De Kaart

Hoofdpagina

Markt

De Markt gaat op
de schop

Protestaktie tegen
plannenProtestbrief

 

 

Protestbrief.

College B&W gem. Roermond
Roermond 22-01-2004


Betreft: inspraak op plannen terzake de Markt


Geacht College,


Tot onze ontsteltenis lazen wij in Dagblad De Limburger van 21 januari j.l. dat onze historische bestrating van de Markt gaat verdwijnen. We zijn toen maar eens zelf de stukken daarover op het Gemeentehuis gaan bestuderen en zagen dat dit bericht wel degelijk op waarheid berust. Daarom willen wij hier tegen bezwaar aantekenen en wel met de volgende motivatie:

De bestrating van de Markt met kasseien is volledig Historisch verantwoord en een al eeuwenoud gebruik, wat ook in steden zoals bijv. Erkelenz (eveneens een Opper-Gelre-Stad, kleiner maar met dezelfde structuur en opbouw en vergelijkbaar met Roermond) en andere oude soortgelijke steden in binnen en buitenland met liefde wordt gekoesterd en bewaard. Het totale beeld van de Markt en zijn ouderdom zou geweld worden aangedaan.

Na diverse andere oude Gelre-Steden bezocht te hebben (zoals o.a. bovengenoemd Erkelenz) waar zeer veel aandacht was besteed aan de liefdevolle renovatie van hun oude markten, stadsmuren en andere nog overgebleven historische elementen/restanten en waar ons ook opviel hoeveel aandacht was besteed aan toeristeninformatie zijn wij er van overtuigd dat Roermond daar ver bij achter blijft. Roermond hoeft niet zoals veel van die steden grote delen te reconstrueren: het hoeft ze alleen maar te bewáren! Voeg daar een beter infosysteem voor de toeristen aan toe, zoals informatie-plaquettes over de verschillende elementen ter plaatse, en maak van de Markt een gezellig historisch centrum van de oude binnenstad waar de toeristen gezellig kunnen vertoeven. Alles wat daar voor nodig zou zijn is reeds aanwezig en hoeft dus niet gereconstrueerd te worden. Een belangrijk element daarin is de zeer oude bestrating van de Markt en wij zouden het dan ook diep betreuren als deze voor eeuwig en altijd zou verdwijnen.

Ons voorstel is dan ook dat, áls er opnieuw bestraat moet worden i.v.m.de beloopbaarheid van de Markt, de oude stenen opnieuw gelegd worden maar dan in cement, zodat niemand met hakken of stokken er door belemmerd zal worden en onze Markt hét historisch centrum van onze prachtige oude Stad kan blijven.


Ondertekend:

(Naam & Adres)