Wie was de baas

Romeinsetijd

Frankischetijd

Karolingischetijd

Rooms-Duits Keizerrijk

Landsheren
van
1056 tot 2000

Hertogen en Graven van Gelre

Kerkelijke macht
750 tot 1559

Kerkelijke macht
1559 tot nu

Voogden

 

WIE WAS NU ALWEER DE BAAS.

samenstelling Charlotte Ruijs - Janssen

ROMEINSE TIJD:

 

58 BC – 44 BC

Julius Caesar

 

53 BC: De Eburonen (een Keltisch-Gallisch volk) o.l.v. Ambiorix werden verslagen.

52/51 BC Gallische Opstand onder Vergincetorix neer geslagen.

31 BC – 14

Augustus

 

Tweede Germanie oftewel Beneden Germanie: Germania Cisrhenana genaamd.

Bewoners kregen Romeins burgerrecht.

14 - 37

Tiberius

 

De Sueven en Sicambren door Tiberius verslagen, kwamen van de rechter oever van de Rijn een toevlucht zoeken en hielden het vervolgens in hun bezit onder de naam van Gugernen.

Ubiers van Agrippa vestigen zich tussen Rijn en Roer.

Suniken tussen Roer en Maas.

37 - 41

Caligula

41 - 54

Claudius

54 - 68

Nero

68 - 69

Galba

69

Otho

69

Vitellius

69 - 79

Vespasianus

79 - 81

Titus

81 - 96

Domitianus

96 - 98

Nerva

98 - 117

Trajanus

117 - 138

Hadrianus

138 - 161

Antonius Pius

161 - 180

Marcus Aurelius

161 - 169

Lucius Verus

180 - 192

Commodus

193

Pertinax

193

Didius Julianus

193 - 211

Septimus Severus

198 - 217

Caracalla

209 - 212

Geta

217 - 218

Macrinius

218 - 222

Heliogabalus

222- 235

Alexander Severus

235 - 238

Maximus Thrax

238

Gordianus I

238

Gordianus II

238

Pupienus

238

Balbinus

238 - 244

Gordianus III

244 - 249

Philippus Arabus

249 - 251

Decius

251 - 253

Trebonianus Gallus

251 - 253

Volusianus

253

Aemilianus

253 - 260

Valerianus

253 - 268

Gallienus

 
259-268 Postumus = Gallische Tegenkeizer

268 - 270

Claudius II Gothicus

 

 

 

268-270 Victorinus = Gallische Tegenkeizer

270

Quintillus

270 - 275

Aurelianus

 

 

 

270-274 Tetricus = Gallische Tegenkeizer

275 - 276

Tacitus

276

Florianus

276 - 282

Probus

282 - 283

Carus

283 - 285

Carinus

283 - 284

Numerianus

284 - 286

Diokletianus

286 - 305

Maximianus

305 - 306

Constantius I Chlorus

306 - 307

Flavius Severus

306 - 312

Maxentius

306 - 337

Konstantijn I De Grote

337 - 340

Konstantijn II

337 - 350

Constans

350 - 353

Magnentius

353 - 361

Constantius II

361 - 363

Julianus Apostata

363 - 364

Jovianus

364 - 375

Valentinianus I

367 - 383

Gratianus

375 - 392

Valentinianus II

 

Tussen 375-500 Grote volksverhuizing

4e eeuw: Hattuaren  (Frankische stam)

Vestigden zich tussen de Niers, de Maas en de Zwalm.

395 – (423)

Honorius

410

Franken werpen Romeinse juk af