Hoofdpagina

Inleiding

Naamsdag
Zoeken:
Datum
Naam
Roepnaam

Weerspreuken

Roermondse Gilden

Putten

 

 

 

NAAMSDAGEN:

Wat is eigenlijk het Limburgse fenomeen van “naamsdagen”?
De oudsten onder ons herinneren zich nog wel dat men vroeger niet z’n verjaardag vierde maar z’n “Naamsdag”. De meeste onder ons kennen dat gebruik nog wel en weten ook wel hun naamsdag, maar viert tegenwoordig alleen nog zijn verjaardag. De jongsten onder ons weten meestal niet wat een naamsdag is, laat staan dat ze hun naamsdag vieren. Het is jammer dat dit typische gebruik langzaam maar zeker verloren gaat. Daarom leek het ons hoog tijd hier ook eens een keertje aandacht aan te besteden.
Wat viert men eigenlijk op een naamsdag: De feestdag van zijn Patroonheilige.
Wie was dan die patroonheilige: De Heilige waarvan men de doopnaam droeg.
Wat is een doopnaam: de naam die men bij de kerkelijke doop als baby gekregen had.

Een voorbeeld:
Je bent gedoopt als Johannes. Dus op de kerkelijke feestdag van Sint Johannes vier jij je naamsdag. In dit geval dus op 27 december.
Maar als je gedoopt bent als John. Wat dan?
John is de roepnaam van Johannes! Dus ook dan vier jij je naamsdag op 27 december.
Ook mensen die met stambomen aan de gang gaan komen vaak in oude aktes namen tegen waarvan men niet direct weet waar die naam vandaan komt. Vroeger gebruikte men andere roepnamen dan tegenwoordig, en dat scheelde ook nog eens per streek.
Ook voor hen is dit artikel erg handig.
Zij komen in aktes ook vaker i.p.v. een datum een naam van een heilige tegen. Bijv. “Pacht te betalen op Sint Stephan”. Zij kunnen dan in de heiligenkalender opzoeken wanneer Sint Stephan was, 26 december dus. Op 26 december moest de boer zijn pacht aan de heer betalen. Zo zijn er nog wel enige toepassingen te bedenken voor deze Heiligenkalender, maar nu terug naar de naamsdagen.
Indien men een Franse, Duitse of Engelse naam draagt probeer dan te achterhalen wat deze naam in het Nederlands is. Mocht jij je naam niet kunnen vinden in deze kalender willen we je met alle plezier daarbij behulpzaam zijn, een mailtje is genoeg.
Hopelijk kunnen we hiermee voorkomen dat het gebruik van de viering van de naamsdagen verloren gaat!

Ch.Ruijs-Janssen
28-02-2006

Bronnen:
http://www.catholic-forum.com/SAINTS/indexsnt.htm
http://www.newadvent.org/
http://www.heiligenlexikon.de