Wie was de baas

Romeinsetijd

Frankischetijd

Karolingischetijd

Rooms-Duits Keizerrijk

Landsheren
van
1056 tot 2000

Hertogen en Graven van Gelre

Kerkelijke macht
750 tot 1559

Kerkelijke macht
1559 tot nu

Voogden

 

 

WIE WAS NU ALWEER DE BAAS.

samenstelling Charlotte Ruijs - Janssen

KAROLINGISCHE TIJD:

751-768

Pepijn III, de Korte

768-771

Carloman

771-814

Karel de Grote

 

 

Koning van Frankrijk (voegd AustrasiŽ bij zijn staten)

814-840

Lodewijk I de Vrome

840-855

Lotharius I††††

855-869†(Lotharingen)

Lotharius II

870-876

Lodewijk de Duitser

876

Lodewijk III (Koning van Lotharingen)

 

(878 Wichard I, (Kamerheer van Lodewijk III), Heer van het dorp Pont in Opper-Gelre gelegen. )

876-887

Karel III de Dikke

887-899

Keizer Arnulf

899-911

Lodewijk IV het Kind

911-918††(Saksisch huis)

Koenraad I