Hoofdpagina

 

 

Bastion XV


Misschien herkent u dit punt: de hoek Dr. Leursstraat / Bisschop Boermansstraat. Het huis is een beetje over het paadje heen gebouwd dat links van het pand begint en doorloopt tot de hoek Minderbroederssingel / Graaf Reinaldstraat. Dit paadje ligt in het verlengde van de Dr. Leurszijstraat en loopt diagonaal door een huizenblok heen loopt. Vreemd eigenlijk, die ligging zo schuin op de rest van het stratenpatroon.


Op de kadastrale kaart is de situatie beter te zien. De Minderbroederssingel onder het midden van links van rechts (op het driehoekige plein ligt de Roersingelrotonde). Iets links van het midden ziet u de Dr. Leursstraat.


Het kadaster is begonnen in 1844. Op de oudste kadastrale kaart van hetzelfde gebied is de schuine lijn ook te zien, samen met een aantal andere schuine lijnen. Het gebied lag buiten de stadsmuur (onderaan in beeld) en was toen nog vrijwel onbebouwd. Een deel van de akkers werd aangeduid als ‘In de Wercken’. Dat verwijst naar de verdedigingswerken van de stad. Niet de middeleeuwse stadsmuur, maar de zogenaamde buitenwerken. Deze bestonden uit een ring van driehoekige aarden bastions die rond de stad waren aangelegd van de 16e tot de 18e eeuw.


Op een nog oudere kaart zijn deze bastions aangegeven. Deze kaart is gemaakt in 1782, toen de Oostenrijkse regering in Brussel besloot Roermond als vestingstad te ontmantelen en de buitenwerken aan het stadsbestuur over te dragen. Het stadsbestuur liet de aarden wallen afgraven, verkocht de grond als teelaarde en verdeelde het terrein in losse percelen, die als akkerland in gebruik werden genomen. De verdwenen bastions leefden voort in de kadastrale grenzen. Het pad langs bastion XV bestaat nog steeds: de Dr. Leurszijstraat en het paadje in het verlengde daarvan.