Hoofdpagina

 

 

 

L.S.,

 

Net als het deel over de 16e eeuw, zal dit deel over de 17e eeuw handelen over oorlogen, pestepidemieŽn, wťťr een grote stadsbrand, Roermond als hoofdstad van het Overkwartier-Gelre en zijn rol in het Europese strijdtoneel, en natuurlijk, niet te vergeten, de gevolgen voor de gewone burger in dit alles.

Zo werd Roermond zelfs een keer gegijzeld door muitende troepen; in 1632 veroverd door Staatse troepen, waarna in 1637 de Spanjaarden weer met vlag en wimpel binnen gehaald werden; diverse malen getroffen door aardbevingen; continu met allerlei legers belast, die natuurlijk aan onderdak en aan voedsel geholpen moesten worden. Maar ook werd Roermond regelmatig met hoog bezoek "vereerd", waarvoor de stad zelf de kosten moest dragen.

Gelukkig was er een einde gekomen aan de 80- en 30-jarige oorlog, maar werd het Overkwartier wel definitief gescheiden van de drie andere kwartieren van Gelre.

Na de 2e grote stadsbrand en de vele pestepidemieŽn waren er zo veel burgers de stad uitgevlucht dat de magistraat er alles aan moest doen om nieuwe burgers te werven, en werden er allerlei bouwmiddelen ter beschikking gesteld om de stad weer op te bouwen. Maar ondanks dit alles stagneerde de groei van Roermond en is het deze rampen nooit meer echt te boven gekomen.

Zoals u ziet was er niet veel veranderd sinds de 16e eeuw!Positieve ontwikkelingen zijn er natuurlijk ook te melden: zo waren er in 1613 de lŠŠtste grote heksenverbrandingen, werd er een JezuÔetenschool opgericht en zelfs een kindertehuis gesticht. Er kwamen betere brandpreventiemaatregelen, en kwam er met de nieuwe "Stad- en Landrechten" een betere, eenduidige rechtspraak.

Maar wat mij bij alle gebeurtenissen het meest opviel was dat de bevolking, ondanks alle economische en sociale problemen, altijd in was voor een feestje: de magistraat moest telkens weer verordeningen uitvaardigen tegen het stoken van feestvuren, het vieren van carnaval, het "gijzelen" van bruidspaartjes en andere uitspattingen. (Waar de bevolking zich dus niets van aan trok!) En ook de jeugd had zo zijn eigen ondeugende pleziertjes. Was dit een methode om met alle angsten, onzekerheden, en doorlopende veranderingen te kunnen omgaan?

Charlotte Ruys-Janssen