De kaart

 


Opnieuw sloopdreiging voor stukje historisch Roermond

Door Willem Cartigny

In het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Roer en Hambeek werd het enige jaren geleden reeds aangekondigd: de gemeente vond en vindt dat er appartementen moeten komen bij de Dr. Leurszijstraat (ter plekke van café Braam en fa. Latiers) en t.z.t. op de plek van de brandweerkazerne, zo’n 70 in totaal. Een onzinnig plan want er zijn al veel te veel apparte-menten en bovendien komen ze op dit stuk al helemaal op de verkeerde plek1. De rijksdienst en Ruimte protesteerden maar daar trok de gemeente zich gewoontegewijs niets van aan.
Waarom is dit de verkeerde plek voor appartementen waar er sowieso al te veel van zijn?
Omdat ze een bedreiging vormen voor de karakteristiek van het gebied.
Waaruit bestaat dat karakteristieke?

Ten eerste de ligging, aan/op de steilrand van de Roer, het is een karakteristiek pleintje dat in het verleden al aantastingen te verduren heeft gekregen. Zo werd het corpus van Jules Rummens er weggehaald en aan de Lindanussingel geplaatst waar het onlangs werd vernield (geen sociale controle). Ook het putbeeld van St.Conelis aan de voorgevel van café Braam is weggehaald en ergens opgeslagen.
Café Braam, een van de te slopen panden, is een begrip in Roermond, o.a. vanwege een van de weinige overgebleven beugelbanen. De twee panden sluiten qua beeld en stijl vrijwel naadloos aan bij de rest van het straatje.
Het pleintje aan de Dr.Leurszijstraat is ook waardevol omdat het een terrein is van hoge archeologische waarden uit de late Middeleeuwen.

Gevelbeeld St.Cornelis (thans opgeslagen)

(cafe Braam) a/d Dr.Leurszijstraat

 

 

 

 

 


In de Nota beeldkwaliteit van de gemeente Roermond staat voor de wijk Deemsel o.a. het volgende aangegeven:

Uitgangspunten voor welstandsbeoordeling
Waardering: Hoog vanwege de verscheidenheid van de
seriematig gebouwde woningen in diverse stijlen en de villa’s.
Ambitieniveau: Gestreefd wordt naar het handhaven van het huidige karakter.
Welstandsregime: Bijzonder

Dat rechtvaardigt een bijzondere aandacht en conservering van dit gebied in plaats van sloop.
Appartementen alhier hebben geen enkele toegevoegde waarde, ze betekenen alleen een verdere aantasting van het bijzondere beeld.
In 1999 beloofde wethouder Van Rey er voor te zullen zorgdragen dat het straatje (het bijzondere rijtje arbeidershuizen aan de Dr. Leurszijstraat is van de Roermondse architect Frans Rouleau, die ook de monumentenpanden aan het begin van de Willem II singel ontwierp), beschermd zou worden. Dat was nog geen half jaar na zijn fiere bewering in de Limburger: “Ik kom mijn afspraken na, daar kan men mij op afrekenen.” 2 Aan die belofte is hij meerdere malen herinnerd maar er is tot nu toe niets gedaan met de status van potentieel gemeentelijk monument.

Opnieuw verdwijnt er dus volkomen onnodig een karakteristiek stukje historisch Roermond, dankzij dat ‘fantastische’ monumentenbeleid van de gemeente. En Van Rey kan de zoveelste niet nagekomen belofte op zijn conto bijschrijven. Tenzij natuurlijk alsnog voortschrijdend inzicht het tij zou kunnen keren…. Maar wie gelooft daar nog in bij een gemeentelijk beleid dat gedomineerd wordt door projectontwikkelaars en die ene wethouder?