IV Minderbroederskerk i.p.v. Munsterkerk

Het relikwie komt hoogst-waarschijnlijk niet uit de Munsterkerk,
zoals wij eerst aannamen, maar uit de Minderbroederskerk!

Toen ik me in “De Da Vinci Code van Roermond” (2005) afvroeg hoe deze vlecht in Roermond gekomen kon zijn, ging ik eigenlijk automatisch uit van de Munsterkerk, omdat die in opdracht van de graaf van Gelre was gebouwd. (Die dit relikwie meegebracht kon hebben toen hij op kruistocht was geweest).
Maar wat blijkt: de Minderbroederskerk (en het klooster) was gebouwd op een grondstuk dat de graaf van Gelre in 1307/08 aan de Minderbroeders had geschonken om hun klooster op te kunnen richten. Dus er bestond wel degelijk ook voor déze kerk een link naar de graaf van Gelre!
En toen we ons iets meer gingen verdiepen in de geschiedenis van de Minderbroederskerk realiseerden we ons pas dat het hoofdaltaar van de Minderbroederskerk gewijd was aan Maria Magdalena (en niet aan Maria zoals abusievelijk wel wordt vermeld) en het klooster ook wel Maria Magdalena-klooster werd genoemd!Conclusie:
Maria is de patrones van de Munsterkerk.(samen met St Bernardus als patroon). De patrones van de Minderbroederskerk is Maria Magdalena (samen met St Nicolaas als patroon). Dat het relikwie uit de Minderbroederskerk kwam ligt dus meer voor de hand dan dat het uit de Munsterkerk kwam.