Wie was de baas

Romeinsetijd

Frankischetijd

Karolingischetijd

Rooms-Duits Keizerrijk

Landsheren
van
1056 tot 2000

Hertogen en Graven van Gelre

Kerkelijke macht
750 tot 1559

Kerkelijke macht
1559 tot nu

Voogden

 

 

WIE WAS NU ALWEER DE BAAS.

samenstelling Charlotte Ruijs - Janssen

ROOMS-DUITS KEIZERRIJK:

918-936 (Saksisch huis)

Hendrik I

936-973 (Saksisch huis)

Otto I de Grote

973-983 (Saksisch huis)

Otto II

983-1002 (Saksisch huis)

Otto III

1002-1024 (Saksisch huis)

Hendrik II

1024-1039 (Frankisch-Salische Huis)        

Konrad II

1039-1056 (Frankisch-Salische Huis) 

Heinrich III