Spuelpoort

Gaf toegang tot de
wasplaats voor de
lakennijverheid