Hoofdpagina


 

Stadzegels Roermond
Bron: http://www.ngw.nl/indexgb.htm
Literatuur : Frankewitz en Venner; Sierksma, 1962
webmaster, © Ralf Hartemink 1996, ->
Frankewitz, S. en G. Venner : De zegels der steden en dorpen in het overkwartier van Gelre. Venlo, z.j. 291 blz.


"Doorsneden: I in azuur een dubbelstaartige, klimmende leeuw van goud, getongd en genageld van keel, gekroond van goud, II in zilver een lelie van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Oorsprong/verklaring :
De leeuw is de leeuw van Gelre. Sinds de 13e eeuw vormde het land rond Roermond, Opper Gelre, een belangrijk deel van Gelre. De lelie is waarschijnlijk ontleend aan het wapen van de familie Van Wachtendonck, tot welk geslacht Theodoricus, Voogd van Roermond in 1283, behoord zou hebben. Van hem is een zegelstempel bewaard, waarop de lelie voorkomt. Het oudste zegel van Roermond dateert uit 1250 en is in gebruik geweest tot 1358. Er wordt al een zegel vermeld in 1234, maar of dat hetzelfde zegel is, is niet bekend. Het zegel vertoont het wapen van de hertogen van Gelre.Het oudste zegel van Roermond.


Op het tweede zegel, een zakenzegel bekend sinds 1358, komt voor het eerst de deling voor, met in de bovenste helft de leeuw en in de onderste een lelie. Ook het tweede grootzegel, in gebruik van 1359-1628, vertoont het doorsneden schild. Alle latere zegels (zie een paar voorbeelden hieronder) vertonen het wapen, zoals dat ook nu nog wordt gevoerd. Er is een uitzondering, namelijk een tegenzegel in gebruik van 1359-1628. Dit zegel vertoont geen schild, maar een kleine zittende leeuw.

Zegel van Roermond aan een acte uit 1463.

Grootzegel van Roermond aan een acte uit 1489.