De Da Vinci Code van Roermond…
Door Ch.Ruijs-Janssen.

Bij het lezen van deze titel zullen er wel lezers zijn die schrikken maar ik kan u geruststellen: Dit verhaal over de Da Vinci Code in Roermond is GEEN verdediging van het zeer omstreden boek!
Het gaat NIET over de Da Vinci Code van Dan Brown! De rede van de keuze om mijn relaas zo te noemen ligt hem puur in het feit dat ik, veroorzaakt door de beschrijving van de roos van de Tempeliers, opeens de overeenkomst met de Gelderse Roos zag en men in mijn naaste omgeving begon te roepen: “Het lijkt de Da Vinci Code wel, maar dan in Roermond!”

Na diverse historische onderzoeken die ik had gedaan over zeer uiteenlopende onderwerpen voor onze site was ik nog met verschillende vragen blijven zitten waarvoor geen bevredigend antwoord kon worden gevonden:
1.Waarom en wanneer verdwenen de 3 Gelderse rozen van het wapen van Gelre?
2.Waarom kreeg die Spaanse militair dat relikwie van Maria-Magdalena zomaar mee?
3.Na het lezen van De Da Vinci Code, waar ik las dat een van de tekens van de Tempeliers een roos met vijf blaadjes was, viel me ineens op dat de Gelderse roos OOK vijf blaadjes heeft!
4.Ik was nu net bezig met een onderzoek naar de Munsterkerk als Bedevaartkerk voor Bernardus, waarbij ik de Kruistochten tegen kwam…
en ineens vielen de vier verschillende puzzelstukjes in elkaar!!!

Gelderse roos versus roos vd Tempeliers:

V: Hoeveel blaadjes heeft de roos van de Tempeliers? En de Gelderse ROOS?
A: 5!

V: Heeft een Graaf van Gelre deelgenomen aan een Kruistocht?
A: Ja, Graaf Otto I, de 3e Kruistocht (1189-1190) onder Keizer Frederik Barbarossa!

V: Welke graaf voerde 3 Gelderse rozen in zijn wapen?
A: Graaf Otto I (1150-1207) Graaf van 1182 tot 1207!

V : Wanneer verdween de Gelderse roos (3) uit het wapen van de Graven van Gelre (en kwam er een Leeuw voor in de plaats)?
A: Onder Otto II (1229-1271).

? Was de Gelderse roos van oorsprong de roos van de Kruisridders en heeft men de 5-bladige roos later “omgedoopt” tot Gelderse roos (mispel) om de link te laten vergeten?

Maria versus Maria-Magdalena:

V: Wanneer werd de Munsterkerk gewijd?
A: 1220 (Onder Graaf Gerard IV)

V: Onder welke Orde viel de Abdij van de Munsterkerk en aan wie doet ons dat denken?
A: Cisterciënzers ? Bernardus!

V: Wie riep op tot de 2e Kruistocht en zou, als hij niet was overleden, de 3e kruistocht persoonlijk hebben geleidt??
A: Bernardus!

V: Aan wie hadden de Tempeliers een bijzondere eed van trouw gezworen?
A: Bernardus!

V: Voor wie had Bernardus een speciale devotie?
A: Maria!

V: Aan wie is de Munsterkerk opgedragen?
A: Maria!

V: Van wie was het relikwie dat de Spaanse militair uit Roermond mee nam naar Spanje om er daar een hele kerk omheen te bouwen?
A: Maria-Magdalena !

V : Waarin geloofden de Catharen en de Tempeliers?
A: dat Maria-Magdalena en Jezus een relatie hadden waaruit kinderen zouden zijn voortgekomen.

V: Waar bevond zich de meeste aanhang van de Catharen?
A: In en om de Pyreneeën!

? Relikwie van MARIA-MAGDALENA had hier dus geen “waarde” meer: misschien zelfs ongewenst?
? Voor een Spaanse Heer uit de omgeving van de Pyreneeën was het wel degelijk waardevol!


V: Hoe, wanneer en door wie kwam dit relikwie hier terecht?
A: Zou Graaf Otto I van Gelre dit relikwie van Maria-Magdalena meegebracht kunnen hebben van zijn kruistocht?

V: Waarom veranderde Otto II zijn wapen (de 3 rozen er af en de Leeuw er op)?
A: Wilde hij niet in verband worden gebracht met de denkbeelden van de Tempeliers (en Catharen)?

?Heeft Graaf (Gerard) begrepen dat de ideeën van de Tempeliers en de Catharen (Maria-Magdalena) niet meer te verenigen waren met de voorliefde van Bernardus voor Maria en met de officiële kerkelijke leer en heeft zijn erfgenaam, toen die Graaf van Gelre werd, dat moment gebruikt om zijn wapen “aan te passen”? (Of zou Graaf Gerard persoonlijk hebben deelgenomen aan de eerste kruistocht tegen de Catharen in 1208? Heb daarvan (nog) geen bewijs kunnen vinden. En heeft zijn erfgenaam, toen hij Graaf van Gelre werd, dat moment gebruikt om zijn wapen “aan te passen”?)


*Waarom de link naar de Tempeliers en de Catharen zo gevoelig lag:
De Kruisridders/Tempeliers stonden oorspronkelijk in hoog aanzien maar dat sloeg gaande weg om toen duidelijk werd dat hun ideeën zich ontwikkelden in een richting die niet meer verenigbaar was met de officiële standpunten van de RK-kerk. Uiteindelijk werden zij ook vervolgd en velen van hen vluchtten naar Engeland. De Catharen (een afsplitsing van de Tempeliers?) werden oorspronkelijk Albigenzen genoemd (naar de stad Albi). In 1208 begon een kruistocht (onder leiding van Simon de Montfort) tegen hen, die twintig jaar zou duren, waarbij de Tempeliers weigerden mee te doen. In Beziers werden 20.000 christenen, waaronder mannen (ook priesters) vrouwen en kinderen in de kerk vermoord, waaronder waarschijnlijk enkele Catharen. Arnald-Almaric, de nieuwe pauselijke legaat, vond het niet nodig onderscheid te maken tussen de diverse gelovigen, hij zei:”Dood ze allen, God zal de zijnen herkennen”. Hiervan werd trots verslag gedaan aan paus Innocentius III. Tijdens het Concilie van Lateranen in 1215 werd onder leiding van Innocentius III tot een nieuwe kruistocht besloten en tevens de Inquisitie officieel ingevoerd.
De inquisitie is n.b. ingesteld om de Catharen (voornamelijk in de Languedoc en de Pyreneeën) te bestrijden, het was dus niet verstandig om in relatie te worden gebracht met die ketters(=Catharen). En om in verband met de Tempeliers te worden gebracht was dus ook al niet meer zo verstandig.


*Verandering van Wapenschild:
Op het schild van de ridders waren herkenningsteken geschilderd zodat iedereen meteen kon zien wie hij was. Maar die tekens werden niet alleen op een schild gevoerd: ook op zegels aan documenten en op munten werd dit teken afgebeeld. (vergelijkbaar met een modern Logo) Generaties lang werden die zelfde tekens door de zelfde families gevoerd. Het ligt dus niet erg voor de hand dat dit zomaar ineens, onherkenbaar, veranderd. In zekere zin werd het verleden van een familie hiermee uitgewist!
Dat de graaf van Gelre dit gedaan zou hebben omdat een leeuw er “ruiger” uitziet (zoals iemand mij als verklaring gaf) gaat er bij mij dus niet in! Er moest een gegronde, zeer zware wegende reden bestaan om dat te doen omdat het nogal wat gevolgen had in een samenleving waar zo’n teken een zo belangrijke rol in speelde!

* Met de vraag in hoeverre de Kathare-literatuur en de Tempeliers-verhalen wel betrouwbaar zijn kan ik nog het volgende toevoegen:
Ik heb zoveel mogelijk de serieuze bronnen van de "Da Vinci-code-achtige-sites-en-boeken" proberen te scheiden. De huidige Tempeliers hebben een officiële internetsite. Daarnaast heb ik ook veel gevonden bij RK-sites (waaronder de Katholieke Encyclopedie) over de betreffende pausen in die tijd en over de rol van Bernardus van Clairvaux. Heb alleen die dingen gebruikt waar dus geen twijfel over mogelijk was en door de Rooms Katholieke kerk erkend wordt! Tevens natuurlijk massa's twijfelachtige zaken doorgespit die je onvermijdelijk tegenkomt bij zo'n zoektocht. Wat de gegevens van Gelre en de betreffende Graven aangaat heb ik alleen de door iedereen geaccepteerde data gebruikt. Dit relaas kan ik dus verdedigen! Alleen de diverse stappen in mijn gedachtegang, dus: ik stel een vraag en zoek het antwoord; dat levert weer een nieuwe vraag op die moet worden beantwoord etc.; het conclusietrekken daaruit DAT is van mij zelf. Dat wederom heb ik door verschillende deskundigen laten controleren en die hadden eventuele “kromme redeneringen” van mij wel boven water gehaald.

Conclusie:
De vier puzzelstukjes vallen dus wel allemaal netjes in elkaar maar hebben de oplossing niet definitief kunnen brengen.(Wel waarschijnlijk gemaakt?). Er blijven toch nog een paar vragen open staan die hopelijk ooit in de toekomst nog eens door iemand beantwoord zouden kunnen worden. Bewezen zou nog moeten worden wie het relikwie naar Roermond heeft gebracht en wanneer en ook zou er nog meer onderzoek gedaan moeten worden naar de deelname van de andere graven van Gelre aan de kruistochten.
Hoe dan ook:
Mij heeft het in ieder geval veel puzzelplezier opgeleverd!