Hoofdpagina

 

 

De Moderkerk sjteit in de brandj!!

 

Op 20 mei 1892 sloeg de bliksem in de toren van de Kathedraal en enkele uren later stond de gehele kerk in lichterlaaie.
Ofschoon men het inslaan van de bliksem bemerkt had – ’t gebeurde omstreeks kwart voor zeven ’s avond tijdens
een kort onweer – kon men het vuur in het z.g. loden kamertje onder het Christoffelbeeld niet meer stuiten,
hetgeen in 1819 wel nog gelukt was. Een kwartier later brandde de torenspits als een fakkel.
De consternatie in de stad was groot.

Foto 1: Voor de brand - Foto 2: 20 mei 1892 Tijdens de brand (Privé bezit)

De bevolking liep te hoop op de Markt en naaste omgeving, behalve de stedelijke brandweer hielp het garnizoen bij het bluswerk.

Foto 3: 20 mei 1892 Tijdens de brand (Privé bezit)

Later op de avond arriveerde nog de brandweer uit Venlo. De seminaristen brachten zoveel mogelijk alle kostbaarheden uit de kerk in veiligheid.
Het bluswerk moest zich echter beperken tot het nat houden der omliggende huizen. Om half acht begon het dak der kerk zelf te branden.
Hierbij onthield men zich opzettelijk van blussingswerk om de gewelven der kerk niet overmatig met water te belasten: deze hielden gelukkig stand.
Toen het vuur via het orgel en het oxaal naar het binnenste der kerk dreigde over te slaan, drong men ondanks het gevaar van instorting
met een spuit de brandende kerk binnen en wist men het vuur hier te stuiten.
De toren brandde geheel uit, terwijl ook de kerkdaken in vlammen opgingen. De kerk zelf bleef verder gespaard.

Foto 4 en 5: 1892 Na de brand. (Privé bezit)

Tekst overgenomen Uit: “De Kathedraal van Sint Christoffel van Roermond.
door Mart Smeets” (toenmalige Gemeente Archivaris

Foto’s uit nalatenschap van Dhr Jean Roubroeks