Hoofdpagina

 

INDEX:

   
       
  GEBEURTENISSEN    

Aardbeving

1601-1640-1692-1699

Oorlog, 80 jarige

1606-1648

Beleg

1632

Pest

1600-1605-1608-1615-
1616-1624-1628-1634-
1635-1666-1679

Bestand, 12 jarig

1606-1608-1619

Roermond Staats

1632-1633-1637

Christoffel wordt Kathedraal

1661

Stadsbrand II

1665

Gegijzeld

1604

Successie oorlog

1700

Gulicksche Oorlogen

1610

Treves

1608-1621

Heksen

1613

Vastenavond

1644-1654

Hoog bezoek

1602-1603-1611-1627-1674-1687-1692

Vrede van Munster

1648

Marcus d'Aviano

1681

Vrede van Rijswijk

1697

Oorlog, 9 jarige

1688-1697

Vrede van Westphalen

1648

Oorlog, 30 jarige

1618-1648

 

 


 

LEGERS:

   

Duits

1600

Napolitaans

1601

Frans

1635-1668

Spaans

1621-1627-1637

Iers

1622

Waals

1618

Muiters

1604

 

 


 

BINNEN ROERMOND:

   
 

KERKEN & KLOOSTERS:

   

Carthuisers

1632-1665-1671

Minderbroeders

1609-1622-1662-1665-
1675-1676-1692-1692

Cellenbroeders

1666

Moederkerk

1614-1644

Clarissen

1628-1665

Munster

1627-1632-1665-1674-
1675-1678-1699

Cruijsbroeders

1632-1676

O.L.V. In 't Zand

1610-1665

Godsweerd

1665

Parochie kerk

1664-1679

Grote kerk

1694

Penitenten

1667-1683

H.Geestkerk

1632-1659-1665-1667

Predikheren

1655

Jezuïten

1657-1665-1676-1691

Recollecten

1632-1662

Kathedraal

1615-1616-1620-1632-1659-1661-1662-1663-1664-1669-1692-1696

St.Christoffelkerk

1661

Kloosters

1690

St.Josephkerk

1683

Mariagarde

1674

Ursulinnen

1646-1665-1683-1694

Maria Wee klooster

1665

 

 


 

POORTEN & TORENS:

   

Bress

1605-1632-1651-1658

Opperpoort

1622

Brugpoort

1605-1622-1632-1657-1692

Polvertoren

1656-1665

Craenpoort

1605-1656-1661-1666-1667-1673

Poorten

1689

Duisterepoort

1621

Scheuerstein

1605

Exterentoren

1600

Schewensteyn

1658

Ezelspoort

1603-1605-1621-1667-1673-1677

Speulpoort

1605

Grauwentoren

1601-1605-1614-1616-1617-1666

Stads-muyren

1604

Halfmaanken

1658

Stads-vesten

1673

Hoogentoren

1602

St.Cornelistoren

1658

Kattentoren

1600-1603-1605-1658-1662-1665-1683

St.Janspoort

1600-1605-1622-1656-
1658-1661-1665-1667-
1673-1694

Leegemuur

1658

Swartbroeck/Zwartbroek/ Swartbroekerpoort

1605-1622-1632-1665-
1692

Meulentoren

1673

Venloschepoort

1673-1696

Muurkenspoort

1605-1622-1658-1678

Visserstoren

1602

Nielderpoort

1605-1622-1629-1632-1658-1673

Wallen

1674

O.L.V.poort

1673

 

 

 

 

MOLENS:

   

Carthuysermeulen

1600

Tielenmeulen

1600

Cloistersmeulen

1600

Vollmeulen

1600

Martelsmolen

1600

Windmeulen aan de Exterentoren

1600

Onderstemeulen

1600

Watermolens

1643

Rosmolen

1620

Wondels molen

1600

 

 

STRATEN:

   

Bekkerstraat

1657

Minderbroederstraat

1665

Broodbongard

1676

Munsterstraat

1620-1667

Crevelgraaf

1624

Neerstraat

1609-1660-1692

Godsboomgaard

1624-1625-1666-1670-1679-1695

Olystraat

1665

Jezuïtenstraat

1611

Schuitenberg

1672-1674

Lombartstraat

1611

St.Jansstraat

1611-1625

Luifelstraat (leuve)

1601-1666

Swalmerstraat

1678-1694

Markt

1601-1615-1632-1660-1666-1681-1690-1692

Varkensmarkt

1692

Meelwaag

1619

 

 


 

DIV:

   

Abdij

1665

Melaatsen

1600-1628

Accijnzen

1690

Nassau-Siegen

1683-1684-1686-1691
1693-1699

Apothekers

1671

Noenhof

1665

Arbeiderslonen

1638

Ophaalbruggen

1671

Barrière Traktaat

1697

Orgel

1679

Beyaert

1664

Paardenmarkt

1692

Bodenlonen

1610

Paspoorten

1632

Brouwgebouwen

1690

Pesthuis / Pesthuisjes

1624-1625-1670-1679

Brouwhuis

1695

Praalgraf

1699

Brug

1627

Pompen en Putten

1654-1661

Bussenhuis

1619

Protestanten

1632

Cambre mi-partie

1648

Raadhuis

1678

Cruys / Cruijts / Kruis

1657-1678-1683-1692

Regiment van Bay

1692

Cruisgriend

1632

Regiment van Loraynen

1692

Curassiers

1694

Republiek

1632-1648

Den Cuyer op den Toeren

1605

Scheurbuik

1669

Draak / Draeck

1680

Schrijnwerkers

1677

Fossa Eugeniana

1627

Schutterij

1622

Gasthuis

1600-1624

Smeden-ambacht

1677

Gereformeerden

1691

Spaans

1637

Geschut

1606

Stad-en Landsrechten

1619

Gevangenis

1678

Stads-bibliotheek

1613

Gouverneurshof

1692

Stadhuis

1606-1610-1633-1652
1657-1678-1681

Granen

1684-1685

Stadsreus

1680

Grote Verbond

1688

Statenbond

1648

Gulden Vlies

1683

Staten Generaal

1677

Hatenboer

1601-1615

St.Christoffel

1608-1680

Herberg Den Eenhoorn

1620-1625

St.Christoffelbeeld

1662-1663-1664

Herberg Den Emmerick

1660

Stenen Brug

1603

Herberg Den Gouden Leeuw

1609

St.Franciscus (wachthuis

1605

Herberg De Moriaen

1603

St.Joris-gasthuis

1600-1603

Herberg De Peerboom

1603

St.Joris-kapel

1632

Holtgriend

1615-1666

Strafezel

1632

Hoogschoor

1666

Tol

1686

Hoordewel

1632

Turken

1671-1681

Huis Den Leeuw (Markt)

1615

Uurwerk

1688

Huis 't Golden Hooft

1654

Veer

1676

In de Voerstadt

1605-1620

Verenigde Provinciën

1688

Jesuitenschool

1600-1610

Vleeshouwers-banken

1654

Klokken

1695

Vleeshuis

1615-1678-1696

Kruisgrindt

1601

Voogtsgriend

1615

Liga van Augsburg

1688

Weeshuis

1649

Maas

1601-1625-1627-1635-1648-1666

Zwemmen

1684

Marketentsters

1695

Zwitsers-kwartier

1692

Marktschip

1688

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSOONSNAMEN:

 

 

A, Mathys van

1622

Clant, Jhr.

1681

Abts, Adam

1662

Cnops, Peter

1692

Aelmans, Hendrick

1616

Cocx, Dederick

1615

Aerschot, Hertog van

1603-1622

Coeninck, Hendrick

1615

Aerschot, Jan van

1692

Coex, Dierick

1615

Agourto, Don Antonio

1682

Coloma, Don Christopher

1622

Aldenhoven, Frans van

1600

Conflans, Markies

1677

Ameren, Merten van

1654

Cordua, Don Gonzales de

1622

Arragon, Admirant van

1602

Cornelio, Bernardo

1602

Aumale, Ducq D'

1602

Craenheck, Andries

1615

Aviano, Marcus D'

1681

Craenwaers, Peter

1654

Baerl, Jonker

1602

Creemers, Frans

1625

Baerel, Juffr.

1622

Cremers, Frans

1632

Balançon, Baron van

1627

Creyarts, Gerard

1622

Balbazes, Markies de los

1606

Creyartz, Gerardt

1615

Bammelroy, Peter

1640

Croix, Jeronimo Decio de

1632

Barlaymont

1600

Cruchten, van

1602

Bazel, Peter van

1671

Cruchten, Merten van

1692

Beckers, Peeter

1654

Cryijsbergen, Dirick

1692

Bedmar, Markies de

1692

Cuenas, Kardinaal de la

1627

Behr, Johan

1602

Custers, Dirick

1611

Beieren, Hertog van

1692

Cuypers, Pierre

1699

Beieren, Maximiliaan van

1692

Daelenbroeck, Heer van

1678

Belle Rohr, Kolonel

1674

Daelmont, Kapitein

1622

Bentinck, Maarten

1621-1622

Daem, Burgemeester

1627

Bentinck, Wilhelm

1600-1601

Dandelot

1627

Bentivoglio, Guido

1611

Dart, Burgemeester

1627

Bergh, Frederick van den

1602-1611

Delcan, Capitein

1632

Berge, Gerardt van den

1615

Dellafaille

1627

Bergh, Gravin van den

1678

Dericks, Thomas

1662

Bergh, Hendrick van den

1602-1609-1611-1622-1628-1632

Dijckvelt, Baron van

1692

Bergh, Herman

1602-1603

Doria, Jan Baptist

1615

Berghe, Dirick van

1600

Dost, Bernard

1601

Berhen, Jonker

1632

Douven, Gerard

1662-1663

Bisschop, Arnold

1620

Doxona, Ducq

1602

Bitot, Gouverneur

1665

Dulcken, Goissen van

1635

Blienbeeck, Heer van

1627

Dulcken, Gossen van

1637-1649

Bonjeau, Jan

1692

Dupree, Schepen

1680

Bors, Postmeester

1692

Duufkuill, Joost

1600

Bosman, Burgem.Peter

1627-1632

Duytsch, Jan

1625

Bossche, J van den

1681

Elmpt, Daniel tot

1627

Bourbon, Marie Louise de

1689

Elmpt, Hans Hendrick

1627

Boven, Michel van

1693

Elteren, Heer van

1625

Brabant, Margaretha van

1699

Engeland, Koning van

1697

Braetz, Christoffel

1615

Esclabecq, Baron D'

1620

Brandenburch,Markgraaf v

1622

Esterres, Graaf D'

1627

Brederode, Boswert van

1632

Farnese, Alexander

1680

Bree, Raedsheer

1632

Febru, N. le

1695

Bree, G.van

1699

Ferdinand, Landvoogd

1633-1637

Bree, Tilman van

1615-1619

Ferdinand III

1647

Bress, Hendrick

1632

Fere, Comtesse de la

1627

Bresy, Maarschalk

1635

Filips II

1606-1619

Brochar, Simon

1622

Filips III

1621

Broecke, Jan van den

1615

Filips IV

1621-1628-1665

Bronckhorst, Capitein

1632

Fontenoy, Graaf van

1603-1604

Bruggen, Cuyp van

1600

Fort, Ambrosius de la

1669

Bruijn, Henricus Lamb.

1649

Frias, Iñigo, Hertog van

1668

Brunninckhausen,capitein

1632

Frontenoy, Kapitein

1622

Butken, Burgemeester

1615

Fuenmajor, Mre de camp

1692

Bucquoy, Graaf van

1603

Fuensaldaigne, Graaf van

1656

Calvart, Capitein Lenin

1632

Gamelera, Graaf van

1627

Campen, Johan van

1606

Geleyn, Heer tot

1627

Cantudo, Majoor

1674

Gelre, Gerard van

1699

Caraccioli, Leonardo

1632

Gillis, Entjen

1613

Caracena, Markies Luis

1658

Giskens, Jan

1678

Carisius, Jacob

1616

Gomes, Ochoa

1622

Carpentier, Capitein

1632-1637

Grammaije, Ido

1610

Castañaga, Markies de

1687

Grana, Markies van

1682

Castel Rodrigo,Francisco

1664

Graus, Gerard

1620

Castel Rodrigo,Manuel de

1644

Groebeeck, Baron de

1674

Castro Rodrique, Don

1665

Grommers, Beel

1625

Castro, Jacobus a

1611-1632-1635

Grongnart, Mr.Bock

1664

Charles, Jan

1664

Gruter, Gerart

1670

Charnhem, Kolonel

1674

Hacken, Geertruij

1614

Cicoigna

1601

Hackhuyzen, Mr.Tilman

1663

Haegen, Johan Frederik

1619

Nassau,Frederik Hend.van

1627-1632-1647-1648

Halsz, Mewis

1601

Nassau, Johan van

1625

Hannover, Hertog van

1690

Nassau, Maurits van

1606

Heggen, Willem van der

1615

Nassau, Philips van

1632

Heijligers, This

1691

Nassau, Prins van

1683

Helden, Lins van

1692

Nassau-Siegen, Vorst van

1683-1684-1686-1691-
1692-1696-1699

Hillen, Juffr.

1622

Nativité, Agnes de la

1646

Hillenrae, Heer van

1627

Nederhoven

1608

Hillenraedt,Vrijheer van

1678

Nissen. Prof Dr Peter

1681

Hinsbergen, Johan van

1627

Nympho, Jeronimo

1622

Hoeffs, Jonker

1615

Nympho, Octavio

1622

Hoeft, Arnold

1615

Odenhoven

1654

Hoensbroeck, Baron de

1662

Oever, Ecken van

1615

Hoensbroeck, van

1627

Oist, Jan van

1622

Holtbecker, Schepen

1622-1632

Oldenhoven, Frans van

1600

Holtman, Hillebrandt

1625

Olivares

1628

Hompesch, Johan

1613-1619

Ool, Meester Jan van

1613

Hoogstraten, Graaf van

1627

Oostenrijk, Albertus van

1600-1602-1603-1621

Hornes, Graaf de

1692

Oostenrijk, Isabella van

1621-1627-1632-1633

Horpusch,Johan Arnold v.

1615

Oostenrijk, Juan van

1656

Horpusch, Jonker

1622

Oostenrijk,Leopold Wilh.

1647

Horst, Heer zu der

1627

Oostenrijk, Maria Anna v

1696

Houtgast, Drs.G.

1601

Oranje, van

1632-1633-1635-1648

Hoven, Jan van

1627

Oranje-Nassau

1683

Huijbrechts, Jurien

1600

Orsoy, Gouverneur

1632

Hullen, Paulus

1605

Osoria, Don Francisco

1671

Ignatius, Sint

1627

Ovel, Arture

1622

In de Sterre, Maeyken

1672

Padilla, Juan

1671

Ingen Esch, Mewis

1692

Pagano, Electo Fabio

1604

Isichrae, Gerardus

1610

Palant, de

1627

Isinghien, Prins d'

1665

Parma, Hertog van

1680

Janssen, Conrard

1620

Paus Paulus V

1611

Janssen, Herman

1671

Paus Urbanus VIII

1611

Janssen, Jacob

1640

Pauw, Raadspensionaris

1632

Janssen, Jan

1696

Peeterschot, Hans

1696

Janssen, Nicolas

1653

Philippi, Pater

1664

Janssens, Herman

1677

Philips IV

1637-1656

Jonge, Baron de

1674

Poeyn, Raadsheer

1694

Joseph, Broeder

1662-1663

Pollart, Frans

1637

Jurgen, Hans

1632

Porcelen, Peter van

1692

Kannegieters, Dirick

1692

Portmans, Advocaat

1695

Karel II

1665-1692-1700

Pratanus, Franciscus

1632

Karel V

1619

Prè, Caspar du

1619

Kelleners, Matthijs

1677

Preston, Thomas

1622

Kerckhoven, Raadsheer

1635

Prettano, Pater

1632

Kessel, Jan van

1615

Prijlmeijer, Heer

1692

Kessell, Jasper van

1600

Puget, Isabella C.E.du

1683

Keurvorst

1692

Pylandt, Lodewick

1611

Kochs, Gerardt

1606

Queva, Kardinaal

1627

Lamotterie, Colonel de

1611

Queve, Don Mendo de la

1622

Lasso, Rodrigo de

1602

Raele, François

1622

Leden, Baron van

1625

Raemaekers, Jan

1692

Lenssen van Well, Johan

1688

Randach, Peter

1692

Lerop, Jan van

1654

Randtwijck, Ritmeester

1632

Ligne, Prinses de

1683

Rasiga, Stephanus

1688

Lobbrich, Tilman van

1600

Raven, Jonker

1632

Loijen, Lennart

1692

Reu, Graaf de

1692

Louis XIV v.Frankrijk

1688-1697

Reyngraeff, Hopman

1601

Maen, Burgemeester in de

1622

Rhede, Nelis van

1615

Maldt, Reynken op 't

1615

Ribaucourt, Coronnel

1632

Manderscheidt, Gravin v.

1681

Richardot

1602

Mansfelt, Graaf van

1622

Riet, Weduwe van

1677

Mantua

1606

Rohe

1606

Maranay, Markiezin de

1627

Roma, Carolo

1632

Melart, Guilelmus

1610

Romrodt, Kapitein

1622

Melo, Francisco de

1641

Roosen, Joost

1635

Milan, Graaf de

1692

Roubracht, Capitein

1692

Moeits, Licentiaat

1627

Royen, Peter

1615

Moeitz, Schepen

1632

Rijckenroij

1615

Moerbeeck, Markies van

1674

Rijckenroy, Johan

1637-1638

Monterey, Juan Graaf van

1670

Ryckenroy, Werner van

1632

Montmorency, de

1627

Salisar, Graaf van

1622

Morbeek, Markies van

1674

Salm, Prins van

1672

Moriaen, Tijs In den

1654

Sauteland

1611

Moriensart

1602

Schaden, Johan

1622

N., Caspar

1656

Scheijven, Peyburgemeest

1651

Nassau, Ernst Casimir

1632-1683

Scheijven, Jan

1600

Schepens, Jan

1654

Wessem, van

1611-1622

Schepers, Gerardt

1615

Wessem, François van

1692

Schin, Gerard van

1611

Wessem, Johan van

1671

Schönborn, Kardinaal

1681

Widman, Hans

1623

Schwartt, Henrich

1600

Willem II

1648

Segers, Seger

1692

Willem III

1688-1697

Serre, Gravin de la

1683

Willems, Gootsen

1669

Severen

1615

Wissem

1625

Siel, Peeter van

1632

Woldenborch, Luitenant

1632

Sijben, Stoffer

1654

Wolfs, Mathijs

1614

Sivré

1602

Wyher, Driess op den

1632

Smidts, Hendrick

1622

Zittert, Tryntje van

1613

Smitsen, Adolph van der

1615

Zoutelande, Kapitein

1671

Sobieski, Johannes

1681

 

 

Solre, Graaf van

1603

 

 

Spanje, Koning van

1690

 

 

Spanje, Koningin van

1689

 

 

Spay, François de

1680

 

 

Spee, Johan

1674

 

 

Spee, Maria

1649

 

 

Spinola,Markies Ambrogio

1600-1604-1606-1622-
1623-1625-1627-1628

 

 

Spinola, Augustin

1622

 

 

Spinola, Aurelio

1609

 

 

Staveren, Wachtmeester

1615

 

 

Stocx, Willem

1692

 

 

Stoffels, Areth

1692

 

 

Straesborch

1632

 

 

Straesborch, Anna van

1622

 

 

St.Jean, Baron van

1622

 

 

Stijns, Schepen

1632

 

 

Subricq, Barones van

1683

 

 

Surdin, Markies de

1622

 

 

Swaemen, Geurt van

1654

 

 

Swaenenbergh, Johan van

1620

 

 

Swinnen, Anthoin

1696

 

 

Symons, Lennardt

1692

 

 

Tegelen, Dirck van

1600

 

 

Thoor, Mathijs van

1692

 

 

Thorn, Abdis van

1681

 

 

Thiron, Graaf van

1622

 

 

Timmerman, Peter

1602

 

 

Tits, Jan van

1692

 

 

Tongeren, Peter van

1654

 

 

Tour et Taxis,Prins dela

1692

 

 

Tuijters, Teunis

1600

 

 

Turffkuijl, Lodewick

1614

 

 

Uffelt, Lenart van

1662

 

 

Uijtten Bonten Os

1654

 

 

Uwens, Kanselier

1619

 

 

Valazquez

1625

 

 

Valburgh, Jan

1632

 

 

Vallen, Mathijs

1686-1692

 

 

Vallen, Peyburgemeester

1696

 

 

Vaudemont, Hertog van

1635

 

 

Verreycken

1603

 

 

Verreyken

1627

 

 

Ververs, Herman

1692

 

 

Villa-Hermosa, Hertog v.

1675

 

 

Vinckenius, Hermanus

1694

 

 

Virago

1609

 

 

Visconti, Graaf Octavio

1627

 

 

Vissers, Jacob

1692

 

 

Vleijschhouwers, Gelis

1654

 

 

Vlodrop, Hendrick van

1692

 

 

Vogels, Johan

1615

 

 

Vondel

1632

 

 

Vooren, Lambert van de

1669

 

 

Vossen, Abel

1692

 

 

Vossen, Jan

1692

 

 

Vosterman

1606

 

 

Vosterman, Burgemeester

1622

 

 

Vosterman, Renier

1615

 

 

Warfusée

1632

 

 

Weerd, Heinrich van

1600

 

 

Weidman van Strassburg

1601

 

 
       
 

PLAATSNAMEN:

   

Aen de Capelle

1661

Maaseik

1610-1649-1663-1665-
1666-1678-1699

Aengenbroeck (= Gebroek)

1690

Maasniel

1615-1632-1679-1690

Aken

1610-1625-1663-1665-
1666

Maastricht

1601-1610-1622-1632-
1637-1640-1649-1666-1692

Amsterdam

1640-1692

Madrid

1625-1628-1648

Antwerpen

1610-1627

Mechelen

1610

Arnhem

1619

Melick

1654

Asselt

1678

Middelburg

1692

Aviano

1681

Milaan

1606-1628-1671-1688

Beieren

1688

Montfort

1610-1616-1627-1633-
1648-1665-1674-1678

Bohemen

1623

Munster

1648

Bommel

1686

Namen

1696

Boxmeer

1640

Neuss / Nuijs

1610

Brabant

1632-1635

Nijmegen

1610-1640

Brandenburg

1688

Ohe en Laak

1648

Breda

1625-1692

Ool

1613-1690

Broekhin

1661-1679

Opper-Gelre

1683

Brussel

1610-1632-1648-1663-
1666-1683-1692

Op gen Broeck

1661

Caesarea

1627

Over-kwartier

1627-1632-1637-1648-
1668

Crickenbeck

1665

Palts

1622-1688

Cruchten

1665

Randeraede

1605

Daelenbroeck

1610-1678-1692

Rekken

1692

Den Haag

1632

Rhijn

1627

Diest

1604-1627

Rhijnland

1688

Dordrecht

1676

Rijnberg /Rijnberck

1627-1632

Drente

1640

Roevers-Heide

1627

Duitsland

1648

Rolduc

1692

Düren

1640

Roosendaal

1627

Düsseldorf

1676

Roosteren

1666

Echt

1620-1681

Savoyen

1671-1688

Elmpt

1610

Scherpenheuvel

1608-1627

Engeland

1688

's Herenbergh

1610

Erckelens

1610

's Hertogenbosch

1603-1610-1692

Frankrijk

1611-1618-1632-1648-
1688-1697

Sittard

1610-1627-1646

Gelderland

1648

Spanje

1621-1628-1632-1648-
1665-1688

Gelre / Geldern

1610-1613-1627-1632-
1648-1665-1666-1692

Stevensweert

1632-1648

Gennep

1622

Stockum

1610

Genua

1606

Straelen

1610-1613-1627-1632-
1665-1692

Grave

1610

Susteren

1610

Groningen

1681

Swalmen

1602-1613-1676

Gulick

1610-1613-1622-1642-
1661-1666

Tienen

1666-1692

Habsburg

1618-1648

Unterwaldner Alpen

1601

Halberstadt

1622

Utrecht

1640

Hannover

1688

Venlo

1601-1602-1610-1620-
1622-1625-1627-1632-
1635-1637-1640-1665-
1666-1681-1692

Hasselt

1649

Venetië

1681

Heerlen

1692

Viersen

1681

Heinsberg

1610

Vucht

1610

Heringen

1613

Wachtendonk

1610-1665

Herten

1690

Walbeeck

1627

Hillenraedt

1678

Wassenbergh

1610-1611-1613

Holland

1640

Weerdt, de

1661-1677

Horn

1615

Weert

1610-1661

Kahlenberg

1681

Well

1688

Kerckhoven

1621

Wenen

1681-1688

Kessel

1604

Wessem

1601

Keulen

1610-1627-1632-1640-
1681-1688

West-Urner Alpen

1601

Landen van Overmaas

1648

Zeeland

1640

Leeuwen

1661-1690

Zweden

1648

Leuven

1683-1699

Zwitserland

1601

Luik

1610-1620-1661-1688