Hoofdpagina

 


ALARMLIJN MONUMENTEN:

Tel. 0475 350974
Bereikbaar: tijdens kantooruren
Adres: Postbus 277, 6041 AG ROERMOND
Het doel van het Meldpunt (en van de alarmlijn): het tijdig signaleren - liefst voor er daadwerkelijk gesloopt, vertimmerd of verbouwd wordt - van activiteiten die het specifieke karakter van monumenten, stads- of dorpsgezichten, een cultuurhistorisch waardevol landschap, of archeologische objecten en terreinen zouden kunnen aantasten. Het hoeft niet persé te gaan om officiële monumenten. Ook meldingen over panden of gebouwencomplexen die niet als monument te boek staan, maar karakteristiek of beeldbepalend zijn voor hun omgeving,kunnen op de warme belangstelling van het Meldpunt rekenen.Het Meldpunt wordt behartigd door de Bond Heemschut, afdeling Limburg, in samenwerking met het Monumentenhuis Limburg."