Hoofdpagina

Markt

De Markt gaat op
de schop

Protestaktie tegen
plannen


Protestbrief


 

 


Actie voor behoud van kasseien op Markt in Roermond
Bron: De Limburger woensdag 04 februari 2004


Een groep Roermondenaren voert actie om het historische straatbeeld te behouden van de Markt in het centrum van Roermond. De gemeente heeft voor dit jaar een grootscheepse renovatie op stapel staan waarbij de kasseien verdwijnen.

De Markt, nu een parkeerplaats, wordt dit jaar verbouwd tot een plein met terrasjes. De actievoerders zijn bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Markt. De groep heeft op de valreep bezwaar gemaakt tegen het weghalen van de kasseien die al sinds jaar en dag het beeld van de Markt bepalen. Volgens de actiegroep al sinds de Middeleeuwen.

De initiatiefnemers hebben vorige week een formulier verspreid met het verzoek aan iedereen om dit te ondertekenen en op het gemeentehuis te bezorgen als officieel bezwaar tegen de renovatie. Een voorlichter van de gemeente meldt dat er inmiddels zeven bezwaren zijn binnengekomen.

De actiegroep is op het spoor gezet door een krantenartikel ruim een week geleden waarin stond dat de stenen verdwijnen. ,,Het totale beeld van de Markt en zijn ouderdom zou geweld worden aangedaan'', reageert C.Ruijs van de groep. Ruijs, ondernemer aan de nabijgelegen Varkensmarkt, verwijst naar andere steden waar juist alles gedaan wordt om het historische karakter beter voor het voetlicht te brengen. In het bezwaarschrift staat: 'Roermond hoeft niet zoals van die steden grote delen te reconstrueren: het hoeft ze alleen maar te bewáren!' Volgens Ruijs zijn ,,een heleboel mensen boos'' over het renovatieplan voor de Markt.

Edelsmid Ton van den Hout aan de Markt heeft gevolg gegeven aan de oproep van de actievoerders en het bezwaar ingediend bij Roermond. Een werknemer stelt: ,,Dit soort stenen zie je niet op veel plaatsen. Het is heel authentiek.''

Volgens de voorlichter is 30 procent van de kasseien kapot; nog eens 30 procent is beschilderd met de verf van de parkeervakken. Daarbij zijn deze kasseien niet meer te krijgen, aldus de voorlichter. Maar tegelijk benadrukt hij dat het gaat om een plan voor de Markt. Burgemeester en Wethouders hebben nog geen definitief besluit genomen.