LITERATUURLIJST ROERMOND:
Ch Ruijs-Janssen

Met dank aan Theo Boom en Ruud Mestrom

AUTEUR:

TITEL:

UITGAVE:

Aafferden, van, F.A.

Staat van het Roermondse Overkwartier in 1729

Limburgs Jaarboek 9,1903 dl 3

Aarts, P.H.

Familierelaties van de architect Petrus Josephus Hubertus Cuypers.

Spiegel van Roermond 1994

Adriaanse, F.

De Hervormde Gemeente te Roermond en haar kerkgebouw.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad.

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Adriaanse, Mr. Elisabeth F.J.A.

Rechterlijke en administratieve Colleges in Roermond 1232-1794.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad.

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Agt, van, J.J.F.W.

De oudste gedaante van de St.Christoffelkerk te Roermond.

Bulletin van de Kon.Ned.Oudheidk.Bond 6-2 1949.

 

Roermondse Munsterkerk vóór en na Cuypers.

In: Opus Musivum.blz 85-113

Assen. 1964

Alberts, Prof Dr W.Jappe

Oorsprong en geschiedenis van de Limburgers.

Amsterdam/Brussel 1981

Allard, H.J.  S.J.

Het Jezuiten-college te Roermond 1611-1773.

Limburgs Jaarboek 1-1894

Amici Insulae, Vereniging

Caerten Figurativen v.h. Eiland in de Maas.

(Stevensweert & Ohe en Laak)

Amici Insulae 1990

Backer, de, Drs Chr.

Het klooster der Penitenten-Recollectinen te Roermond.

Roermond stad met verleden.1985

Baghus, Piet

De slag om de Roerdriehoek.

Het Duitse bruggehoofd tussen Maas en Roer september 1944 - januari 1945.

Maaslandse Monografiën 34,1981

Bakkes, Dr Pierre

Drie keer een tekst van Fritz Reuter, één ervan in het Roermonds.

Spiegel van Roermond 1998

 

Guillons tongval uit 1846 en Roermonds dialect uit 1992.

Spiegel van Roermond 1993

Bakkes, P.   e.a.

Öpke Döpke.

Sjpeeltjes, versjes en leedjes in 't Remunjs veur grote en klein kienjer.

Roermond 1993

Beenhouwer, de, Jozef

Henri Luyten (1859-1945)

Antwerpen 1995

Berg, ter, P.J.J.

De Vrijheerlijkheid en de Vrijheren van Daelenbroeck te Herkenbosch in 1977

J.van Gestel en Zn.,Laren NH 1977

Berkvens, Dr A.M.J.A.

Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794

Deel 1: Spaans Gelre

Nijmegen 1990

Berkvens, Dr A.M.J.A. en Venner, Dr G.H.A.

Het Gelderse Land en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620.

Arnhem 1996 (= Werken O.V.R.,25)

Beuningen, van, Dr P.Th.

Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop.

Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)

Maasl.Monografiën 5,1966

Beurden, van A.F.

De Brand der Kathedraal van Roermond 20 mei 1892.

Roermond 1892.

 

De Broederschap van het Heilige Sacrament in den St.Christoffel, De Broederschap van St.Johannes en St.Matthijs te Roermond.

Limburgs Jaarboek 28,1922

 

De familie Cuypers en de kunst

Limburgs Jaarboek 33,1927

 

De familie Spee te Roermond

Limburgs Jaarboek 21,1915

 

De Handelingen van den Magistraat der Stad Roermond 1596-1696

Limburgs Jaarboek 9,1903

Waterreus, Roermond 1903

 

De Handelingen van den Magistraat der Stad Roermond 1696-1796

Druk. Bern.Claessens Sittard

 

De Handelingen van den Magistraat der Stad Roermond 1596-1792

Limburgs Jaarboek nrs: 9-10-11-12-13-14  (1903-1908)

 

De loffelicke broederschap van het Heyligh Sacrament in den St. Christoffel-Kathedraal te Roermond

Limburgs Jaarboek 28,1923

 

De restauratie van het Munster te Roermond

Limburgs Jaarboek 33,1927

 

De Roermondsche gilden.

Limburgs Jaarboek 6, 1899

 

De Roermondsche Regeerings-Familie Janssens en aanverwante familiën Van Tits, Duprée, van Dunghen, van den Schoot.

Roermond 1898

 

Gedenkboek der "Blijde Incomste" van H.M.Koningin Wilhelmina en Z.K.H.Prins Hendrik der Nederlanden in de stad Roermond, 1903.

Roermond 1903

 

Gegevens over de Roermondse kloosters.

Limburgs Jaarboek 24,1918

 

Geschiedenis der Koninklijke Harmonie van Roermond.

Roermond 1896

 

Het Overkwartier van Gelre en Roermond onder het Oostenrijksch bestuur. (1715-1797)

Limburgs Jaarboek 20,1914 deel 1+2

 

Het "Verdrachsboek" der Stad Roermond van af 1574-1656

Limburgs Jaarboek 14,1908.

 

Iura et privilegia civitatis Ruraemundensis 1664-1794.

(regestvorm)

Sittard 1921

 

Limburgse schetsen deel 1.

Limburgs Jaarboek 1917

 

Merkwaardige vondsten in de Minderbroederskerk, thans Hervormde Kerk.

De Maasgouw 26,1909

 

Middeleeuwsch Roermondsch strafrecht.

De Nieuwe Koerier  2 okt-20 nov 1926

 

Rechten en voorrechten van Roermond 14e-15e eeuw

Limburgs Jaarboek 32, 1926 deel 1

Druk. Bern.Claessens Sittard 1926

 

Roermond en Gelre van 1543 tot aan den Franschen tijd.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

 

Roermondse families

Limburgs Jaarboek 32,1926

 

Roermonds Ontwikkelingsgang

Limburgs Jaarboek 21,1915 en 22,1916

Druk. Bern.Claessens Sittard

 

Verhaal van de vervolging der toovenaars, die in het jaar 1613 te Roermond plaats had.

Limburgs Jaarboek 5,1897

 

Vijftig jaar Roermondsch stadsleven

1574-1624

1624-1674

1674-1724

1724-1774

1775-1800

De Nieuwe Koerier:

8 nov 1924 - 14 mrt 1925

27 mrt - 21 aug 1926

15 jan - 9 jul 1927

30 jul 1927 - 25 febr 1928

21 nov 1928 - 5 juli 1930

Beijer, W.

Gé Reinders is wie hij is.

Spiegel van Roermond 2000

Blitterswijck, van, G.

Ruraemonda vigens, ardens, renascens.

Brussel 1666

Bloemen, C.

De Roermondse archiefkwestie, 1889-1901.

Maastricht, 1966

Blom, Drs A.

Verslag Monumentencommissie 1991.

Spiegel van Roermond 1993

Blom, Drs A, en Caris, Drs E

De gemeentelijke monumentenlijst.

Spiegel van Roermond 1994

Boeren, Dr P.C.

De Oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen.

Maastricht/Vroenhoven 1938

Bolsius, F.

Verleden en heden van Roermonds Hospitaal.

De Nieuwe Koerier

27 aug - 3 sept 1921

Bosch, van den, P. en Kleijn, I.

Van Cuijpers tot Dibbets. Cathalogus tentoonstelling over kunst in Limburg 1870-1970.

Maastricht 2002

Bours, Drs. M.J.C.W.

Roermonds Handel en Verkeer tot den Franschen tijd.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Bovens, L.

De Familie Cremers van Maashees

Limburgs Jaarboek 1904-deel 1

Druk. Bern.Claessens Sittard 1904

Bree, van, G.W.G.

Circulatie van vreemde munt in Roermond

Spiegel van Roermond 1998

 

De ambachtsgilden van Roermond tot 1795,Dl 1

De ambachtsgilden van Roermond tot 1795,Dl 2

Spiegel van Roermond 1993

Spiegel van Roermond 1994

 

De Beurzen van Johannes de Lovanio. Een studiefonds uit 1443.

Spiegel van Roermond 2003

 

De bouw van de Maasbrug bij Roermond, 1866-1867, met internationale perikelen.

Spiegel van Roermond 1995

 

De Broederschap van Sint Jacob de Meerdere in Roermond, 1357-1786.

Spiegel van Roermond 2002

 

Grote Monumenten in Roermond:

Het Prinsenhof / De Munsterkerk / De Kathedraal / Het oude Kerkhof

Serie Brochures. Roermond 1995

 

Inhoudsopgave Spiegel van Roermond 1 t/m 10 (1993-2002)

Spiegel van Roermond 2002

 

Inventaris van de oude archieven van de stad Roermond 1259-1796

Roermond 1989

 

Roermond in beweging (27 nieuwbouwprojecten)

Roermond 2000

Bresser, H.H.G.

Gedenkboek Coöperatieve Roermondse eiermijn. 1904-1944

Roermond 1948.

Broeke, A. en Houben, Drs C.

Werkzaamheden archeologie Roermond 2000

Spiegel van Roermond 2002

 

Werkzaamheden archeologie Roermond 2003

Spiegel van Roermond 2003

Brouwers, H.J.

Over den staatsrechtelijken toestand van Limburg in betrekking tot den Duitschen Bond.

Leyden 1857

Bruggen, van der, Mr Hein

De schande van Roermond.

Spiegel van Roermond 2002

 

Peter Munnix, Roermondenaar, journalist en redactielid.

Spiegel van Roermond 2000

 

Sociëteiten in oorlogstijd.

Spiegel van Roermond 2002

 

Vreugde over het behoud der rechtbank.

Spiegel van Roermond 2003

Buch, Dr.W.J.M.

De Fransche Tijd.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Buisman, J.

Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen.

Deel 1:   763-1300 , Deel 2: 1300-1450

Deel 3: 1450-1575 , Deel 4: 1575-1675

KNMI. 

Uitgeverij Van Wijnen Franeker

Cammaert, A.P.M.

Tussen twee vuren. Fronttijd en evacuatie van de oostelijke Maasoever in nrd- en midden Limb.

Assen 1983

Maasl.Mon.  38,1983

Cammaert, Dr. F.

Thema's uit de Roermondse oorlogsgeschiedenis (1940-1945)

Spiegel van Roermond 1995

Cartigny, Willem

Jan Huijsmans 1879-1969

Spiegel van Roermond 2003

Caris, Drs E.

Monumentenzorg door de gemeente Roermond

Spiegel van Roermond 2000

 

Verslag van de Roermondse monumentencommissie over 1994 en 1995.

Spiegel van Roermond 1996

Coenen, Fedor

Roermond en de Roerstreek op de gewestkaarten van Jacob van Deventer.

Heemk.Vereniging Roerstreek 34,2002

Colsen, J.

Poels. Leven en werk van Mgr.Poels.

Deel I: De Exegeet. Deel II: De socioloog.

Roermond 1955

Cornelissen, J.D.M.

Geschil tusschen abt van de abdij Camp en abdis van de O.L.Vrouw Munster te Roermond.

Publications Soc.Limb. 76,1940

Crassier, Baron de, Louis

La vouerie de Ruremonde et ses voués héréditaires

Limburgs Jaarboek 18,1912

 

Notes sur le Munster de Ruremonde

Publications Soc.Limb. 60,1924

 

Ruremonde

In: Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais.

Publications Soc.Limb. 70-1934

Creemers, Chr.

Het praalgraf van Gerardus II, Graaf van Gelder en Zutphen en van diens gemalin Margaretha van Brabant, alsook andere grafsteden in de Munsterkerk te Roermond.

Publications Soc.Limb. 14,1877

Crudelta

L'inudite et monstruose, usate da gli heretici contra li ministri' di Dio, nella espugnatione della Città di Ruremonda in Fiandra il di 23 di Luglio 1572.

Roma 1572

Cuyckius, H.

Pastorale ecclesiae Ruraemundensis.

Coloniae (Keulen) 1599

Cuypers, Ir. Jos

Roermonds Kunstleven.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Daniels, Mr J.

De Roermondse Archiefkwestie nader beschouwd.  (Lezing 18-04-2002)

Spiegel van Roermond 2003

Delhougne, Drs E.M.A.H.

De leden der Roermondse Rechtbank 1800-1964

Roermond 1964.

(= Limb.Leeuw jrg 12 nr 1-2).

 

Genealogieën van Roermondse geslachten.  4 delen

Maastricht/Nijmegen, 1956-1974

Derikx, Lei

Van verffabriek tot koepelkerk. De H.Geestparochie in Roermond.

Roermond 1997

Dingemans, P.A.W.

Inventaris der archieven van de Heerlijkheid Dalenbroek.

Rijksarchief Limburg, 1975 (11)

Dijk, van, Dr Hans

Erkenning voor een Limburgse componist.

(Jan Schmitz)

Spiegel van Roermond 1995

Diverse auteurs

Ach Lieve Tijd.

Afl.1: De Roermondenaren en hun rijke verleden.

Afl.2: De Roermondenaren en hun reislust.

Afl.3: Hun kloosters en bisschoppen.

Afl.4: Hun vertier.

Afl.5: Het Land van Horn en Thorn.

Afl.6: Bestuur en rechtspraak.

Afl.7: Armen en zieken.

Afl.8: Kunstenaars.

Afl.9: Hun soldaten.

Afl.10:Hun onderwijs.

Afl.11:Hun ziel en zaligheid.

Afl.12:Hun handel en nijverheid.

Afl.13:Hun culturele leven.

Afl.14:Het land van Swalm en Roer.

Afl.15:Hun stadsbeeld.

Zwolle-Roermond 1988-1989

 

Gedenkboek Bisschoppelijke Kweekschool Roermond 1836-1961

Roermond 1961

 

Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad.

Civitas Ruraemundensis.

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

 

Gelre, Geldern, Gelderland. Geschiedenis en Cultuur van het Hertogdom Gelre.

Deel 1+2.

Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2001

ISBN 90-5345-194-3.

 

Historische opstellen over Roermond en omgeving.

Roermond, 1951

 

Laatmiddeleeuwse houten beelden tussen Maas, Roer en Worm

Müllenbruch Heinsberg 2001

ISBN 3-925620-17-6

 

Libellus Festivus, een bundel historische opstellen aangeboden aan Joseph H.F.H.Linssen bij gelegenheid van zijn 70ste verjaardag op 6 nov 1964. (met bibliografie)

Roermond, 1964

 

Limburgs Jaarboek 1904-deel 1

Druk. Bern.Claessens Sittard 1904

 

Lustrumboek 1981-1986 Bisschoppelijk College Schöndeln. (Tussen historie en toekomst)

Roermond 1986

 

Marché des céréales à Ruremonde, Luxembourg, Namur et Diest aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Louvain, 1966.

Univ.Louvain 4e série 33.

 

Parochie St.Laurentius Maasniel 700 jaar.

Drukkerij Bongers Maasniel,1998

 

Roermond Stad met verleden.

Commissie kleine monumenten. v.d.Marck & Zn. Bv, Roermond 1985.

Dorren, Theod.

Doopregister der Hervormde Gemeente te Valkenburg

(1652-1798)

Limburgs Jaarboek 10-1904-deel 1

Druk. Bern.Claessens Sittard 1904

Drehmans Sr, H.

De bewaarscholen en het lager onderwijs te Roermond in de eerste helft der negentiende eeuw.

Limburgs Jaarboek 20-1914

Elsner, P.Salesius   o.f.m.

Die Ursulinen von St.Salvator.

Trier 1913

Engelen, A.F.V. van

Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. 1575-1675. Dl.4

Uitgeverij van Wijnen, Franeker,

ISBN 90-5194-143-9   (2000)

Fargue, la, J.T.

Berigt van de snoode onderneeming en vrouweroof gepleegd door den bisschop van Roermonde, aen K.A.van Hartzheim, huisvrouwe van J.F. d'Eyschen, heere van Triest (enz)

's-Gravenhage, 1737

 

Aenmerkingen, zo over de onregtmaetige veroordeelinge van 't Berigt van de snoode onderneeminge en vrouweroof gepleegd door den bisschop van Roermond enz., als over de daerop gevolgde onwettige executie uitgevoerd door de verfoeijelyke complotteurs den bisschop van Roermonde en de Jezuïten en gedaen door beuls hand te Roermond op den 4e september 1737; gekant tegen de Roermondse examinateurs.

Delft, 1739

Flament, A.J.A.

De archieven der gemeenschappen, collegiën en ambtenaren te Roermond, die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het algemeen bestuur van de 13e eeuw tot in 1894.

Bijlage van het jaarverslag over 's Rijks archieven in 1894. 17,1896

Franke, Manfred

Schinderhannes. Das kurze, wilde Leben des Johannes Bückler.

Frankfurt 1990. (=Insel Taschenbuch 1269)

Garde, van de, Drs G.

Stadsuitbreiding en stadsommuring in middeleeuws Roermond.

Spiegel van Roemond 2002

Gelder, van, Dr H.E.

De Munt te Roermond

De Beeldenaar 5,1984

Geradts, J.L.

Bijdrage tot de geschiedenis van den Souvereinen Raad in het Overkwartier van Gelderland te Ruremonde (1580-1794)

Ac.proefschrift, Leiden 1860

Geraedts, Giel

Heksen en tovenaars in Roermond en omgeving Maas en Swalmdal 12, 1992

Geurts, Drs A.J.

Politieke Commotie te Roermond in het voorjaar van 1848

Roermond stad met verleden.1985

Geuskens, P.

Een omstreden abdisverkiezing in het Munsterklooster in het midden van de 17e eeuw.

Spiegel van Roermond 2000

Giebels, Dr Lambert J.

Beel van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977)  (o.a. Roermondse tijd 1902-1925)

Proegschrift. Den Haag 1995

 

De eigenaardigheden van het stadje Roermond. (deel van Beel van vazal tot onderkoning)

Spiegel van Roermond 1997

Gils, van, Dr.P.J.M.

Het Onderwijs te Roermond.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

 

Waar zijn de archieven van de Munsterabdij gebleven?

De Maasgouw L,1935

Gils, van, Dr.P.J.M. en R.de Nerée tot Babberich

Geschiedkundige vraagstukken in verband met de slooping der Munsterabdij.

Dagblad de Tijd 7 mei, 15 mei, 16 mei 1924

Goessen, J.

Limburgse Kerkgeschiedenis.

Maastricht 1990

Goor, van der, M.

Het Pensionaat St.Ursula te Roermond. 1890-1919.

Spiegel van Roermond 1996

Goossens, Dr. W.

Roermond als Bisschopsstad.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

 

Roermondse kloosterarchieven te Brussel.

De Maasgouw 47 1932

Graus, Els en Huub

Roermonds heksengebroed.  (verhalen, liedjes en recepten)

Roermond 1996

Guillon, Ch.

Drie kronijkjes der stad Roermond uit de tijd der Fransche republiek

Publications Soc.Limb. 5, 1868

Gijsen, Dr.J.M.

Joannes Augustinus Paredis (1795-1886) Bisschop van Roermond en het land Limburg van zijn tijd.

Maasl.Monografiën  8,1968

Habets, Jos.

De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg.

Venlo 1881

 

Gedenk- en grafschriften in het arrondissement Roermond.

Publications Soc.Limb. 16,1879

 

Geschiedenis van het tegenwoordige Bisdom Roermond en van de Bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. 3 delen

1875, 1890, 1892

 

Het voormalig Karthuizersklooster Bethleem te Roermond.

De Godsdienstvriend  83,1859. En in: Almanak van het arrondissement Roermond 1859

 

Kronijkje der stad Roermond, beginnende met de komst van Keizer Joseph II en eindigende met de troonsbeklimming van Leopold I, koning der Belgen.

Publications Soc.Limb. 2, 1865

 

Memorieboek v.h. Klooster van den H.Hieronymus te Roermond

1438-1561

Publications Soc.Limb. 9,1872

Druk. J.J.Romen Roermond

Hamers, Drs V

Een "Sieraad der grijze veste". De bebouwing ter hoogte van de Rabobankvestiging aan de Willem-II-Singel te Roermond

Spiegel van Roermond 2003

Hammes, Bert

D-Day in Midden-Limburg. 2 delen

Maastricht 1985

Häninnen, Kirsti

Een 12de eeuwse voorraadkuil uit Roermond.

(Opgraving Jesuïtenstraat 1993)

Spiegel van Roermond 1995

Hanssen, Dr.A.

Onze bloedgetuigen.  De priesters van Limburg in oorlogstijd.

Roermond 1946

Harenberg,E.J. en Polak,M.S.

Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326.

's-Gravenhage 1984

Havensius, A.

Historica relatio duodecim martyrum Cartusianorum qui Ruraemundae in ducatu Geldriae anno 1572 agonem suum feliciter compleverunt.

Gandavi 1608 (1753)

Heel, van, D.

Het Minderbroedersklooster te Roermond.

Bijdr.v.d. Gesch.Prov. Minderbroeders in de Nederlanden 10,1952 en 11,1952

Heemels, Drs Maurice

Betwist en vergeten. De begrafenis van NSB-burgemeester Hetterscheid in Roermond.

Spiegel van Roermond 2000

 

Zeven redenen voor uniciteit: de begraafplaats nabij de Kapel in 't Zand.

Spiegel van Roermond 2002

Heemskerk, Dr W.

De Roer, Capita Selecta.

Spiegel van Roermond 1998

Heere, L.  O.S.C.

Het Obituarium der Kruisheren van Roermond

Maastricht 1955. (Publications)

 

Het Roermondse Kruisheerenklooster

Publications Soc.Limb. 77,1941

(+ 90,1954 en 91,1955)

Hellenberg Hubar, van, Dr Bernadette C.M.

Arbeid en bezieling. De esthetica can P.J.H. Cuypers, J.A.Alberdingk Thijm en V.E.L.de Steurs, en de voorgevel van het Rijksmuseum.

Nijmegen 1997

(=Nijm.Kunsthist.Studies III)

 

Een godin die nooit onverschillig blijft. De polychromie in de  Teekenschool te Roermond.

Spiegel van Roermond 1997

 

Oeuvre en legendevorming van Pierre J.H. Cuypers  (1827-1921).

Overdruk uit Monumenten 1984 nr6

 

Van trots van de stad tot rafelrand van de monumentenzorg: nieuw licht op Roermondse Teeken- en ambachtschool.

In: De Sluitsteen, bulletin Cuypers Genootschap, Jrg 5 nr 2 1989

Hermana, Zr

A Deo et Rege. De eerste Roermondse Karmel, 1698-1797

Documentenstudie,

Roermond 1962

Hermans, Dr.P.W.F.M.

Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom Roermond (1570-1813)

Proefschrift. Brugge 1986

Herten, van, Drs Jo

Herten in de tweede wereldoorlog.

Zaltbommel 1995

Hesse, Gijsbertus  Fr. O.F.M.

De Martelaren van Roermond

Druk. Bern.Claessens Sittard

Hoek, van, F.    S.J.

Het Meisjes-Weeshuis te Roermond.

Publications Soc.Limb. 56,1921

Hoen, Fred., Pr.

Sociale Instellingen na den Gildentijd.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Hoeymakers,G. en Schulpen,W.

100 Jaar Fanfare St.Laurentius Leeuwen-Roermond 1885-1985

Roermond 1985

Hooff, van, Ing P.M.J.

De E.C.I.-waterkrachtcentrale te Roermond.

In: Moleninformatie jrg 10,1981 nr1

Houben, Drs A.H.     S.J.

Analecta van het oude bisdom Roermond

Roermond stad met verleden.1985

Houben, Drs C.

De Kapellerlaan: van romantisch karrespoor tot moderne verkeersweg.

Spiegel van Roermond 1999

 

Ontstaan en groei van het kruiswegpark nabij de Kapel van O.L. Vrouw in 't Zand, 1919-1940.

Spiegel van Roermond 2002

Houben, Drs C. en Nienhuis, O.

Houben, Drs C. en Broeke, A.

Werkzaamheden archeologie Roermond 1996

Werkzaamheden archeologie Roermond 1997

Werkzaamheden archeologie Roermond 1998

Werkzaamheden archeologie Roermond 1999

Werkzaamheden archeologie Roermond 2000

Werkzaamheden archeologie Roermond 2003

Spiegel van Roermond 1998

Spiegel van Roermond 1999

Spiegel van Roermond 2000

Spiegel van Roermond 2001

Spiegel van Roermond 2002

Spiegel van Roermond 2003

Houtermans, Albert C.De beeldhouwer W.Houtermans en zijn atelier in Roermond De Maasgouw 1989 nr 1

Hövelings, Drs J.

Hoe het Roermonds museum tot stand kwam.

Spiegel van Roermond 1998

Hövell tot Westerflier, Baron J.G.F.M.G.

Roermond in oude ansichten.

Fotoboek. Zaltbommel 1995

 

Roermond vroeger en nu

Fibula-van Dishoeck Bussum 1968

 

Verwikkelingen om een grafelijke stichting. (Het Munster te Roermond)

Spiegel der Historie 2,1967

Huisinga-Scaf, L. en Jongepier

Gedenkboek van de Rijks Hogere Burgerschool te Roermond t.g.v. haar 75 jarig bestaan.

Roermond 1939

Huijsmans, J.

Oud-Roermond: De Putten.

De Nieuwe Koerier

2 mei - 18 juli 1925

 

Oud-Roermond: Uithangborden en huisnamen.

Roermond 1931.

(Overdruk uit "De Nieuwe Koerier)

 

Soc.Instellingen, gilden, putten en confrerieën te Roermond van 1232-1795.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

 

Zeden, gewoonten en gebruiken te Roermond.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Hupperetz, Wim

Romeinen rond Roermond.

Roermond 1990

Huiskens, P. en Tummers, P.

Roermond theatraal. Van Société Dramatique de Ruremonde tot Theater Hotel De Oranjerie.

Hoffddorp 1998

Ickenroth, J.

De Rijkspost in Limburg.

(met o.a. postmeesters v.Roermond)

(= Posthistorische studies 17) Amstelveen 1995.

Jamar, J.T.J.

Inventaris van het archief van het klooster der Kruisheren te Roermond, 1331-1784

Maastricht 1973 nr70

Jansen, Prof Dr H.

Een synagoge in de Hamstraat.

Spiegel van Roermond 1999

Jansen, Prof Jacques

Het Roermondse Groot-Seminarie in oorlogstijd 1940-1945.

Roermond 1947

Janssen, A.M.P.P.

De kerkelijke situatie in het Land tussen Roer en Maas in de late middeleeuwen.

In: Laatmiddeleeuwse houten beelden tussen Maas, Roer en Worm. S17-20

Druk: Müllenbruch Heinsberg 2001

ISBN 3-925620-17-6

 

Patronen

(Patroonsheiligen van kerken)

In: Laatmiddeleeuwse houten beelden tussen Maas, Roer en Worm. S85-124

Druk: Müllenbruch Heinsberg 2001

ISBN 3-925620-17-6

Janssen, Dennis

Däöke en dumpels.  Biesjrifte, versjes en leedjes in 't Remunjs

Roermond 1996

Janssen, E. C.s.s.R

De tienmannen

De Nieuwe Koerier 10-24 nov 1928

 

Het oude kerspel Roermond vóór de emancipatie 1432-1932

De Nedermaas 9,1932.

 

Register van de O.L.Vrouwe Broederschap Op ter Poorten

Limburgs Jaarboek 34,1928

 

Uit het verleden van het kerspel Ruregemunde.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Janssen, Prof Dr J.

Ruimte voor de Industrie.

Spiegel van Roermond 2001

Janssen, Prof Jac.

Het Roermondse Groot-Seminarie in oorlogstijd 1940-1945

Roermond 1947

Janssen de Limpens, Mr K.J.Th.

Geldersche Wysenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. " 't Nye Boeck" (1459-1487)

Utrecht 1953

 

Het Hoofdgerecht van Roermond.

Verslag en Meded. Oud-vaderl. Recht 13, 1967

 

Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.

Utrecht 1965

Janssens, Angela

Bertus de Cour; Roermonds stadstype, getekend door het leven.

Spiegel van Roermond 2002

 

Roermond en Sint Christoffel, een eeuwigdurende liefde

Spiegel van Roermond 2003

Jappe Alberts, Prof.Dr. W.

Geschiedenis van de beide Limburgen.

Deel 1: tot 1632

Deel 2: v.a 1632 tot ca 1918

Maaslandsw Monografieën

Van Gorcum Assen

ISBN 90-232-0999-0 (dl 1 -1972)

ISBN 90-232-1100-6 (Dl2-1974)

 

Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn.

Deel 1: ca 800 - 1288

Deel 2: 1288-ca 1500

Maaslandse Monografieën           28,1979 36,1982

 

Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid.

Maaslandse Monografieën 1978

Kalf, J.

De slooping van het oud klooster te Roermond.

Verslag aan den Minister.Utrecht 1924

Kats,  Dr. J.C.P.

Het phonologisch en morphologisch systeem van het Roermondsch dialect.

Proefschrift. Roermond 1939

 

Het Roermondsche dialect.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

 

Remunjs Waordebook

Van der Marck en Zn. Roermond 1985

Keuler, Ir. L.A.J.

Beschrijving van Oud-Roermond.

Leiden 1920

 

Roermond. De Geschiedenis zijner vestingwerken, monumenten en voorname gebouwen.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Keussen, H.

Das Collegium s. Hieronymi in Köln oder das Roermondsche Haus.

Publications Soc.Limb. 68-1932.

Keyser-Schuurman, Mr W.E.S.L.

Roermonds Zilver

Gemeentemuseum Roermond.

Van Spijk bv, Venlo 1982

ISBN 90 6216 482 2

Knaap, van der, Gerard

Roemrijk & Roerig. 130 Jaar industriële chemie in Roermond 1869-1999

Roermond 1999

Kruchten, van, H.   C.s.s.R.

Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond.

Roermond 1877

Kuipers, Wim

De Keuninklikke. Beeld van een harmonie 1775-2000.

Roermond 2000

 

Watersnoodramp in Limburg. Kerstmis 1993

De Limburger, Maastricht 1994

Kunnen, Jo (eindred)

Westrom, een markant bedrijf.

Roermond 1999

Kuppers, W. en Villanueva, F.

Van Gelre tot Gelderland

Nijmegen 1989

Kusters, Sjef

Mathieu Boessen. Een leven gewijd aan de schilderkunst.

Roermond 1992

 

Mathieu Boessen, kunstschilder en "enfant terrible"

Spiegel van Roermond 1993

Kuylaars, J.A.

Publieke werken in latere tijd.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Laarschot, van de, M.P.A.

Het Koninklijk Kollegie te Roermond 1841-1851

Roermond stad met verleden.1985

Laugs, Jan

Met carnaval mag alles maar enkele dingen niet.

's-Gravenhage 1992.

Lector

De stichting van de Munsterabdij. Wat geschiedde in 1218?

De Nieuwe Koerier 14 aug 1936

Leeuwen, van, W.

Het Cuypersgenootschap en de rafelrand van de Monumentenzorg.

Overdruk uit Monumenten 1984 nr6

Linssen, Dr G.C.P.

Mr. Paul van Boven, 1913-1997

Spiegel van Roermond 1999

 

Mr. René Höppener, 1903-1982

Spiegel van Roermond 2001

 

Minister Strens

Spiegel van Roermond 1997

 

Sociaal-economische schets van Roermond tussen beide wereldoorlogen.

Roermond stad met verleden.1985

 

Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het 250-jarige R.C.Godshuis.

Roermond 1989

 

Vorming en onderwijs. Schets van 75 jaar ontwikkeling van het technisch onderwijs in Roermond en omstreken.

Roermond 1983

Linssen, J.H.F.H.

De beide oudste gasthuizen van Roermond.

De Maasgouw 88, 1969.

Blz.11-18

 

De benoeming van de schepenen van Roermond.

De Maasgouw 86, 1967

 

De stichting van de stad Roermond en haar eerste opkomst.

Publications Soc.Limb. 112, 1976

 

De stichting van het Mariagardeklooster te Roermond en de familie Man.

Huldeblijk Jan J.M.H. Verzijl

Roermond 1967

 

De wording van Roermond als stad.

Roermond 1951.

(overdruk Historische opstellen)

 

Enige rechten van de graven van Gelre te Roermond.

Publications Soc.Limb. 92,1956 en 93,1957

 

Het Stadsgebied van Roermond.

Publications Soc.Limb. 85, 1949

 

Het Steel te Roermond.

Publications Soc.Limb. 102, 1966

 

Instellingen van Weldadigheid.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

 

Kroniek van de Roermondse watermolens.

Maastricht 1972

 

Lombarden in Roermond.

Publications Soc.Limb.103,1967 en 104,1968

 

Roermond rond 1400

Publications Soc.Limb. 101, 1965

 

Uit het cartularium van de huisarmen van Roermond.

Publications Soc.Limb. 103,1967 en 104,1968

 

Windmolens in Roermond.

De Maasgouw 92, 1973

Loose, R.F.M.

Roermond in de middeleeuwen.

Lesbrief voor de basis-scholen.

Roermond 1992

Loven-van Esser, Drs S.

De Stichting Rura, 1963-2003: een bespiegeling

Spiegel van Roermond 2003

Lucas, H.C.

De Michielsbrug over de Roer te Roermond en de grote weg Maastricht-Nijmegen.

Spiegel van Roermond 2000

 

Het Bureau van Weldadigheid te Roermond 1824-1854.

Spiegel van Roermond 1993

 

Lager onderwijs te Roermond 1794-1900. Dl 1

Lager onderwijs te Roermond 1794-1900. Dl 2

Lager onderwijs te Roermond 1794-1900. Dl 3

Spiegel van Roermond 1994

Spiegel van Roermond 1996

Spiegel van Roermond 1997

 

Rixe à Ruremonde

Spiegel van Roermond 2000

     

Lupak, A.J.M.

Archeologisch onderzoek in Roermond

Roermond stad met verleden.1985

Luys, Wiel Belegering van Roermond in 1577 Maas en Swalmdal 9, 1989

Luyten, F.

Uit vervlogen eeuwen. Iets over kermissen, jaarmarkten en processiën te Roermond.

Roermond 1894

Luyten, F.G.H.

Uit Roermond's verleden

Roermond ca 1900

Luyten, J.

Verhaal van het beleg en de verovering van Roermond in 1637, naar eene Latijnsche oorkonde uit 1637.

Roermond 1913

Maanen, van, R.

Jeneverstokerijen in het kanton Roermond in 1818.

Spiegel van Roermond 2000

Meerdink, C.J.A.

Roermond in de Middeleeuwen.

Proefschrift. Roermond, 1909

Mestrom, Dr P.Th.R.

Limburgse klokken en hun makers.

Nunspeet  1997

 

Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg 1367-1850.

Maasl.Mon. 60,1997

Meuwissen,Rob;Montforts, Theo;Noël, Francois

100 jaar Brandweer Roermond.

Roermond 2001

Meyer, de, Dr N.J.E.

Le Monnayage communal de Ruremonde.

Jaarboek Munt- en Penningkunde 47,1960

Moors,H. en Hegelsom,van,J.

Gedenkboek t.g.v. het vijftig jarig bestaan van de vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond 1914-1964.

Horst 1964

Moors, T.

Roermondse Stadsuitbreidingen sedert 1945.

Spiegel van Roermond 1996

Mosmans, H.   C.s.s.R.

De Lieve Vrouw in 't Zand.

Eenige kanttekeningen.

Publications Soc.Limb. 72,1937

Müller, Mr P.J.M.

Roermond in den Franschen tijd.

De Maasgouw 50,1935

Munnix, Peter

ECI-centrale gaat weer stroom opwekken.

Spiegel van Roermond 1998

 

Eeuwfeest Kapel in 't Zand.

Spiegel van Roermond 1995

 

Godelieve Geurts gaat kunstzinnig om met ijzer.

Spiegel van Roermond 1999

 

Het oude kerkhof raakt in verval.

Spiegel van Roermond 1998

 

Jan Martens.

Spiegel van Roermond 1996

 

Kunstenaar Henk Sillen houdt van strakke vormen.

Spiegel van Roermond 1994

 

Kunstenaarsgeslacht Windhausen in brede straal rond Roermond bekend.

Spiegel van Roermond 1997

 

Louis Raemaekers werd beroemd door spotprenten.

Spiegel van Roermond 1999

 

Paul Vincken rolde spelenderwijs in de kunst.

Spiegel van Roermond 1998

 

Piet Schoenmakers, een veelzijdig kunstenaar.

Spiegel van Roermond 1993

 

Ton van de Rotten, een keramist die van vormen houdt.

Spiegel van Roermond 1995

 

Vijenzeventig jaar Coöperatief bankieren in Roermond en Herkenbosch.

Spiegel van Roermond 1993

 

Yvonne Savelkoul maakt opvallende sieraden.

Spiegel van Roermond 1997

Nederveen, Fook

Van Bisschopsstad tot frontstad.

Roermond 1978

 

Van Ruremunde tot Roermond

Ars, Roermond, 1977

Nerée tot Babberich, de Mr.R.

Het Wapen van de stad Roermond.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

 

Roermond tot 1543.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Nettesheim, Friedrich

Kroniek der Stad Roermond van 1562-1638

Drukkerij J.J.Romen Roermond, 1870 (heruitg. 1876)

Publications Soc.Limb 7,1870-10,1873-12,1875

Nicolas, Joep

Oriëntatie van een kunstenaar.

Spiegel van Roermond 1998

 

Wij glazeniers…

Utrecht. Z.j.(Schijnwerpers nr 18)

Nicolas-White, Claire

Joep Nicolas leven en werk.

Venlo 1979

Nienhuis, O.J.

Het huis "De Steenen Trappen"in de Neerstraat (1580-) 1666-1875.

Spiegel van Roermond 1996

 

Overzicht van archieven en collecties Gemeentearchief Roermond

Gemeentearchief Roermond, 1999

Nienhuis, O.

Nienhuis, O. en Houben, Drs C.

Nienhuis, O. en Houben, Drs C., Lupak, T.

Nienhuis, O. en Houben, Drs C.,

Werkzaamheden archeologie Roermond 1991

Werkzaamheden archeologie Roermond 1992

Werkzaamheden archeologie Roermond 1993

Werkzaamheden archeologie Roermond 1994

Werkzaamheden archeologie Roermond 1995

Werkzaamheden archeologie Roermond 1996

Werkzaamheden archeologie Roermond 1997

Werkzaamheden archeologie Roermond 1998

Werkzaamheden archeologie Roermond 1999

Spiegel van Roermond 1993

Spiegel van Roermond 1994

Spiegel van Roermond 1995

Spiegel van Roermond 1996

Spiegel van Roermond 1997

Spiegel van Roermond 1998

Spiegel van Roermond 1999

Spiegel van Roermond 2000

Spiegel van Roermond 2001

Nijsten, Dr Gerard

Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis. (1371-1473)

2e druk. Kampen 1993

Nispen tot Sevenaer, van, Jhr.E.

De Stedelijke Munt.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Nissen, Prof. Dr.  Peter J.A.

De akkorrden van het gemoed. Het literaire leven in Roermond in de 19e eeuw.

Roermond 1986

 

De Roermondenaren: hun kloosters en bisschoppen.

Ach Lieve Tijd afl 3. 1989

 

Dionysius de Karthuizer (1402/3-1471): De "docter extaticus" uit Roermond.

Spiegel van Roermond 1998

 

Emile Anton Hubert Seipgens (1837-1896) van brouwerszoon tot letterkundige.

Roermond 1987

 

Gebed, berouw en volksvermaak. Het optreden van pater Marcus van Aviano in Roermond in 1681

Spiegel van Roermond 1997

 

Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een Joods dichter in Roermond

Roermond 1992.

(Rura uitgave nr 4)

 

Verscheurd paradijs.  Een kleine bloemlezing uit het werk van Roermondse schrijvers uit de twintigste eeuw.

Roermond 1989.

(Rura uitgave nr 3)

Oidtman, von, E.

Die Herren von Vlodrop, Erbvögte von Roermond

In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 8,1886

Onbekend

Catalogus van de Groote Landbouwtentoonstelling, te houden 15,16 en 17 juni 1909 te Roermond.

Roermond 1909

 

Description de la solemnité inaugurale de sa majesté l'empereur et roi Leopold II comme duc de Gueldres, célebrée à Ruremonde le 22 septembre 1791 (enz)

Roermond 1791

 

De Ursulinen van St.Salvator 1876-1926.

t.g.v. 50jarig bestaan van het klooster St.Salvator te Roermond

Brochure. Roermond 1926

 

Feestgids bij het zilveren jubileum van den Heer Henri Tijssen als directeur der Koninklijke Zangvereniging "Roermonds Mannenkoor" te vieren op zat 6 mei-ma 8 mei 1911.

Roermond 1911

 

Feestgids Gouden jubileum der Koninklijke Zangvereeniging Roermonds Mannenkoor   1880-1930

Roermond 1930

 

Gedenkschrift bij de onthulling van het gedenkteken voor Dr.P.J.H.Cuypers nabij de Munsterkerk te Roermond. (aangeboden door de NV Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co)

Roermond 1930

 

Gedenkschrift t.g.v. het 25 jarig bestaan van het St.Laurentius Ziekenhuis te Roermond.

Roermond 1956

 

Geschiedkundige schets v.h. Oud Begijnhof te Roermond

 
 

Grote Historische provincie atlas 1:25000 Limburg 1837-1844.  (Stafkaarten)

Groningen 1992

 

Kroniek van zeven maanden. (WOII)

Rura-uitgave nr 1

 

75 jaar 2e Karmel Roermond.

(1882-1975)

Druk:Maas en Roerbode Roermond, 1957

Peeze Binkhorst-Verkaart, R. en

De Vries, Yvonne

Mathilde de Haan 1886-1974 een Roermondse vrouw.

Roermond 1990

Peller, P.R.O.  (Ed.Franquinet)

De kleine oorlog. Bezetting, evacuatie en bevrijding van Roermond.

Roermond 1947

Poel, Peter te Drs.

Jan van Steffeswert en de Meester van Elsloo

In: Laatmiddeleeuwse houten beelden tussen Maas, Roer en Worm. S53-84

Druk: Müllenbruch Heinsberg 2001

ISBN 3-925620-17-6

Poell, Paul

75 jaar fanfare St.Cornelius - Het Katoenen dorp. 1917-1992.

Roermond 1992

Pol, van, A.

Van de eerste naar de laatste gulden.

Heemk.vereniging Roerstreek 34,2002

Pouls, Dr Jos H.

Ware schoonheid of louter praal. De Bisschoppelijke bouwcommissie van Roermond en de kerkelijke kunst in Limburg in de 20e eeuw.

Maastricht 2001

Pijls, C.

Roermond na den Franschen Tijd.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad.

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

 

Roermonds Kloosterleven.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad.

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Piot, Ch.

Monnaies frappès par le ville de Ruremonde.

In: Reveu de la numismatique Belge IV-1848 en VI-1850

Pütz, Ron

Duel in de Wolken. De luchtoorlog in de gevarendriehoek Roermond-Luik-Aken.

Amsterdam 1994

Rademaker, Pater B. cssr

Hoe onze Lieve Vrouw bij Roermond kwam wonen.

2e druk: Onze Lieve Vrouw in 't Zand.

Utrecht, z.j.ca 1947. 2e druk

Ramaeckers, J.G.

Vers en chronographs à la gloire de sa majesté impériale et royale Leopold II inauguré duc de Gueldres à Ruremonde, le 22 septembre 1791

Ruremonde 1791

Rasenberg, Rinus

Als de Maas komt. (Watersnood 1993)

Roermond 1994

 

Ze zeggen tien seconden….. Herinneringen aan een aardbeving.

Roermond 1992

Rats, J.C.  C.s.s.R.

De Lieve Vrouw in 't Zand.

Roermond-Maaseik 1935

 

Roermondse Christus-, Maria- en Heiligenbeelden

De Nieuwe Koerier

25 jan - 29mrt 1941

Rensch, Th.J. van

Inventaris van het archief van de Schepenbank Echt

Rijksarchief Limburg, 1981 (23)

Rieter, Mr Dr P.J.W.

Historisch overzicht van het R.K.Gasthuis, eerder genaamd "Het Hospitael Generael" 1739-1939

Roermond 1939.

Romen, Karel W.L.

De Laatste jaren van de Oostenrijksche regeering van 1700 tot 1794 in de Hoofdstad Ruremunde.

Limburgs Jaarboek 25, 1909

Electr.Druk. Bern.Claessens Sittard

 

Eenige oorkonden en bescheiden betrekking hebbende op het Onderwijs te Roermond van 1300-1851

Limburgs Jaarboek 18-1912 Stoomdrukkerij Bern.Claessens Sittard.

 

Oorkonden en bescheiden betrekking hebbende op de adelijke abdij der Cisterciënser-orde van O.L.V.Munster te Roermond van 1220-1797.

Limburgs Jaarboek 22, 1916 afl 2 + 3

 

Opkomst en ontwikkeling der drukkunst in de stad Roermond.

Verscheen onder de titel: Oorsprong en opkomst in de stad Roermond.

Sittard 1905

+

Limburgs Jaarboek 11,1905 afl 1

Rosenkrantz, E.

Stukken betrekking hebbende op Limburg in het historische archief der stad Keulen.

De Maasgouw 11,1894

(2 charters munsterabdij 1250,1297)

Ruiten, Jan

Onder den Klockenslagh van Neel.

H.V.R. St.Odilienberg, 1994

Ruijs-Janssen, Ch.

Kalendarium Ruraemundense  1500-1600

Kalendarium Ruraemundense  1600-1700

Roermond 2000

Roermond 2001

Ruyven-Zeman, van, Zsuzsanna

De Firma Nicolas te Roermond. Glasschilderkunst uit de 19e en vroeg-20e eeuw.

Overdruk Publications 132,1996

Maastricht 1996.

Rijswijck, van, A.

De verwoeste kerken van Limburg.

Roermond-Maaseik 1946

Sanders, J.L.Th.

Eenige bladzijden uit de oude geschiedenis van Roermond

Roermond, 1913

Schäfer, Ulrich

Spätmittelalterliche Holzskultur zwischen Maas, Rur und Wurm

In: Laatmiddeleeuwse houten beelden tussen Maas, Roer en Worm. S21-52

Druk: Müllenbruch Heinsberg 2001

ISBN 3-925620-17-6

Schiffer, Peter

Die grafen von Geldern im Hochmittelalter. (1085-1229)

Geldern 1988

Schiphorst, Drs Lidwien

De Ambachtsschool van Roermond uit 1907, gerestaureerd en verbouwd  tot GroenHuis.

Spiegel van Roermond 2002

 

De beginjaren van Cuypers' werkplaatsen.

In: De sluitsteen 1992 nr 3

 

De leiding der stadswerken aan eene bouwkundige opgedragen.

(P.J.H. Cuypers stadsarchitect van Roermond 1851-1854).

Spiegel van Roermond 2000

 

De Kunstwerkplaatsen van Architect Cuypers.

Rosbeek bv Nuth, 1995

ISBN 90-74154-07-7

Schoenmakers, H.

De Roermondenaren en hun Vertier.

Ach Lieve Tijd Afl 4 1989

 

Roermond.

Roermond 1992

Scholtens,  Mr H.J.J.

Een boek over Karthuizers. 

(met houtsneden van Joep Nicolas)

Roermond 1923

 

Het Roermondsche Kartuizersconvent in de 16e eeuw.

Publications Soc.Limb. 76,1940

Schreurs, J.W.

Hoflaan 9 anno 1713?

Spiegel van Roermond 1993

Schrijnen, Dr.Jos.

Aan de Nagedachtenis van Prof.Dr. Paul Alberdingk Thijm

Limburgs Jaarboek 1904-deel 1

Druk. Bern.Claessens Sittard 1904

Schrijnen, L.

Acta et Statuta synodi Ruraemundensis, 1928.

Roermond 1928

Schulpen, Wim

Beeldhouwer Dick van Wijk: kunst met vaart en beweging.

Spiegel van Roermond 2002

 

Culturele waarde Hammerveld Jazz in Roermond onderschat.

Spiegel van Roermond 2001

 

De feministische filmwereld van Oscarwinnares Marleen Gorris.

Spiegel van Roermond 2001

 

Een frietrel met nozems en gummiknuppels.

Spiegel van Roermond 2002

 

Gebroeders Pollaert drukten verzetskrant Trouw met gevaar voor eigen leven

Spiegel van Roermond 2003

 

Poppenspeelster Els Graus-Boom en de magie van levende lapjes stof.

Spiegel van Roermond 2003

Seipgens, Emile

In en om het kleine stadje

Amsterdam 1887

Simonis, A.H.

De windhoek van Gelre. Geschiedenis van het ambt Montfort.

Maastricht 1932

Simonis, Jan G.C.

Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000

Sittard 2001

Simons, L.

Roermond's dialect getoetst aan het oud-Saksisch en oud-Nederfrankisch.

Gent 1889

Sivré, J.B.

Brand te Roermond in 1665

De Maasgouw 2,1880 + 4,1883

 

Bijdragen tot de geschiedenis der heksenprocessen.

De Maasgouw 1,1879

 

Bijdragen tot de geschiedenis der parochiale, thans kathedrale kerk van den H.Christoffel te Roermond.

Provinciale almanak van Limburg 1876

 

De gijzelaars uit het Overkwartier op het kasteel van Sedan 1668-1670

De Maasgouw 1,1879

 

De oorsprong der stad Roermond.

De Maasgouw 2,1880

 

De voormalige kerk van den H.Geest te Roermond.

Provinciale almanak van Limburg 1878

 

Een geschil tusschen de stad Roermond en Jan van Heinsberg.

Limburgs Jaarboek 1873

 

Geschiedkundige schets van het Oud Begijnhof te Roermond.

Publications Soc.Limb. 11,1874

 

Geschiedkundig onderzoek naar den vroegeren regeringsvorm der stad Roermond.

In: Provinciale almanak van Limburg.

Roermond-Maastricht 1877

 

Het Memorieboek v.h. voormalige Kapittel van den H.Geest te Roermond

Publications Soc.Limb. 19,1882

Druk. Romen en Zonen Roermond

 

Het necrologium der adelijke abdij van O.L.Vrouwe Munster te Roermond.

Publications Soc.Limb. 13,1876

 

Inventaris van het oud archief der gemeente Roermond.

Roermond 1868-1883 4delen

 

Narratio de obsidione et expugnatione Ruraemundae anni 1637.

Publications Soc.Limb. 8,1871

 

Onderzoek naar de vermoedelijke oorsprong der straatnamen van Roermond.

In: Almanak voor het arrondissement Roermond. 1874

 

Roermond gedurende de zevenjarige oorlog 1756-1763

De Maasgouw 2, 1880

 

Roermond onder de hertogen uit het huis van Egmond 1423-1538

In: Almanak voor het arrondissement Roermond. 1875

 

Roermond onder de hertogen van het Guliksche huis 1371-1423.

In: Almanak voor het arrondissement Roermond.

Roermond 1873

 

Roermond onder de regering van keizer Karel V en koning Philips II tot aan de Unie van Utrecht.

In: Provinciale almanak van Limburg.

Roermond-Maastricht 1887

Slangen, Drs J.

Van entrepreneurs tot renteniers: de Roermondse tak van het geslacht Spielmans uit Breyell (1816-1922)

Spiegel van Roermond 2000

Slenders F.P.J. m.m.v. Drs. M.K.J. Smeets

Waar het koepeldragend Munster rijst; de geschiedenis van het Munster in vogelvlucht

Stichting Jong Roermond, Roermond 1984

Smeets, J.

Romeinse vondsten uit Roermond. Grafveld Maasnielderweg, deel 1

Spiegel van Roermond 1998

 

Romeinse vondsten uit Roermond. Grafveld Maasnielderweg, deel 2

Spiegel van Roermond 2003

Smeets, Mart K.J.

Beschouwingen over het "Alt-heerkommen" van de stad Roermond.

Scriptie Rechten. Maastricht ca 1962

 

De Kathedraal van Sint Christoffel te Roermond

Druk. Romen en Zonen Roermond, 1953

 

De Munsterabdij en de stadsprocessies te Roermond.

De Maasgouw 93, 1974

 

De Stadsbibliotheek van Roermond

De Maasgouw 58, 1943

 

De vesting Roermond op het einde van de 14e eeuw.

Maas- en Roerbode

31 jan - 4 febr 1948

 

Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan der Koninklijke Harmonie van Roermond

1775-1950

Roermond 1950

 

Herdenkingsrede tijdens een plechtige bijeenkomst ten stadhuize van Roermond op 2 december 1963 in het kader van de nationale herdenking "150 jaar koninkrijk" 1813-1963

Roermond 1963 (stencil)

 

Het gothische huis in de Brugstraat te Roermond.

De Maasgouw 58,1943

 

Roermond. Stad, straten, bezienswaardigheden.

Roermond, 1948

Smeets, M.K.J. en W.E.S.L.Keyser-Schuurman

Inventaris van het archief van de Munsterabdij te Roermond, 1220-1997.

Maastricht 1974

Smeets, M.K.J. en

Knuvelder,T.

Register en keuze-catalogus 1954 der bibliotheek van het Gemeente Archief Roermond.

Roermond 1954 (stencil)

Smeets, M.K.J. en Waltmans,M.

Kerkorgels te Roermond

Roermond 1957

Stapper, L.M.H.

Roermond van 1900 tot nu.

Fotoboek. Hulst 1992

Steen, van der, Theo

Roermond, 100 jaar drinkwater uit Herten. Roermond-Swalmen-Herten-Linne.

Panningen 2001

Steffens, Ad.

De instellingen van weldadigheid te Roermond.

Publications Soc.Limb. 28,1891

Stein, J.

Onze Lieve Vrouw in 't Zand.

Roermond 1962

Teeuwen, P.

Dionysius de Karthuiser. En de philosophisch-theologische stroomingen aan de Keulse Universiteit.

Proefschrift. Brussel/Nijmegen 1938

Thelen, Dr Ton

Om de Spaarcenten van de kleine man. De Roermondse Spaarbank 1880-1968.

Roermond 1993.

Thoben, Peter

Beeldhouwers in Roermond

Rosbeek bv Nuth, 1995

ISBN 90-74154-07-7

Thurlings, Th.L.M.

De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, 1473-1572.

Amsterdam, 1946

Tolkamp, Dr ir, H.

Zuiveringschap Limburg, 25 jaar waterkwaliteitsbeheer van de Roer.

Spiegel van Roermond 1999

Tummers, Piet

Architect Frans Dupont drukte stempel op Roermond.

Spiegel van Roermond 1995

 

De zaak Mullenbruch uit 1927. Moord in de schoenmakerstraat.

Spiegel van Roermond 1997

 

Dr J.C.P. Kats, de "Vader Kats" van het Roermonds dialect.

Spiegel van Roermond 1993

 

Hammerveld Jazz Festival, fenomeen van wereldklasse in Roermond.

Spiegel van Roermond 2000

 

I Nazareni en hun invloed in Nederland via Cuypers en Stoltzenberg

Spiegel van Roermond 1998

 

Jos Beltjens, een verdienstelijk componist.

Spiegel van Roermond 1994

 

Mathieu Lauweriks, tussen Jugendstil en Bauhaus.

Spiegel van Roermond 1996

 

Roermondse kermis en kermisadel. (Deel 1)

Roermondse kermis en kermisadel. (Deel 2)

Spiegel van Roermond 1999

Spiegel van Roermond 2000

 

Slachters en slagers een eeuw geleden.

Spiegel van Roermond 1998

Ubachs, Dr.P.J.H.

Handboek voor de geschiedenis van Limburg.

Maaslandse Monografieën 63

Uitg. Verloren Hilversum, 2000

ISBN 90-6550-097-9

Ubink, Jan

Ruiters aan de poort.

(Beleg van Roermond tijdens 80-jarige oorlog)

Historische roman. Haarlem 1943

Uwens, M.

Historie van twelf martelaers der Carthuyser Ordre, die binnen de stad Ruremonde int jair ons Heeren 1572 haeren strijdt gheluckelyck hebben volbracht, door 't onnosel vergieten haars bloedts.

Ruremonde 1649.

(Ned. Vert. van het werk van A.Havensius).

Veen, van Dr. J.S.

Bijdrage tot de geschiedenis der hervorming in het Overkwartier van Gelderland (1543-1568)

(Roermond Venlo en omstreken)

Publications Soc.Limb.

1905-1908-1917

 

De Brand te Roermond in juli 1554

Limburgs Jaarboek 10,1904 afl 1+2

Druk. Bern.Claessens Sittard 1904

 

De voormalige kapel buiten de Kraanpoort te Roermond.

Limburgs Jaarboek 26,1920

 

Een geschil tusschen den magistraat en de gemeente van Roermond 1566

Limburgs Jaarboek 10,1904

 

Hoe heette oudtijds het stadsdeel van Roermond, waarin de St.Christoffelkerk staat?

Limburgs Jaarboek 26,1920

 

Onteigening ten algemeenen nutte. Aanleg vestingwerken Roermond 1555.

Limburgs Jaarboek 24,1918

 

Strijd over de "exemptie" der geestelijke gestichten te Roermond 1574.

De Maasgouw 38,1923

 

Werkstaking der schepenen van Roermond in 1556.

Limburgs Jaarboek 14,1913

Venne, van der, J.M.

De Erfvoogdij en de Erfvoogden van Roermond.

In: Gedenkboek t.g.v. het 700 jarig bestaan van Roermond als stad.

Druk. Romen en Zonen Roermond

1932

Venner, Drs G.H.A.

De grafmonumenten van de graven van Gelder. Het interieur van de Munsterkerk te Roermond vóór Cuypers.

Roermond 1989

 

De middeleeuwse stadszegels van Roermond

Roermond stad met verleden.1985

 

De Schepenen, raadsverwanten, burgemeesters en scholtissen van Roermond vanaf 1234 tot 1637.

Publications 120,1984

 

Inventaris van het archief van het Hoofdgerecht Roermond 1459-1796

Maastricht 1987 nr38

 

Schöndeln een hoeve met verleden.

Heemkundever.Roerstreek 7,1975

 

Zangers en meerstemmige muziek in Roermond rond 1600.

Spiegel van Roermond 1998

Venner, Drs J.G.C.

De beeldenstorm in Roermond

Roermond stad met verleden.1985

 

De stadsbranden in Roermond (1554 en 1665)

Roermond stad met verleden.1985

 

Geschiedenis van Limburg deel 1

Geschiedenis van Limburg deel 2

Maastricht 2000

Maastricht 2001

Verhart, Leo B.M. en Wansleeben, Milco

Bouwen op een verleden. Een aanvullend archeologisch onderzoek voor het bedrijvenpark Keulse Baan-zuid, gemeente Roermond.

Leiden 1999

Verschueren, Luc  OFM

De bibliotheek der Karthuizers van Roermond.

Hist.Tijdschrift Serie Studies Nr 6,

Tilburg 1941

Vervuurt, Drs Ad en Loven-van Esser, Drs Sanne

130 jaar Schinderhannes in Roermond 1865-1995.

Roermond 1995

Verzijl, J.

De installatie der laatste abdis van het O.L.V.Munster te Roermond.

De Maasgouw 58,1943

Viersen, Ir André

Opgraving aan de Jesuïtenstraat in 1993.

Spiegel van Roermond 1995

Vries, de, W.

Speculaties rond het stadsrecht van Roermond.

Bijdr.en Meded. Gelre 63, 1968-1969.

Vries, de, Y.

Antoinette Cuypers-Alberdingk Thijm (1829-1898)

Spiegel van Roermond 1995

 

Joanna Baptista, jonkvrouwe van Randenraedt (1610-1684), geestelijke dochter en waardige dienaresse Gods.

Spiegel van Roermond 1996

 

Melati van Java alias Nicolina Maria Sloot.

Spiegel van Roermond 1993

Wallrath, Rolf

Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

De Nieuwe Koerier 7 sept 1940

Waltmans, M. en Smeets, M.

Kerkorgels te Roermond

Roermond 1957

Welzen, P.

De gasvoorziening in Roermond, 1860-1960

Spiegel van Roermond 1999

Wiggelendam, J.M. Arts

Memoires. 40 jaren huisarts in Limburg

Stencil. Roermond 1965

Willemsen, M.A.H.

De Werken van Wilhelmus Lindanus 1e Bisschop van Roermond.

Limburgs Jaarboek 8,1902 dl 2

Wolters, M.J.

Récherches sur l'ancienne avouerie de la ville de Ruremunde et sur les familles de Vloderop et de Cortenbach.

Gand 1855