Hoofdpagina

Waat is Remunjs

Het Limburgs is geen dialect, maar een taal.

De Limburgse taalcultuur.

Limburgs is geen Nederlands.

Remunjse
Taallinks

 

 


Remunjse Taallinks


Kursus Remunjs veur absolute leke.
Bargoens
Volgens Van Dale is het Bargoens de "geheimtaal van onderwereldfiguren e.d. => argot, boeventaal, dieventaal".
Det is dé officiele site euver de "Limburgse Dialecten"

Deze website richt zich op de 'andere' autochtone talen van Nederland. Naast het Nederlands worden er in Nederland namelijk nog meer taalvariëteiten gesproken. Drie dialectgroepen zijn erkend als niet-Nederlandse streektaal (volgens het Europees Handvest van Streek- en Minderheidstalen). Daarnaast schenkt deze site ook aandacht aan verschillende dialecten van het Nederlands.