik Caris ze nu ook gevonden.

Links de foto uit 1964 met de opengebroken nis, rechts deze nis met daarachter de relikwieën zoals die er nu bij ligt.
foto’s gemeentearchief Roermond

Het was die ene foto uit 1964 waarop relieken te zien zijn in een opengebroken nis van de Munsterkerk
die Caris op het spoor zette van de verstopte heilige overblijfselen.
„Volgens de Maas en Roerbode van destijds (een voorloper van deze krant, red.) zouden deze relieken
in de zuidelijke galerij liggen, maar na recent onderzoek bleekdat daar geen overblijfselen meer lagen.
Vervolgens hebben we in denis aan de noordelijke zijde een gaatje geboord en zijn we met een
endoscoop naar binnen gegaan. Een camera met een doorsnede van nog geen driekwart centimeter
op een stok. En met deze endoscoop zagen we ze liggen.”


Het kostte Caris een hele dag om slechts drie foto’s te nemen van de relieken. Behalve een schedel die er
open en bloot ligt, waarvan Caris het gebit heeft kunnen fotograferen, liggen er nog zo’n twaalf ingepakte
bollen. Deze voorwerpen zijn op zo’n manier versierd, onder andere met goud en edelstenen,
dat Caris ervan uitgaat dat dit ook schedels zijn van volgelingen van de heilige St. Ursula, die bekend
staan als de elfduizend maagden.


Caris, coördinator monumentenzorg en archeologie van de gemeente Roermond, baseert zijn conclusie
op het feit dat juist aan het begin van de 13e eeuw de Ursulavereringin West-Europa enorm opleefde.
„En zeker bij cisterciënzerkerken (de orde waar de Munsterkerk toe behoort, red.) hebben ze in die
periode vaak relieken van de volgelingen van deze heilige geplaatst. In de Munsterkerk werd St. Ursula
ook in het tweede deel van de dertiende eeuw officieel vereerd.” Er doen verschillende verhalen de ronde
over de heilig verklaarde Ursula van Keulen. Zij zou hebben geleefd in de vierde eeuw na Christus.Wel
staat vast dat zij de patroonheilige is van onder andere schoolkinderen en leraressen.
Caris hoopt dat er, nu is aangetoond dat de relieken er liggen, geld vrijkomt voor onderzoek.
„Het zou mooi zijn als we ontdekken of ze er al liggen vanaf de periode dat de kerk is gebouwd of dat ze
er later pas in zijn gelegd.” Onder de huidige economische omstandigheden, waarin overheidsbezuinigingen
de boventoon voeren, is het echter de vraag of er geld voor zo’n onderzoek wordt vrijgemaakt.

Wordt vervolgd.......