Hoofdpagina

 

 


Verdrag van Malta

(Stichting voor de Nederlandse Archeologie)


Wat is het Verdrag van Malta?
Het Europese Verdrag van Malta beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld om grafvelden, gebruiksvoorwerpen en resten van woningen. Niet altijd weten archeologen precies waar dit soort erfgoed zich bevindt. Ook worden archeologen vaak laat bij de ontwikkeling van plannen betrokken. Hierdoor wordt de aanwezigheid van archeologische waarden vaak pas ontdekt als projecten zoals de aanleg van wegen of stadsvernieuwing al in volle gang zijn.

Om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op deze manier kan daar bij de ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Bij veel grootschalige projecten, zoals de aanleg van VINEX-wijken of de Betuwelijn, gebeurt dat nu al. Die praktijk zal binnen twee jaar wettelijk worden vastgelegd.

Op 16 april 1992 werd de verdragstekst door de leden van de Europese ministerraad in Valletta ondertekend. Daarmee is het verdrag de opvolger van een verdrag uit 1969 waarin vooral de bescherming van archeologische monumenten werd geregeld. Uitgangspunt van het nieuwe verdrag is dat het archeologische erfgoed al voordat het tot monument is verklaard, integrale bescherming nodig heeft.

In het kader van de invoering van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving vinden in 2002 en 2003 de volgende activiteiten plaats.
Wijzigingen voorbehouden.


Begin 2002

Advies van Raad van State over het wetsvoorstel Malta ontvangen

Begin 2003
Nader Rapport over het wetsvoorstel Malta aan Tweede Kamer
Wetsvoorstel voor wijziging Monumentenwet 1988 naar Tweede Kamer

Eerste helft 2003
Bespreking wetsvoorstel in Tweede Kamer; stemming
(afhankelijk van agenda van de Kamer)
Regionale informatiebijeenkomsten "Archeologiebeleid" voor overheden
(in samenwerking met o.a. de VNG)

Tweede helft 2003
Behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer

2004
Bekendmaking en inwerkingtreding van Malta-wet

bron: http://www.minocw.nl/malta/planning.html