Hoofdpagina


28-05-1931

 

Proeve van den bouw eener Concertzaal te Roermond.

Het vraagstuk van den bouw eener concertzaal te Roermond heeft de laatste tijd weer volle aandacht, van voorstanders zoowel als van tegenstanders. Wanneer eenmaal zal zijn gemaakt, óf er een concertzaal zal worden gebouwd - het moge dan geschieden zonder al te groote aderlating van den belastingbetaler komen nog de vragen aan de orde: waar zal zij worden gebouwd en volgens welk plan. Beide vragen zullen nog aanleiding geven tot breedvoerige gedachtewisseling.

Reeds in Mei 1929 ontwierp de heer Fr. Dupont architect, een plan op verzoek van Burgemeester Steinweg. Hij bedacht de concertzaal op het Wilhelminaplein. Of de gemeente haar grootste en een van haar weinige pleinen voor dit doel te geven, zou eventueel ook al een punt van discussie zijn.
Wij geven hier een reproductie van een schets ontwerp alsmede van een situatie-teekening welke duidelijk de plaats aangeeft, waar de ontwerper zich zijn bouwwerk geplaatst denkt.

De concertzaal is ontworpen op een grootte van 30 bij 50 meter en zal plaats bieden voor 8 a 900 bezoekers.
De begane grond bevat: oprit, groote hal, promenoir, parterre met loges, tooneel, (16x12 meter), achtertooneel (7x16 meter). Aan weerszijde trappen naar loges, naar eerste en tweede verdieping.
Garde-robes, toilet-, kleed-, muziek-, spreek- en rustkamers.
Op de eerste étage bevinden zich foyer, promnoire, balcon met loges, repetitielokaal, kamer voor directeur, regisseur en electricien, ruimte boven het tooneel en achtertooneel, garde-robe, trappenhuizen.
Op de tweede étage rook-foyer, promenoir, balcon, gaanderij, toilet, garde-robe, trappenhuizen, inrichting tegen brandgevaar, bergplaatsen.
In het sous-terrain zijn ruimten ontworpen onder parterre, tooneel en achtertooneel, timmer- en décorwerkplaatsen, requisitenkamer, magazijn voor meubels en tooneelbenoodigheden, garde-robes, toilet, stemkamer voor orkest, inrichting voor aromatseering en verversching der lucht, centrale verwarming.

De kosten worden geraamd op FL 150.000. Wij geven bovenstaand plan als een proef.
Wellicht zal het andere bouwmeesters inspireren om ev. Plannen op deze wijze ter beoordeling aan het publiek voor te leggen. Wellicht ontvangen wij ook een plan van een meer moderneren bouw.