Hoofdpagina

Augustus 2011

April 2013

Diverse foto's

 

 

 

Meer dan 50 relieken van volgelingen van
de heilige St. Ursula werden in de Roermondse Munsterkerk gevonden.
Dit bleek veel meer dan verwacht.

Bron: De Limburger door Job Tiems

Op tafels liggen de vondsten, uiteenlopend van schedels verpakt in versierde
doeken met parels tot complete skeletten, verspreid. „Dit hadden we echt niet verwacht”, zegt Erik Caris, coördinator monumentenzorg en archeologie van de gemeente Roermond. „We hadden gerekend op ongeveer tien relieken. Dit is natuurlijk een fantastische vondst.” Met uiterste precisie heeft een team van twaalf specialisten gisteren gewerkt in de Munsterkerk. „We hebben een vijftien centimeter dikke muur open moeten breken. Toen dat eenmaal gebeurd was, konden we de vondsten er niet direct uithalen. Eerst moest er nog worden onderzocht of er gevaarlijke schimmels op de relieken aanwezig waren.” Door een archieffoto uit 1964, waarop een opengebroken nis van de Munsterkerk te zien is met de relieken erin, kwam Caris de verstopte heilige overblijfselen twee jaar geleden op het spoor. „We hebben een gaatje geboord in het altaar en zijn met een endoscoop naar binnen gegaan. Toen zagen we ze liggen.”

Het kostte Caris toen een hele dag om drie foto’s te maken, maar hij had zijn bewijs. „Op de foto’s was te zien dat de voorwerpen waren versierd.” Op basis daarvan gaat Caris ervan uit dat het om de volgelingen van St. Ursula gaat, die bekend staan als de elfduizend maagden. „Aan het begin van de 13e eeuw leefde de Ursulaverering in West-Europa enorm op. Relieken van deze heilige werden bij de cisterciënzer orde (de orde waar de Munsterkerk toe behoort red.) veelvuldig geplaatst.” Volgens Caris zijn de relieken in het altaar verstopt om ze te beschermen ten tijde van de Beeldenstorm en de Franse Revolutie. Hoe oud de relieken precies zijn, zal moeten blijken uit onderzoek aan de universiteit van Keulen. „Daar kunnen ze met röntgenapparatuur en scans veel over de datering achterhalen. Daarnaast hebben zij specialisten die textiel perfect kunnen reinigen en restaureren. Tot die tijd duiken wij nog de archieven in.” Rob Merkx, deken van Roermond, is in jubelstemming. „Dit is een bijzondere reliekenschat”, zegt hij. Hij is blij dat hij de vondst heeft mogen meemaken en dat zijn voorgangers in 1964, toen het altaar al eens open was, de relieken hebben laten liggen. „Waarschijnlijk was er toen nog niet zo’n focus op relieken. De belangstelling is door het historisch besef van nu veel groter dan destijds.” Merkx legt uit dat de maagden van Ursula in de 3e of 4e eeuw na Christus, omwille van hun geloof, door de Hunnen vermoord werden. Volgens de legende werden ze begraven in Keulen. „De geschiedenis leert dat dit een Romeins kerkhof was. In die tijd werd echter verkondigd dat het heilige relieken waren en zijn ze verspreid door heel Europa. Er was een heuse reliekenmarkt.” De deken hoopt dat een deel van de vondsten in zijn kerk wordt tentoongesteld. Altaar in Munsterkerk herbergt meer dan 50 relieken. Dat is veel meer dan vooraf werd verwacht.