Overkwartier

Inleiding

*Achtergrondinfo
*Reinhoud II
*Hertogenlijk Hof
*Bouw-
werkzaamheden
*Waar aan werd
gebouwd
*Politieke
ontwikkelingen

*Rondwandeling

*Ter afsluiting

 

 

HET KASTEEL MONTFORT IN 1342-1343
BOUWPLAATS EN HERTOGELIJKE RESIDENTIE

door Fedor Coenen

Inleiding


Over het kasteel Montfort in de veertiende eeuw is weinig bekend.
De jaren 1342 en 1343 vormen hierop een uitzondering dankzij enkele bewaard gebleven rekeningen die verschillende facetten van deze burcht belichten: de hertogelijke hofrekening, een bouwrekening en tenslotte twee jaarrekeningen van het Land van Montfort.
Met behulp van deze rekeningen ontstaat een beeld van het kasteel, z'n functie, bewoners en hun activiteiten in de betreffende periode.