Hoofdpagina


Sint Christoffel


Sint Jacob


Sint Rochus


 


DE DRIE BESCHERMHEILIGEN VAN ROERMOND.

Roermond heeft drie belangrijke beschermheiligen:

SINT CHRISTOFFEL
SINT JACOB
SINT ROCHUS

Alle drie die heiligen zijn speciaal ter bescherming van de reizenden!
Wat natuurlijk niet zo vreemd is voor een stad die ooit tot de Hanzesteden gerekend werd, en een echte handelsstad is!