Hoofdpagina

 

Keuls
Aardewerk

 

 

 

LEBON:

Octave Silvain François Gislain Lebon, geboren 11-12-1910 Charleroi België, overleden 1975 Swalmen.
Octave Lebon had het vak in België geleerd, en gaf ook les in Brussel en in Frankrijk.

Swalmen/Reuver:
Hij was door Stephan Hermans, samen met nog enkele andere buitenlandse specialisten, voor de Tweede Wereldoorlog naar Swalmen gehaald, en was ook enige tijd werkzaam bij Janssen-Willemsen in Reuver. Hij was een specialist in greswaren kruiken en inmaakpotten.

(Foto Uit: De kleiwarenindustrie in Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen. Door Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal, Reuver 1994).

Roermond:
Hij kwam naar Roermond om een eigen fabriek op te richten, en op 15 juli 1946 werd het "Handelsgenootschap onder firma Keramische Industrie Lebon en Suilen" ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond. In 1946 kocht Octave Lebon samen met Emmanuel Hubertus Suilen (geb 21-09-1905 Swalmen) de oude Vernisstokerij van Lommen en Co op voor F6000,-. Deze fabriek lag aan de Notenboomlaan 127, later werd deze straat Spoorlaan Noord genoemd. (Sectie B 1782) Op 18-12-1946 vroegen zij hiervoor een Hinderwetvergunning aan, die op 12 april 1947 werd verleend.
Bij de KvK werd hun bedrijf als volgt omschreven: "Het fabriceren van en het handeldrijven in inmaakpotten, jeneverkruiken, en alle soorten aardewerkproducten in den ruimsten zin des woords".
De ovens waren "Overslaande vlam ovens"
Ze hadden ca 12 personen in dienst, en ook diverse leerlingen die bij Lebon het vak kwamen leren, waaronder de beroemde Ton van den Rotten.

Uit: aantekeningen van R.Lamboo,
gemaakt tijdens een gesprek met de weduwe Lebon op 27-02-1989 te Swalmen.


Octave Lebon's potten en kruiken uit zijn Roermondse periode met Suilen zijn voorzien van een ovaal stempel op de bodem met de tekst: LEBON & SUILEN ROERMOND HOLLAND.
Op 15-02-1950 treedt E.H.Suilen, na wat strubbelingen, uit de vennootschap, en wordt de zaak omgezet in een Commanditaire Vennootschap, en het bedrijf gaat sindsdien verder als "C.V. Keramische Industrie Roermond", samen met Gerardus Barthelomaus Marie Borger uit Brunsum.
De gemeente Roermond wilde Octave Lebon uitkopen i.v.m. uitbreiding van het Vrijveld voor woningbouw. De gemeente bood Lebon ƒ15.000,- maar Lebon ging daar niet mee akkoord. Men heeft ca 9 maanden geprocedeerd om dit aan te vechten. Advocaat Nederveen verloor 2 keer het proces, maar won in Hoger Beroep, en "sleepte" er ƒ80.000,- uit voor Lebon. (Waarvan 10% als loon voor de advocaat zelf).
De CV Keramische Industrie Roermond werd met ingang van 31-12-1954 opgeheven.
Octave Lebon vertrok toen met zijn bedrijf naar Swalmen (waar hij al die tijd gewoond had), en de fabriek in Roermond werd ongeveer 1956 afgebroken.

Terug naar Swalmen:
Octave ging terug naar Swalmen waar hij samen met Jos Stassen uit Echt de "N.V. Limburgse Kleiwaren en Keramische Bedrijven" oprichtte. (Op de plaats waar later Teeuwen Koramic was) Daar maakte hij allerlei keramische artikelen: van machinaal vervaardigde potten, raamdorpels en splijttegels, tot handgedraaide keramiek en unica.
In 1959 verkocht hij, gedwongen door een ernstige ziekte, zijn bedrijf aan Noten-Berg.
Ook zijn zoons begonnen een eigen bedrijf.
"Zoon Jan Lebon richtte op 1 april 1955 aan de Bosstraat het keramische atelier "Nobel" op. De productie varieerde van verglaasde lilliputstenen tot handgedraaide keramische voorwerpen, voornamelijk potten en schalen. Joël, zoon van Jan Lebon, heeft dit bedrijf onder de naam "La Cruche" van zijn vader overgenomen en zet de familietraditie voort. Daniël, zoon van Octave Lebon, begon in 1977 het keramische bedrijf "Rinda", gelegen aan de Sportparklaan. De productie omvat uitsluitend handgevormde keramische producten van velerlei aard". (Uit: De kleiwarenindustrie in Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen. Door Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal, Reuver 1994. ISBN 90 70717 15 8).

Bronnen:
1. Archief Kamer van Koophandel, Gemeente Archief Roermond.
2. Aantekeningen van R.Lamboo, gemaakt tijdens een gesprek met de weduwe Lebon op 27-02-1989 te Swalmen.
3. De kleiwarenindustrie in Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen. Door Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal, Reuver 1994. ISBN 90 70717 15 8.
4. Ceramist Ton v.d. Rotten. Door Jaques P. Heyen, H.V.R.Roerstreek deel 4-1972.

Charlotte Ruijs-Janssen