Hoofdpagina

 

 

L.S.,

Waarom een Kalendarium van Roermond ?
Het antwoord is heel eenvoudig: Het bestond nog niet !

Er is al veel geschreven over bepaalde gebeurtenissen in Roermond in de 16e eeuw : Over de 1e Stadsbrand; over de Moord op de Carthuizers; beknopte boeken over de geschiedenis door de eeuwen heen; of zeer uitgebreide studies waarbij je het totaal-overzicht makkelijk kwijt raakt. Toen ik een overzicht wou hebben om, ten behoeve van mijn Kwartierstaat, een tijdsbeeld te maken over mijn voorouders in de 16e eeuw, bleek er niet zoiets te bestaan. Dus moest ik die data zelf samensprokkelen uit de diverse boeken en aktes in het archief in Roermond. Het doel dat ik mij gesteld had bleek een immense opgave, en maanden speurwerk !

En met alleen de geschiedenis van de stad Roermond was ik er ook nog niet: Roermond als hoofdstad van het Overkwartier Gelre, werd regelmatig betrokken bij het Europese strijdtoneel ! Dus de politiek van de strijdende partijen was ook belangrijk om de gevolgen daarvan voor Roermond te begrijpen !
Sommigen zullen misschien vragen wat de gewone burgers in en om Roermond daar van merkten ? Roermond als hoofdstad van het Overkwartier Gelre was strategisch gezien een belangrijke grens-plaats. Dus de stad werd zwaar belegerd en vaak aangevallen door de diverse partijen. De bevolking moest daarvan de lasten dragen: inkwartieringen en het onderhoud van de soldaten, hun paarden en gevolg. De bevolking óm de stad, zoals die van Maasniel, Asenray, Leeuwen, Herten, Merum en Ool, werden belegerd door de aanvallende of doortrekkende troepen, die rovend, plunderend en brandschattend rond trokken. Oogsten werden geplunderd of vernield, en het vee werd in beslag genomen. Telkens werden er vanuit Roermond ook rooftochten georganiseerd om te provianderen. De Reformatie en Contrareformatie gingen ook niet ongemerkt aan de bevolking voorbij. En zo staan er nog vele voorbeelden in dit Kalendarium. En maar niet te spreken over de vele Pest-epidemien die er in de stad uitbraken !
Dus als er in dit Kalendarium vele „wereld-gebeurtenissen“ vermeld staan, zijn die nodig geweest om een beter beeld van Roermond in de 16e eeuw te krijgen.

Toen er van diverse kanten het verzoek kwam om een exemplaar van dit Kalendarium, heb ik maar besloten dit te publiseren. Zodat mensen die een totaal-beeld van Roermond in die tijd willen hebben, niet meer máánden hoeven te zoeken om alles bij elkaar te krijgen. Dit boek is natuurlijk lang niet compleet, maar levert wel in grote lijnen, in chronologische volgorde, een overzicht van de gebeurtenissen in en om Roermond. 

Charlotte Ruys-Janssen