Hoofdpagina


Sint Christoffel


Sint Jacob


Sint Rochus


 


SINT JACOB:

Naam: Jacob, Jacobus, Jacques, Santiago, Keub
Naamsdag: Katholiek 25 juli (Orthodox 30 april, Koptisch 12 april, Armeens 28 december)
Betekenis naam: God behoedt
Geboren: Aan het meer van Genezareth in Gallilea
Overleden: Omstreeks Pasen in het jaar 43 te Jeruzalem
Attributen: Met boek (tot 12 eeuw), als Ruiter met zwaard, als Pelgrim met schelp
Patroon-heilige voor: Van Spanje, Soldaten, Arbeiders, Hoedenmakers, Ketting-smeden, Apothekers en Drogisten, Pelgrims, voor het weer, voor veldvruchten, tegen Reuma

Sint Jacobus, ook de Meerdere, de Oudere, of de Grote genoemd, was de zoon van de visser Zebedeus en Salome, en de oudere broer van Apostel Johannes. Jezus gaf de beide broers de bijnaam: "Boanerges" wat "Donderzonen" betekent. (Markus-evangelie). Jacobus behoort naast zijn broer en Petrus tot de bevoorrechte apostelen, die Jezus ook bijstonden in zijn doodsangsten in de tuin van Gethsemane. Na de dood van Christus werd Jacobus een vurig verkondiger van de leer van Jezus in het Heilige land en werd hij hoofd van de Christengemeente van Jeruzalem. Naar overlevering verkondigde hij na Pinksteren in de omgeving van Samaria (het huidige Shomron) en Jeruzalem het Evangelie, en in Jeruzalem bekeerde hij dwaalleraren en wierp hun toverboeken in zee. De Joden waren daarover zeer verontwaardigd en brachten hem voor de Hoge-Raad en lieten hem geselen. Hij werd toch weer vrijgelaten, maar in het jaar 42 werd hij op last van koning Herodus Agrippa I van Judea te Jeruzalem onthoofd. Daarmee was Jacobus de eerste martelaar onder de Apostelen. Op weg na zijn onthoofding genas Jacobus een lamme man, en hij vroeg aan de henker een fles water, om daarmee Josias, die hem de strik had omgelegd, en die zich toen bekeerd had, te kunnen dopen. Daarop werd Josias ook samen met Jacobus onthoofd.
In Jeruzalem staat, op de plaats van zijn onthoofding, de Jakobskerk. In het jaar 70 is zijn gebeente naar het Jakobsklooster (het huidige Catharinaklooster) gebracht. Van daaruit gingen ze, in de 8e eeuw, naar Spanje, (Ter bescherming tegen de aanvallen van de Sarasenen) waarin 816 de Jakobskerk werd ingewijd. In de slacht van Clavigo (Compostella) in 844 overwon Jacobus, die verschenen zou zijn aan koning Ramiro, voorop rijdend op zijn wit paard, met de soldaten, de Moren. Op deze plaats ontwikkelde zich Santiago de Compostella (Spaans voor: "Het veld van de ster"). In Spanje zegt men dat Jacobus, direct na de Hemelvaart, daar gepreekt en apostelen geworven heeft, met de voorspelling dat hij daar na zijn dood ontelbare mensen zou bekeren. In Santiago de Compostella (Santiago is Spaans voor Jacobus) zou, voor begin van de bouw van de kerk, daar zijn graf gevonden zijn. Vanaf de 11e eeuw werd Santiago tot een der grootste bedevaartplaatsen van het avondland. Door heel Europa liepen wegen richting Santiago. Tot in de 15e eeuw trok die plaats meer pelgrims dan Rome en Jeruzalem. In Scandinavië noemde men Spanje in die tijd "Jacobsland". In die tijd kregen de pelgrims bij aankomst een hoed die met een schelp versierd was. In 1128 werd de Kathedraal ingewijd, die in de 18e eeuw een Barokke mantel kreeg. Sedert 1122 geldt dat, ieder jaar waarin zijn gedenkdag op een zondag valt, dat een heilig jaar is, waarin de pelgrims een totale vergeving van al hun zonden krijgen.

Oorspronkelijk werd hij afgebeeld als apostel (met boek), na de 12e eeuw wordt hij ook afgebeeld met zwaard, oorspronkelijk het zwaard van zijn onthoofding, maar later als teken van zijn patronaat over strijders, ridders en krijgslieden. Het zwaard heeft dan vaak de vorm van het Sint Jakobskruis: rood kruisvormig zwaard waarvan de dwarsarmen eindigen in lelies met de Sint Jacobsschelp in het midden. Sinds de middeleeuwen wordt hij afgebeeld als Pelgrimvader en schutspatroon van de pelgrims met staf, kalebasfles en Sint Jacobsschelp. Deze schelpen werden gevonden aan de kust van Galicië (NW-Spanje). De Schell gebruikt deze schelp als logo.

Tegenwoordig is deze pelgrimstocht een moderne toeristische gebeurtenis geworden. Velen zoeken ook spirituele diepte op hun weg naar Santiago. Iedereen die ten minste 100 km te voet, of 200 km per fiets heeft afgelegd, ontvangt in het Pelgrimskantoor een oorkonde. Zo ongeveer 200.000 van de jaarlijkse 10 miljoen toeristen komen als echte pelgrim. De 25e juli wordt feestelijk gevierd met een groot vuurwerk, en boven de hoofden van de bedevaartgangers zwaait een reusachtig wierookvat.

Op Sint Jacobs-dag brachten vroeger de boeren hun eerste appels ter zegening, en dat was dan ook dikwijls tevens een marktdag.

In Roermond is de Voorstad naar hem genoemd, en er is ook een Jacobus-kapel. In de Kathedraal staat een relekwie-houder, in de vorm van een onderarm met hand, waarin botresten van de arm van Sint Jacobus.
Er is ook (weer) een Jacobus-Broederschap opgericht.

Landelijke pelgrimsmis met opening eerste refugio van Nederland

Op zondag 28 maart 2004 vondt in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond een landelijke pelgrimsmis plaats. Enkele honderden mensen uit heel Nederland waren daarbij aanwezig. Zij pelgrimeerden in de afgelopen tijd naar de Spaanse bedevaartplaats Santiago de Compostela of zijn van plan dit in de komende tijd te doen. Hoofdcelebrant is hulpbisschop E. de Jong van Roermond. Vocale medewerking verleende het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.
Na afloop werd bij de kathedraal de eerste 'refugio' van Nederland geopend.
Lees verder.....