Column

Januari 2009

oktober2008

november 2008

 

April 2009

Roermond Cultuurstad?

Wie vanwege de zgn. Sinterklaasaffaire mocht denken dat alleen Echt een bananenrepubliek is vergist zich. De nieuwe bouwfraude-affaire leert anders. Cliëntelisme en te nauwe banden tussen bestuurders en bijvoorbeeld de bouwwereld komen natuurlijk veel meer voor. Wat te denken van het feit dat de vriendjes van wethouder Van Rey, Muur en Pol ('Polleke' mag niet meer van de collega's van het Sjietbergske, en daar kan ik inkomen: het suggereert te veel een kleingrutter i.pl.v. een grootgraaier), de grootste bouw-, c.q. sloopopdrachten in Roermond binnenslepen? Nepotisme en machtsmisbruik zijn van alle tijden maar spelen vooral op bij wethouders die aan hun stoel zijn vastgeroest. Onder het motto: hoe hoger de hoogbouw, hoe dieper de zakken van de ontwikkelaars en hun trawanten gevuld kunnen worden. Die graaicultuur wordt dan ongegeneerd 'in het belang van de stad' genoemd. Toeval, dat soort verstrengelde belangen en monopolievorming? Of de geijkte 'bestuurscultuur'?
Over cultuur gesproken: Roermond raakt zijn laatste HBO-instelling kwijt. Voorheen was het een gerenommeerde onderwijsstad, met opleidingen als de Kath. Leergangen, Groot-Seminarie, Hogere Landbouwschool, etc. Daar is allemaal niks van over en zelfs de laatste HBO verdwijnt. Dat is een van die verdiensten van ons 'dynamische en voortvarende college'. Dat heeft nl. afgelopen najaar, toen het natuurlijk al lang te laat was, een 'Taskforce' ingesteld om méér HBO-opleidingen naar de stad te halen. Het streven naar meer HBO-opleidingen wordt al vele tientallen jaren rondgebazuind (zie bv. de strategienota van afgelopen jaar) zonder dat men daar ook maar iets voor doet. Dan zul je jongeren naar de stad moeten trekken, maar de gemeente is niet eens in staat haar eigen ambtena-ren binnen te houden, die lopen bij de bosjes weg. En wat hebben cultuurminnenden te zoeken in een stad die zijn cultuur gaat wegstoppen op het ECI-terrein terwijl die uiteraard in een bruisende binnenstad zou thuishoren? Waar moeten jongeren gehuisvest worden in een stad waar het project 'wonen boven winkels' al jaren geleden wegens faliekante mislukking is begraven? Cultuur trek je niet aan met loze beloftes of mooie plannen op papier. En cultuur uitdragen veronderstelt wat meer dan het stelletje 'cultuurbarbaren' in het Kremlin aan de Markt met die andere hand op de buik, de projectontwikkelaars; in dat soort concubinaat legt cultuur het altijd af tegen economisch gewin. Zie ook het onttakelde historisch stadsgezicht dat achter de hoogbouw schuilgaat.
Kortom malaise alom, voor degenen die het willen zien uiteraard, niet voor degene die geloven in het sprookje van de keizer en zijn kleren. De stad takelt af tot een armzalige eenheidsworst, waarbij het bestuur alleen nog maar kan roepen: shopping, shopping, shopping. Maar het meest pijnlijke is natuurlijk dat het niet nodig is, die malaise, maar vooral teweeggebracht wordt door onbenul, kort-zichtigheid, en gebrek aan cultuur bij de beleidsbepalers.
Inmiddels heeft de gemeente zijn streven naar beneden bijgesteld, de net geformeerde 'Taskforce HBO' is nu getransformeerd tot een 'Taskforce MBO +'. Over enige tijd zullen we lezen dat de gemeente zijn ambities opnieuw heeft bijgesteld, het wordt dan een Taskforce LBO +, om te eindigen met een taskforce BLO -; die noemen we dan voor de variatie Retail Academie; en kan dan vooral kan dienen als een soort bestuursacademie voor de stadsbestuurders. Het enige dat ze dan hoeven te leren is hoe het volk duurzaam dom te houden.
En de volgende misser ligt al weer op de loer. Er wordt al jaren geroepen om nu eindelijk het stadsarchief eens om te bouwen tot streekarchief of regionaal historisch centrum (zie het pleidooi uit 2003/4 daarvoor van rijksarchivaris en voormalig Roermondenaar dr. Maarten van Boven) Wat doet het stadsbestuur daaraan? Grote stilte; tot ook dat voor de stad verloren gaat.
Kwaaie tongen beweren dat de gemeente juist toewerkt naar minder hoog opgeleiden. Men heeft helemaal geen behoefte aan kritische en hoog opgeleide mensen, men heeft nu juist behoefte aan het dom en volgzaam houden van het volk, zodat de koopverslaving kan aanhouden en de bestuurders hun gang kunnen gaan; daarom zou de cultuur ook verbannen moeten worden naar het ECI-eiland, daar kun je die beter onder controle houden dan in een bruisende binnenstad. Maar dat geloof ik niet. Alhoewel.... een deel van het college heeft, te oordelen naar zijn beleid tenminste, nauwelijks enige opleiding genoten. Is dat wellicht de reden voor de vele snoepreisjes naar het buitenland, om het gebrek aan eigen ontwikkeling te compenseren?