H. Geestkerk

Hier lag de voormalige Kathedraal,
de H. Geestkerk,
op de hoek van de H.Geeststraat
en de Munsterstraat.
Werd tot kathedrale kerk bestemd voor de eerste bisschop, Wilhelmus Lindanus. Was kerk van de hospitaalbroeders van de H. Geest vanaf de 13e eeuw. In 1361 werd het Kapittelkerk voor uit St. Odilienberg gevluchte kapittelheren.
De kerk werd in 1821 afgebroken.