Wie was de baas

Romeinsetijd

Frankischetijd

Karolingischetijd

Rooms-Duits Keizerrijk

Landsheren
van
1056 tot 2000

Hertogen en Graven van Gelre

Kerkelijke macht
750 tot 1559

Kerkelijke macht
1559 tot nu

Voogden

 

 

WIE WAS NU ALWEER DE BAAS.

samenstelling Charlotte Ruijs - Janssen

FRANKISCHE TIJD:

410

Franken werpen Romeinse juk af

409-427

Faramondus† (legendarisch?)

426-447

Clodio VI (= Clodius= Claudius Critinus, Langhaar)

447-458†(Merovingers)

Merovech

458-481

Childeric I

481-511

Clovis†††††

 

 

 

(= Chlodovech=Lodewijk)

511†††††††

AUSTRASIň

Indeling GalliŽ

Onze streek bij koninkrijk AustrasiŽ: Maasgau (tot751)

511-561

Chlotarius Magnus

561-575

Sigebert I

575-595

Childebert II

595-612

Theudebert II

612-613

Theuderic II

613-613

Sigibert II

613-629

Clotharius II

623-638

Dagobert I

634-656

Sigibert III

656

Dagobert II

656-661

Childibert Adoptivus

662-675

Childeric II

675-676

Clovis III

676-679

Dagobert II

679-691

Theuderic III

691-695

Clovis IV

695-711

Childebert III

711-715

Dagobert III

715-721

Chilperic II

718-719

Clotharius IV

721-737

Theuderic IV (=Dideric IV)

737-743

(Interegnum)

743-751

Childeric III