Hoofdpagina

HPR

 

Historisch Platform Roermond
is te gast bij
www.historieroermond.nl

 

 

 

Bibliografie Historie Roermond.


Roermond krijgt een nieuwe bibliografie met artikelen en boeken die te maken hebben met de geschiedenis van de stad. De bibliografie, naar schatting duizenden titels lang, zal het werk van de geschiedschrijvers aanzienlijk vereenvoudigen. De bibliografie moet binnen enkele jaren voor iedereen toegankelijk zijn via het internet.
Het Historisch Platform Roermond werkt op dit moment aan het historisch overzicht. De laatste bibliografie van 1943 is sinds de verschijning ervan niet meer bijgehouden. Historici, amateurs en professionals, hebben wel eigen lijstjes gemaakt, maar die zijn nooit bij elkaar gezet en bovendien niet openbaar toegankelijk.

De thema's in de bibliografie variëren van de oudheid tot de moderne geschiedenis, van de economie tot kunst en cultuur. Dankzij de bibliografie hebben historici straks veel sneller hun informatie bij elkaar; die waarschijnlijk ook completer zal zijn.

De bibliografie is een van de initiatieven die het platform het afgelopen jaar heeft genomen. Onder de vlag van het platform hebben een aantal professoren en hoogleraren begin vorig jaar hun krachten gebundeld met circa veertig amateurhistorici. Inmiddels zijn drie werkgroepen opgericht waarin deskundigen informatie uitwisselen en samenwerken. Een daarvan houdt zich bezig met de bibliografie. Een tweede groep maakt op dit moment een monumentenlijst in Roermond, aangevuld met publicaties die hierover zijn verschenen in het verleden.

Tenslotte is er een werkgroep voor kunst en cultuur, die bezig is om een grote tentoonstelling op te zetten rond de Caroluskapel en de omliggende kantoren van het bisdom. De expositie zal in 2006 of 2007 worden geopend, verwacht R. Dückers van het platform. Dezelfde groep werkt aan een permanente tentoonstelling over Roermond in de Middeleeuwen. De expositie komt in de Rattentoren waar het publiek in de zomer elke zondag terecht kan, zoals nu ook het geval is. Op de bovenste verdieping van de rattentoren staan momenteel twee maquettes van de stad.