Hoofdpagina

Waat is Remunjs

Het Limburgs is geen dialect, maar een taal.

De Limburgse taalcultuur.

Limburgs is geen Nederlands.

Remunjse
Taallinks

 


 

REMUNJS:

Door Charlotte Ruijs - Janssen

- Waat is Remunjs:

Remunjs is de taal die in Remunj gesjpraoke waerd. Maar dan bösse d'r nóg neet, want Remunjs kint väöl variante. Zo kint me selfs in 't Remunjs heure van welke Pöt of Wiek emes kump. (De Binne-sjtad, de Kemp, 't Veltj, of Kepel). Heel vreuger had me auch nog eine groep luuj die ein ánger taal sjproke: 't Bargoens. Det waas ein saort internasjonale hanjels-taal oet de Middel Eeuwe. Remunj waas ein Hanze-sjtad, vandaohaer. Maar jaomer genóg laef dao noe geine meer vanne, en haet zich auch nooit emes (zover ich weit) de meujte gedaon om det op te sjrieve, op get krete nao, dus det is veur 't naogesjlach verlaore gegange! 't Remunjs is ein ongerdeil van 't Limburgs waat noe gelökkig toch erkinning haet gekrege es TAAL, wodoor 't ekstra besjerming krieg, en daomit dus neet zal gebeure waat mit 't Bargoens gebeurt is! Remunjs waert in gáns Limburg versjtange, angers es bieveurbeeld 't Kirchraojs. Det zal waal komme omdet 't Kirchraojs ein Ripuarischfrankische oorsjprong haet en Remunjs is Maasfrankisch en det is waat in 't grótste deil van Limburg gesjpraoke waerd. Daorom höb ich auch waal get meujte mit ein Algemein Besjaaf Limburgs, omdet dan al die versjille verlaore kinne gaon. De contsjtante versjnippering van de sjtreke wao Limburgs gesjpraoke waerd, is d'r de oorzaak vanne det 't Limburgs zich neet toet ein geheel haet kinne ontwikkele, en intösse is auch eederein heel greuts op zién plaatselikke taal. Naem eine Remunjeneer, eine Mesjtreechteneer of eine oet Kirchraoj néét zien taal aaf!

- Waat is Limburgs:

't Limburgs is gein dialek maar ein taal.
't Limburgs is dus auch gein dialek van 't Nederlands, sjterker nog: 't Limburgs sjteit selfs wiejer aaf van 't Nederlands dan 't Fries! (volgens de Feature Frequency Method van C.Hoppenbrouwers)
Daorom vinj ich 't auch eigelik zuunj es Limburgers zich sjáme veur häör taal! Of häör "aksent" probere te vesjtoppe. En dét terwiel 't Limburgs ein van de AAJSTE nog intacte tale van Europa is!!!!!
Waat noe kump zitte ver mer in 't Nederlands, want 't is belangriek det die luuj det auch ins lere begriepe. En Limburgers sjpraeke häör tale waal, maar die Hollenjer neet, vandaar: