Verwarring op de markt.

Donderdagmiddag 4 november 2004.
Bij de reconstructie werkzaamheden op de markt werden restanten gevonden van ?.
We weten het niet, in ieder geval de restanten van een fundament van iets dat op geen enkele oude kaart van Roermond voorkomt. (Dus van vóór 1500). Een fundament van mergelsteen, te dik voor een woonhuis, passend bij een voornaam gebouw van de Stad.Misschien de Lakenhal, zoals in Erklenz op de markt. Men weet het nog niet. In ieder geval wij houden u op de hoogte.