Hoofdpagina


Sint Christoffel


Sint Jacob


Sint Rochus


 


SINT CHRISTOFFEL:

Naam: Christoffel, Christophorus, Sjtuf
Naamsdag: 25 Juli (Grieken 9 maart)
Betekenis naam: De Christusdrager (Grieks)
Geboren: Kanaän of Lycia (Turkije)
Overleden: Ca 250 (?) in Lycia (Huidig Turkije)
Attributen: Reus met staf; Kind op schouder
Patroon-heilige voor: Het verkeer, Veerponden, Bergstraten, Schippers, Bruggenbouwers, Zeelui, Pelgrims, Reizenden, Chauffeurs, Piloten, Bergbewoners, Timmerlui, Hoedenmakers, Boekbinders, Schatgravers, Groentehandelaren, Tuiniers, Atleten, Brandweer, Vestingen, Kinderen, tegen Pest, Besmettelijke ziekten, Onverwachte dood, Brand, Hoog water, Droogte, Onweer, Hagel, Oogklachten, Tandpijn, Wonden, Epilepsie.

Rondom het leven van Christoffel (oftewel Sjtuf) bestaan veel legendes. Volgens bronnen uit het oosten zou hij een hondekop-achtig onwezen geweest zijn, die pas na zijn doop leerde spreken. Hij nam de naam Reprobus aan, werd soldaat en stierf als martelaar. Het is mogelijk dat een handgeschreven tekst "genere canaaneo" (uit een geslacht in Canaän) vertaald werd als "canineo" (hondachtig). Volgens deze oude legende had Christoffel op een "wonderbare" wijze de doop ontvangen, en trok prekend en onderwijzend door het land. Hij kwam bij de Koning van Lykie, waarvan hij de taal niet verstond. En men vond hem verward en biddend op de grond. Door dit gebed opende hem zich de taal en hij kon op de rechtplaats de gemartelden troostende woorden toespreken. Een boze rechter sloeg hem, en Christoffel stak zijn ijzeren staf in de grond, waaruit onmiddellijk bladeren en bloemen ontsproten! Door dit wonder werden 8.000 mensen bekeerd!
De Koning, die om zijn vervolging van Christenen bekend stond, liet Christoffel in een kerker gooien, en stuurde twee vrouwen van lichte zede, Micäa en Aquilina, naar hem, die hem moesten verleiden. Maar zij werden bekeerd door Christoffel. Daarop liet de koning hen martelen en onthoofden. Toen stuurde de koning 200 soldaten naar binnen, om de reus te grijpen, maar dat lukte ook niet omdat hij door zijn gebed bovennatuurlijke krachten kreeg. De koning stuurde nog 200 soldaten extra naar binnen, maar zij werden ook bekeerd, en dus ook onthoofd. Toen moesten 400 boogschutters op hem schieten, maar de pijlen bleven in de lucht hangen, en toen de koning dat voor toverij hield, trof hem een pijl die hem blind maakte. Christoffel zij: "morgen ben ik dood, neem dan van mijn bloed, vermeng het met aarde, en smeer dat op je ogen. Dan zul je weer zien". Christoffel werd toen onthoofd. De koning deed wat Christoffel had gezegd, en hij kon weer zien en was bekeerd! Het koste de krijgsknechten veel moeite om de reus buiten de stadpoort te slepen.
In het westen werd uit dit figuur een "reus" namens Offerus, met een angstaanjagend gezicht en 12 ellen hoog. Maar na verloop van tijd werd zijn uiterlijk steeds menselijker afgebeeld. Na deze legende zocht Christoffel naar de allermachtigste koning want alleen die wilde hij dienen. Toen een koning, die hij voor de machtigste hield, telkens als de duivel genoemd werd, en kruis sloeg, en moest toegeven dat hij bang was voor de duivel, verliet Christoffel hem, om een nog machtigere koning te zoeken. In een zwarte ridder met een verschrikkelijk leger vond hij hem, en bood hem zijn diensten aan. Maar toen ze onderweg een kruisbeeld tegenkwamen, week de duivel uit, maakte een grote omweg, en bekende dat er niets was waar hij banger voor was dan een gekruisigde Christus. Christoffel verliet toen de duivel want hij wilde alleen de nog machtigere Christus dienen. Lang zocht hij totdat hij een iemand tegen kwam (Babylas?) die hem bevestigde dat Christus de machtigste Heerser was. En om die te dienen moest men kunnen vasten. Christoffel zei dat hij dat niet kon. Ook zou hij veel moeten kunnen bidden, waarop Christoffel zei dat hij dat ook niet kon. Toen kreeg hij de opdracht om dan mensen op zijn rug over een gevaarlijke rivier te dragen, want hij was toch groot en sterk. In plaats van zijn staf nam hij een grote stang, en droeg onvermoeibaar de mensen over de rivier heen en weer. Op een dag hoorde hij een kinderstem roepen, maar zag het kind in het donker niet. Nadat hij, na de derde roep, weer naar buiten kwam, zag hij een kind dat naar de overkant gedragen wilde worden. Maar toen hij het water in liep werd het kind steeds zwaarder en zwaarder, het water steeg zo hoog dat hij bang werd te verdrinken, en hij had het gevoel dat de hele wereld op zijn schouders lag. 'Je hebt nog meer dan de wereld gedragen" sprak het kind. "Je hebt de Heer die de wereld geschapen heeft gedragen". Het drukte hem onder water en doopte hem. Op de oever erkende Christoffel Christus als zijn Heer, die hem opdroeg naar de andere oever terug te gaan. Daar moest hij zijn staf in de grond steken, die dan als bekrachtiging van zijn doop, zou groeien en bloeien. Toen Christoffel de volgende morgen wakker werd, zag hij dat zijn staf was uitgegroeid tot een palmboom met vruchten.

Als je 's morgens naar een Christoffel-beeld kijkt ben je voor de hele verdere dag beschermd!
De Roermondenaren hoeven maar naar de Kathedraal op te kijken!

Stadsreus Sjtuf is waarschijnlijk ‘600 jaar oud’

Bij de meeste volkeren treffen wij mythen aan over reuzen, die over de aarde rondzwalkten en met draken of goden de strijd aanbonden. Reuzen zijn geen louter ‘heidens’ verschijnsel. In de bijbel komen indrukwekkende figuren voor als Samson en Gideon. Wie kent niet het verhaal van David en Goliath. De laatste zou ongeveer 4,50 meter lang zijn geweest.

Lees verder........