Hoofdpagina


 

Stadsbeiaard

Bron: Brochure Stichting Stads-beiaard Roermond

Op initiatief van de Junior Kamer Roermond werd op 30 april 1979 tijdens een plechtige bijeenkomst in het stadhuis, begeleid door welluidige klanken van een reizende beiaard, een opdracht getekend voor het gieten van een 4 octaafs beiaard. Dit alles in het kader van het 750 jarig bestaan van de stad Roermond in 1982. Deze opdracht werd uitgevoerd door de Koninklijke Eysbouts uit Asten alwaar op 14 februari 1980 de gieting van de grootste klok plaats vond in aanwezigheid van leden van de Junior Kamer en Burgemeester en Wethouders. Dit resulteerde kort daarna in de plaatsing van de beiaard in de stadhuistoren.

 

De beiaard bestaat uit 47 klokken verdeeld over 4 octaven. Deze omvang wordt in de beiaardwereld ook concertbeiaard genoemd. Het volledige repertoire voor beiaard kan erop worden gespeeld. De bespelingen van de beiaard geschiedt door middel van het authentieke stokkenklavier met zijn specifieke speelaard. Om de beiaard ook ieder kwartier van de dag een melodietje te laten spelen werd tevend besloten een bandspeelwerk te plaatsen. Het zal zelfs een ongetrainde luisteraar weinig inspanning kosten te onderscheiden wanneer het bandspeelwerk in funktie is danwel de beiaard manueel bespeeld wordt. De klokken wegen samen 1883 kilogram. De kleinste klok, eenC6, heeft een doorsnee van 16 cm en een gewicht van 9 kilogram. De zwaarste klok van de beiaard, een C2, heeft een doorsnee van 78 cm en weegt 270 kilogram. Hierdoor behoort de Roermondse beiaard tot de categorie lichte beiaarden. In deze categorie behoort deze beiaard tot een der mooiste van ons land. Waarbij aan getekend dient te worden dat ons land samen met België de toonaangevende landen op beiaardgebied zijn. Het is dan ook van groot belang dat deze neiaard meer bekend wordt bij de Roermondse inwoners maar ook bij het publiek ver daarbuiten.

Het beeldenspel

 

De architect

Onmisbaar in de parade der zinnebeeldenrond de stadsbeiaard is natuurlijk de figuur van dokter Pierre Cuypers, zoon van een huisschilder die woonde aan de Hamstraat en nu een van de grootste zonen die Roemrond telt. Schepper van de neogothische architectuur, was hij in zijn fameuze wekplaatsen ook de stimulator van een buitengewoon creatieve werkgelegenheid. En daarin bloeide ook de kunst van schrijnwerkers, kapmakers en timmerlieden, een kunst die eeuwenlang heeft gefloreerd.

 

De kleermaker

Fameus was Roermond ook als lakenstad, want het laken dat hier werd geproduceerd was van oudsher al van zeer grote kwaliteit. Roermond verwerkte het laken mechanisch, met molena aan de Roer en dat was een primeur voor Europa. Van heinde en ver kwam men hier laken kopen. En fameus was ook het Schroders Ambacht, het gilde det kleermakers.

 

 

De nar en de muzikant

Wie Roermond niet anders kent dan als het Haagje van het Zuiden, als stad van clericalen en liberalen, welke laatsten hier de eerste rijks HBS hebben gesticht zeer tegen de zin van de bisschop, die zal niet vermoeden dat Roermond ook een stad van narren is. Zij manifesteren zich momenteel in een keur van vastelaovesgekken en zetten zo een trditie voort vanuit de middeleeuwen.
De muzikant verwijst naar de vele fanfares en harmonieën.

De papierschepper

Gesymboliseerd in de beeldengalerij van deze beiaard is ook de kunst van het papiermaken, waarin Roermond altijd heeft uitgeblonken. Het beeld verwijst naar de belangrijke rol van de papierindustrie in het Roermondse. Jarenlang voerde Burghoff Magnee en Compagnie aan de oever van de Roer een toon aangevende rol in de Limburgse papierindustrie. Nog steeds vervult de papierindustrie in de stad een belangrijke economische rol.

 

 

De bisschop

Sinds in 1559 het bisdom Roermond werd gesticht, heeft de stad een reeks van imposante bisschoppen gekend, van wie er velen historie hebben geschreven. Dat heeft ook Philip Damiaan, markies van Hoensbroeck gedaan, een man van adel die overigens in Roermond, in de Lindannusstraat geboren werd en ten tijde van Maria Theresia zijn pontificaat uitoefende. Hij deed dat heel opmerkelijk als levensgenieter en muziekminnaar.

De orgeldraaier

Roermond was ( en is nog ) een stad van kermisexploitanten, van befaamde families die van hieruit met hun schitterende gedecodeerde attracties rondreisden. Die decoraties en het daarbij behorende houtsnijwerk stamden uit de ateliers van dokter Cuypers. Zo hield deze, als 's winters de bouw stil lag, zijn schrijnwerkers en schilders bezig. Met het opsmukken dus van het kermiswezen. En daarbij behoorden ook de orgels.

 

 

De smid

Houdt hem in 's hemelsnaam niet voor Christoffel, patroon van de stad. Ja, hij heeft wel wat van hem weg, als u hem uit de verte ziet staan, en hij heeft ook een geheven arm, maar die ondersteunt geen Jezuskind.
Hij heeft laaiend vuur in zijn rechterhand, want hij is Vulcanus, de God van het vuur en van het smeedwerk. En zijn smidse bevindt zich onder de Etna.

De vorstin

Als u het niet meer weet: na de Romeinse tijd in het begin van onze jaartelling, leefden en stierven Roermondenaren onder het bewind van talrijke heersers. In de tumultueuze opeenvolging van zoveel soevereine Huizen en Heersers, was er een Vrouw: Maria Theresia die Roermond heeft geregeerd. Als Oosterijkse vorstin schonk zij Roermond de Maria-Theresiabrug
(Steenen Brug) en daarmee een belangrijke verbinding met het Europese achterland