V Heiligdomstoren

De Roermondse Heiligdomstoren:

Ooit stond er naast de Minderbroederskerk ook een toren, achter het koor in de huidige Minderbroedersstraat. Hij werd Minderbroederstoren of Heiligdomstoren genoemd.
Daarin werden zeer belangrijke relikwieën bewaard, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook de vlecht van Maria Magdalena.
Ieder jaar werd er ook een zg Heiligdomsvaart gehouden, waarbij de belangrijkste relikwieën rondgedragen werden om ze te tonen aan het publiek. (zoals dat in Maastricht tegenwoordig ook nog gedaan wordt) Dat deze Heiligdomsvaart voor de graven (later hertogen) van Gelre een belangrijke gebeurtenis was blijkt wel uit de diverse rekeningen die bewaard zijn gebleven waarin verslag werd gedaan van de kosten die gemaakt waren voor het bezoek van de Hertog aan Roermond i.v.m. de Heiligdomsvaart!

Uitsnede prent 1650 waarop deze grote heiligdomstoren staat afgebeeld:


Detail van prent 1650 GAR Topografische collectie nr F00009

Deze toren werd, omdat hij bouwvallig was geworden, in 1695 af gebroken