Wie was de baas

Romeinsetijd

Frankischetijd

Karolingischetijd

Rooms-Duits Keizerrijk

Landsheren
van
1056 tot 2000

Hertogen en Graven van Gelre

Kerkelijke macht
750 tot 1559

Kerkelijke macht
1559 tot nu

Voogden

 

WIE WAS NU ALWEER DE BAAS.

samenstelling Charlotte Ruijs - Janssen

KERKELIJKE MACHT VAN 1559 TOT NU:

PAUSEN:

JAAR :

NAAM :

1555 - 1559

Paulus IV

1559 - 1565

Pius IV

1566 - 1572

Pius V

1572 - 1585

Gregorius XIII

1585 - 1590

Sixtus V

1590

Urbanus VII

1590 - 1591

Gregorius XIV

1591

Innocentius IX

1592 - 1605

Clemens VIII

1605

Leo XI

1605 - 1621

Paulus V

1621 - 1623

Gregorius XV

1623 - 1644

Urabanus VIII

1644 - 1655

Innocentius X

1655 - 1667

Alexander VII

1667 - 1669

Clemens IX

1670 - 1676

Clemens X

1676 - 1689

Innocentius XI

1689 - 1691

Alexander VIII

1691 - 1700

Innocentius XII

1700 - 1721

Clemens XI

1721 - 1724

Innocentius XIII

1724 - 1730

Benedictus XIII

1730 - 1740

Clemens XII

1740 - 1758

Benedictus XIV

1758 - 1769

Clemens XIII

1769 - 1774

Clemens XIV

1775 - 1799

Pius VI

1800 - 1823

Pius VII

1823 - 1829

Leo XII

1829 - 1830

Pius VIII

1831 - 1846

Gregorius XVI

1846 - 1878

Pius IX

1878 - 1903

Leo XIII

1903 - 1914

Pius X

1914 - 1922

Benedictus XV

1922 - 1939

Pius XI

1939 - 1958

Pius XII

1958 - 1963

Johannes XXIII

1963 - 1978

Paulus VI

1978

Johannes Paulus I

1978 -  2005

Johannes Paulus II

2005 - 2013

Benedictus XVI
2013 - Franciscus I

BISSCHOPPEN ROERMOND :

JAAR:

NAAM:

1559 - 1588

Wilhelmus Damasus Lindanus   (van der Lindt)

1588 - 1596

Waarnemer (=vicarus-capitularus) Gregorius Gherinx

1596 - 1609

Hendrik Cuyckius  (van Cuyck)   (8 jaar bedenktijd!)

1610 - 1639

Jacobus a Castro   (van der Borcht)

1639 - 1645

Vacant. Vicarus-Generaal: Balduinis de Gaulle

1645 - 1651

Vacant. Vicarus-Generaal: Antonius Bosman

1651 - 1657

Andreas Creusen

1657 - 1659

Vacant. Vicarus-Generaal: Jacobus van Oeveren

1659 - 1666

Eugenius Albertus D'Allamont

1666 - 1671

Vacant. Vicarus-Generaal: Jacobus van Oeveren

1672 - 1673

Lancellot de Gottignies

1673 - 1677

Vacant. Vicarus-Generaal: Jacobus van Oeveren

1677 - 1700

Reginaldus Cools

1700 - 1701

Vacant. Vicarus-Generaal: Johannes Antonius Dumont

1701 - 1722

Angelus Graaf d'Ongnies en d'Estrées

1722 - 1741                               

Franciscus  Ludovicus de Sanguessa

1741 - 1743

Vacant. Vicarus-Generaal: Johannes Franciscus Dispa

1743 - 1746

Joseph Anselmus Franciscus van Werbrouck

1746 - 1769

Joannes Antonius de Robiano

1769 - 1770

Vacant. Vicarus-Generaal: Arnoldus Ignatius Jacobus Costerius

1770 - 1775

Henricus Joannes Kerens

1775

Vacant. Vicarus-Generaal: Arnoldus Ignatius Jacobus Costerius

1775 - 1793

Philippus Damianus Rijksgraaf van Hoensbroeck

1793

Vacant. Vicarus-Generaal: Marcellus Sijben

1793 - 1801

Johan Baptist Baron van Velde de Melroy

1801 - 1840

Roermond onder Bisdom Luik    (Mgr.R.van Bommel 1841-1853)

1840 - 1853

Joannes Augustus Paredis (Titulair bisschop)  Onder Luik

1853 - 1886

Joannes Augustus Paredis

1886 - 1900

Franciscus Antonius Hubertus Boermans

1900 - 1913

Josephus Hubertus Drehmanns

1914 - 1932

Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen

1932 - 1958

Josephus Hubertus Gulielmus Lemmens

1958

Jan Michel Joseph Antoon Hanssen

1958 - 1972

Petrus Joannes Antonius Moors

1972 - 1992

Joannes Mathijs Gijssen

1992 - 2012

Frans Jozef Marie Wiertz