Wie was de baas

Romeinsetijd

Frankischetijd

Karolingischetijd

Rooms-Duits Keizerrijk

Landsheren
van
1056 tot 2000

Hertogen en Graven van Gelre

Kerkelijke macht
750 tot 1559

Kerkelijke macht
1559 tot nu

Voogden

 

 

WIE WAS NU ALWEER DE BAAS.

samenstelling Charlotte Ruijs - Janssen

HERTOGEN EN GRAVEN VAN GELRE:

1096 1131/38

Gerard

1131 1182

Hendrik

1152 - 1207

Otto I

1207 - 1229

Gerard IV

1229 - 1271

Otto II

1271 1318/26

Reinald I

1318/26 - 1343

Reinald II

1343 1361, 1371

Reinald III

1361 - 1371

Eduard

1371/77 - 1402

Willem I

1402 - 1423

Reinald IV

1423 - 1465

Arnold

1465 - 1471

Adolf

1473 - 1477

Karel de Stoute (Bourgondische bezetting)

1477 - 1479

Catharina van Egmond

(Regentes voor Karel van Egmond/ van Gelre)

1482 - 1492

Maximilianus van Oostenrijk

(Regent voor Philips de Schone van Bourgondie)

1492 - 1538

Karel van Gelre/van Egmond

1538 - 1543

Willem II (van Kleef, Gulick, Berg, Gelre etc)

1543 - 1555

Keizer Karel V

1555 - 1598

Philip II van Spanje