Hoofdpagina

Waat is Remunjs

Het Limburgs is geen dialect, maar een taal.

De Limburgse taalcultuur.

Limburgs is geen Nederlands.

Remunjse
Taallinks

 


 

Limburgs is geen Nederlands.

Het Limburgs is geen variant van het Nederlands. Het Limburgs (Maasfrankisch) is direct verwant aan het Zuidnederfrankisch en behoort zodoende tot de Duitse taalgroep. Zij staat dichter bij het Zuidnederfrankisch, het Ripuarisch Frankisch, het Moezelfrankisch, en het Rijnfrankisch dan bij het Nederlands. Woorden uit de genoemde Frankische taalgroep worden niet als vreemde elementen beschouwd, maar maken deel uit van het Limburgse vocabulaire. Het Nederlands is een variant van het Vlaams (met Saksische en Friese elementen) dat op haar beurt weer van het Noordnederfrankisch afstamt. Het Nederlandse erfgoed is dus in wezen Noordnederfrankisch, en Vondel, Bredero en Bilderdijk schreven in hún variant van het Noordnederfrankisch, niet in het Nederlands!

De Nederlandse variant is door het aantal, de invloed en het overwicht tot een eenheidstaal gegroeid. Het is een eenheidstaal met een beperkte woordenschat. Kennelijk is vergeten dat hetgeen zij als "Zuidnederlands" (lees Vlaams) aanduidt, eigenlijk haar geboortehuis is. Het Nederlands is langzaam maar zeker gegroeid tot een formele voertaal. Het Nederlands, of "Noordnederlands" (beter: Noordvlaams) is in Limburg weliswaar de bestuurstaal, maar niet de gevoelstaal. Veel Limburgers blijven het Limburgs koesteren omdat het kille Nederlands hen geen nestwarmte kan geven.

Het Nederlands is uitgehold en wordt langzaam maar zeker vervangen door het Engels (of iets wat daar op lijkt). Zo heet de centrale in Driebergen, waar het Nederlandse verkeer wordt geregeld, niet naar verwachting "Verkeersinformatiecentrum", maar officieel "Trafic Information Centre". Het opnemen in de laatste desastreuze spellingsregeling van het Nederlands (1 augustus 1996) van spellingsaanwijzingen voor Engelse woorden, is een ander bewijs dat men zich bij het onvermijdelijke heeft neergelegd. Gelet op de toekomst is dit misschien een goede ontwikkeling. Naast de streektaal groeit het Engels tot de Europese en mondiale voertaal.

Uit: " 't Rech van 't Limburgs" Initiatiefvoorstel van Partie Nuij Limburg, voor het behouden van de Limburgse taal in alle gelederen van de Limburgse maatschappij. Mei 2000.