Hoofdpagina

De Martelaren

Paulus van Waelwijck

Arnoldus Havensius

 

 

 

 

Arnoldus Havensius

Voorblad van de door Michael Uwens in 1649 uitgegeven 'Historie van twelf martelaers der Carthuyser ordre'.
Over de geschiedenis van de Martelaren van Roermond publiceerde de kartuizer Arnoldus Havensius in 1608 het boek Historica relatio duodecim Martyrum Cartusianorum (’Geschiedenis van de twaalf kartuizermartelaren’). Havensius heeft veel moeite gedaan een zo betrouwbaar mogelijk verslag te schrijven. In zijn onderzoek heeft hij zijn bronnen proberen te toetsen en veel nieuwe informatie verkregen uit de mondelinge overlevering in Roermond. Daarom geldt zijn boek als het standaardwerk over de Martelaren van Roermond.

Omdat het boek van Havensius in het Latijn was geschreven, kon het maar door een beperkt publiek worden gelezen. In 1649 gaf de Roermondse kartuizer Michael Uwens een vertaling in de volkstaal uit onder de titel Historie van twelf martelaers der Carthuyser ordre. De oplage moet zo klein zijn geweest dat er momenteel nog maar één exemplaar bekend is. Dit is eigendom van het Bisdom Roermond en wordt in het Gemeentelijk Archief van Roermond bewaard.

Drs. H. Kretzers, docent klassieke talen en studieprefect van het Grootseminarie Rolduc, heeft de tekst van de Historica relatio opnieuw in hedendaags Nederlands vertaald.