Hoofdpagina

 

 

 

Literatuurlijst:

"Atlas bij de Wereldgeschiedenis" Sesam, Bosch en Keuning Baarn 1965
"Catalogus Aardbevingen in Nederland" KNMI 179-1992 DoorDrs.G.Houtgast
"De opening van het Praalgraf Munsterkerk 1699" De Maasgouw 1977 Door G.Venner
"Der Kahlenberg" Door Guido Panek, Wenen 1952 Immaculata-Archiv
"Gedenkboek Roermond 700 jaar" div.auteurs, Romen en Zonen Roermond 1932
"Genealogie v.h.Vorstenhuis Nassau" Door Dr.A.W.E.Dek, 1970
"Geschiedenis van de beide Limburgen II" Door Prof.Dr Jappe Alberts
"Handboek voor de Geschiedenis van Limburg" Door Dr.P.J.H.Ubachs
"Handelingen van de Magistraat 1596-1696" Door A.F.van Beurden,1903
"Het praalgraf v.Gerardus graaf v.Gelder" Publications nr 14-1877 Ch.Creemers
"Kroniek der Stad Roermond van 1562-1638" Door Friedrich Nettesheim
"Limburgs Verleden II" GAR 32GS55
"Marcus d'Aviano" Spiegel van Roermond, Rura 1997, Prof.Dr.Peter Nissen
"Prisma Kalendarium." Prisma, Het Spectrum Utrecht 1995
"Res Gestae" GAR"Roermonds Ontwikkelingsgang." Door A.F.van Beurden,1915
"Roermond stad met verleden" Door Drs.J.G.C.Venner
"Roermond Vroeger en Nu." Door Baron van Hövell tot Westerflier
"Stadsbrand" Diverse publikaties in De Maasgouw van 1880 blz359 en 1883 blz872
"The Catholic Encyclopedia" op Internet.
"Verdrachsboek der stad Roermond 1574-1656" Door A.F.van Beurden,1908