Hoofdpagina

 


 

Historisch Platform Roermond

 

 

 

Historisch Platform Roermond

Roermond is een stad met een rijk verleden. dat hoeven wij u als, historisch geïnteresseerde, niet te vertellen. Velen houden zich dan ook bezig met lokale geschiedenis, individueel of in het verband van een (werk)groep, genootschap, stichting of vereniging. Echter, interessant lopend onderzoek is vaak alleen bij insiders bekend, omdat men onbewust enkel in kleine kring vertelt waar men mee bezig is. Zo kan het gebeuren dat mensen vanuit verschillende achtergronden aan verwante onderwerpen werken, maar elkaar of elkaars onderzoeksgebied niet kennen. In plaats van elkaar aan te vullen en te stimuleren, wordt het wiel twee maal uitgevonden of mist men relevante informatie.

Het is daarom een goede ontwikkeling wanneer (amateur)historici die zich bezighouden met de lokale geschiedenis en ontwikkeling van Roermond en omstreken in groter verband kennis kunnen maken met elkaar en elkaars interessegebieden. Derhalve hebben wij het initiatief genomen tot de oprichting van een Historisch Platform Roermond. Dit platform is met nadruk geen genootschap of vereniging, maar een open ontmoetingsplaats die de mogelijkheid biedt om ideeën uit te wisselen, onderzoeksvragen voor te leggen en samenwerkingsverbanden te initiëren. Een plaats waar ruimte is voor discussie, presentatie en initiatieven op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis op verschillende terreinen en niveaus.

De doelstelling van dit platform is tweeledig. Enerzijds willen wij door middel van halfjaarlijkse bijeenkomsten een gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten en te informeren. deze ontmoetingen dragen niet enkel het karakter van een lezing of vergadering; naast informatie en presentatie zal er veel ruimte zijn voor uitwisseling en discussie. Anderzijds wil het platform een profiel samenstellen van een ieder die zich bezighoudt met de lokale geschiedenis.

De stuurgroep Historisch Platform Roermond.

De stuurgroep van het Historisch Platform Roermond is sinds 2003 het Gemeentearchief Roermond met samenwerking van het www.historieroermond.nl

Kontaktadres:
Gemeentearchief Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Per e-mail:
gemeentearchief@roermond.nl