De Kaart

Hoofdpagina


Inleiding

Anno 1998

Fragment uit: "kroniek der stad Roermond"

Werkzaamheden

Verrassing 2003

De Kattentoren
bijdrage
Gerard vd Garde

 
Verrassingen bij restauratie Cattentoren
Vanessa Bodewes
Bron: De Limburger dinsdag 25 november 2003

Er wordt al jaren gewerkt aan de restauratie van de Cattentoren op de hoek van de Roermondse Wilhelminasingel. Toch ligt het gemeentelijk monument er nog steeds weinig flatteus bij. De reden dat de restauratie nog steeds niet is afgerond is dat de opknapbeurt heel anders verloopt dan de bedoeling was.
Hoe staat het met de restauratie van de Cattentoren aan de Wilhelminasingel? Het is een veelgehoorde vraag. Leen van Marion, voorzitter van stichting Rura, vertelt hoe de zaak ervoor staat.Vijfenveertigduizend euro. Dit fraaie bedrag moet genoeg zijn om de Cattentoren piekfijn te restaureren, zo dacht de cultuur-historische stichting Rura een aantal jaren geleden. Inmiddels is er al ruim honderdvijfendertigduizend euro uitgegeven. En... het einde van de operatie is voorlopig nog niet in zicht.

Is het nu Heksenhuuske of Cattentoren? Over de naam van het restant aan de Wilhelminasingel bestaat onder sommige mensen verwarring. De juiste benaming van het monument dat boven de grond te zien is, is volgens Leen van Marion, voorzitter van de stichting Rura, Heksenhuuske. De resten van de enige echte Cattentoren liggen ernaast. Veilig onder de grond. Dat de overblijfselen van de Cattentoren daar inderdaad liggen, weet Rura ook pas zeker sinds ze op het terrein naast het kantoor van de LLTB actief is.

Toen de stichting in 2000 aan de restauratie begon stond alleen het Heksenhuuske op het programma. Maar naarmate het werk vorderde kwamen er een aantal verrassingen om de hoek kijken. Zo werd er bijvoorbeeld een trap ontdekt die het Heksenhuuske vroeger met de naastgelegen Cattentoren verbond. Bovendien werden er een stuk stadsmuur en een kazemat, een soort schuilkelder waar een kanon in stond, blootgelegd. ,,Door deze nieuwe ontdekkingen werd het project steeds maar groter en groter'', vertelt Van Marion. ,,Daarom moesten we op een gegeven moment even stoppen. Er moest eerst weer wat geld bij elkaar gesprokkeld worden.'' Er is de afgelopen jaren al heel wat werk verzet rondom het Heksenhuuske. Zo zijn verschillende oude resten blootgelegd, is er grond afgevoerd en is een spaarboog in de stadsmuur gerestaureerd. Daarnaast is het Heksenhuuske zo opgeknapt dat het monument niet verder aftakelt. Het Heksenhuuske en de Cattentoren maakten vroeger deel uit van de stadswal. Het oudste gedeelte van het Heksenhuuske stamt uit de veertiende eeuw, maar het grootste stuk is rond 1702 gebouwd.

Rura wacht op een bedrag van de overheid, maar dat geld, uit het potje Rijksmonumenten, laat langer op zich wachten dan verwacht. De stichting wil dat het stuk tussen de Ratten- en Cattentoren tot Rijksmonument wordt verklaard. Daarvoor heeft ze in 2001 bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een verzoek ingediend en inmiddels is het volgens Van Marion zo goed als zeker dat het verzoek wordt gehonoreerd.

,,De raad van cultuur heeft ons verzoek goedgekeurd. Het ligt nu weer bij de Rijksdienst. We hebben daar regelmatig contact mee, maar ons verzoek ligt op de grote stapel. Het is moeilijk te zeggen wanneer het wordt behandeld, maar ik verwacht dat het antwoord voor juli volgend jaar duidelijk moet zijn.'' Tot die tijd ligt de restauratie stil. ,,We willen best doorgaan, maar als we dat doen krijgen we de kosten niet meer vergoed. Daarom kunnen we er nu alleen voor zorgen dat alles zo goed mogelijk behouden blijft.''

Op de bankrekening van de gemeente staat volgens Van Marion een bedrag dat is gereserveerd voor het opknappen van het gebied tussen de Ratten- en Cattentoren. Dat gedeelte wordt volgens hem onder handen genomen als de roltrap op de Pastoorswal en de ontwikkeling van terrein voor het Outlet Center worden opgepakt. Het kanon dat nu op de Pastoorswal staat, krijgt dan een plaats in de gerestaureerde kazemat.

Van Marion beschouwt het project Cattentoren als een zware dobber. ,,We willen een hele hoop, maar we zijn geen vermogende stichting. Als je een huis exploiteert, kun je het later verhuren of verkopen. Maar we hebben het hier over een niet exploitabel monument.'' Toch wil Rura proberen of ze er straks een centje aan over kan houden. Dat zou kunnen door het kantoortje, dat boven op het Heksenhuuske komt, te verhuren.

Hoeveel de restauratie uiteindelijk gaat kosten weet Van Marion nog niet. Een plan van aanpak en een begroting voor de komende reeks werkzaamheden zitten nog in de pen. Wanneer het project Cattentoren af is, is ook moeilijk te voorspellen, maar een ding durft de voorzitter wel te zeggen. ,,Binnen nu en vijf jaar moet alles toch zeker klaar zijn''