Hoofdpagina


Sint Christoffel


Sint Jacob


Sint Rochus


 


Landelijke pelgrimsmis met opening eerste refugio van Nederland.

Op zondag 28 maart 2004 vondt in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond een landelijke pelgrimsmis plaats. Enkele honderden mensen uit heel Nederland waren daarbij aanwezig. Zij pelgrimeerden in de afgelopen tijd naar de Spaanse bedevaartplaats Santiago de Compostela of zijn van plan dit in de komende tijd te doen. Hoofdcelebrant is hulpbisschop E. de Jong van Roermond. Vocale medewerking verleende het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.
Na afloop werd bij de kathedraal de eerste 'refugio' van Nederland geopend.


Refugio
Pelgrims die vanuit het noorden van Europa naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela gaan, hebben behoefte aan goedkope en sobere overnachtingplaatsen. In Frankrijk en Spanje zijn deze zogeheten refugio's op meerdere plaatsen langs de route te vinden. Eind maart worden de eerste twee gastenhuizen van Nederland geopend. Naast Roermond, is dat in Houthem-Sint Gerlach, eveneens in Limburg. De refugio in Roermond wordt geopend in een ruimte onder de sacristie van de kathedraal. Hierin zijn zes bedden, een douche en een toilet ondergebracht. Uitsluitend houders van een pelgrimspas kunnen van de refugio's gebruik maken.

Pelgrimsmis
De pelgrims, die tijdens de bijzondere H.Mis in Roermond aanwezig zijn, ontvangen uit handen van hulpbisschop De Jong de pelgrimszegen. Dit gebeurt in de St. Jacobskapel van de kathedraal, waar de armreliek van de heilige apostel Jacobus de Meerdere wordt bewaard. Een aantal van de pelgrims zal op deze dag te voet of per fiets naar Santiago de Compostela vertrekken; een afstand van ruim tweeduizend kilometer. Hier ligt de heilige begraven. Zijn graf wordt jaarlijks door miljoenen gelovigen uit heel de wereld bezocht.
Broederschap van Sint Jacobus
Roermond kent een lange geschiedenis als vereringplaats van Jacobus en halteplaats op weg naar Santiago de Compostela. Van 1357 tot 1786 bestond er al een Broederschap van Sint Jacobus. Enkele jaren geleden is deze broederschap heropgericht, met als doel de verering van Sint-Jacobus te bevorderen, meer bekendheid te geven aan deze heilige en Roermond te promoten als pleisterplaats op de pelgrimsroute. Tevens wil de broederschap zich sterk maken voor het in stand houden van de Jacobusverering in de naar deze heilige genoemde kapel in de Roermondse kathedraal. De armreliek aldaar is de grootste relikwie van Jacobus buiten Santiago de Compostela. Ook levert zij een bijdrage aan de renovatie van de kathedraal door het bekostigen van nieuwe gebrandschilderde ramen voor de St. Jacobskapel. De beglazing stelt het leven van de heilige Jacobus voor - zijn roeping, prediking en marteldood - en ook de wonderen, legenden en bedevaarten die rondom hem zijn ontstaan. De realisatie van deze ramen is in vergevorderd stadium.